1. Temple de Gajendra Varadha Perumal


Village             : Kabisthalam-614 203
Seigneur                : Gajendra Varadha Perumal
Déesse         : Ramamani Valli
Heure d'ouverture : 7.00AM - 10.00AM; 4.30PM - 7.00PM
Chemin                : Thanjavur
Téléphone       : 04374 – 223434
Gajendra Varadha Perumal Temple


Temple de Murugan

2. Temple de Murugan


Village : Thirumalai Kovil
Seigneur    : Murugan
Chemin    : Tirunelveli

3. Temple Gajendra Varadha Perumal


Village  :  Athalanallur
Seigneur     :  Vishnu
Chemin     :  Tirunelveli
Temple Gajendra Varadha Perumal
Temple Sahasra Lakshmeeswarar

4. Temple Sahasra Lakshmeeswarar


Village : Theeyathur
Seigneur    : Shiva
Chemin    : Pudukkottai

5. Temple de Lakshmipureeswarar


Village  :  Thirunandriyur
Seigneur     :  Shiva
Chemin     :  Nagapattinam
Temple de Lakshmipureeswarar
Temple Aadhi Moola Perumal

6. Temple Aadhi Moola Perumal


Village : Natham
Seigneur    : Vishnu
Chemin    : Trichy