1. Sri Saranatha Perumal Tempel


Dorf             : Thirucherai - 612 605
Herr                : Saranatha Perumal
Göttin         : Sara Nayaki
Öffnungszeiten : 7.00AM - 12.00PM, 4.00PM - 7.00PM
Weg                : Kumbakonam
Telefonnummer       : 94440 04374
Sri Saranatha Perumal Tempel


Arisilinathar-Tempel

2. Arisilinathar-Tempel


Dorf : Ozhinthiyapattu
Herr    : Shivan
Weg    : Villupuram

3. Pasupatheeswarar-Tempel


Dorf  :  Avoor
Herr     :  Shiva
Weg     :  Thanjavur
Pasupatheeswarar-Tempel
Uma Maheswarar-Tempel

4. Uma Maheswarar-Tempel


Dorf : Konerirajapuram
Herr    : Shivan
Weg    : Thiruvarur

5. Parithiappar-Tempel


Dorf : Paridiniyamam
Herr    : Shivan
Weg    : Thanjavur
Parithiappar-Tempel
Thirumeni-Nathar-Tempel

6. Thirumeni-Nathar-Tempel


Dorf : Thiruchuzhi
Herr    : Shivan
Weg    : Virudhunagar

7. Paramaswami-Tempel


Dorf : Alagar Kovil
Herr    : Vishnu
Weg    : Madurai
Paramaswami-Tempel