1. Mayuranathaswamy-Tempel


Dorf             : Mayiladuthurai - 609 001
Herr                : Mayuranathar
Göttin         : Anjal Nayaki
Öffnungszeit : 6:00BIN - 12:30PN, 4:00PN - 9:00PN
Weg                : Mayiladuthurai
Telefon-Nr       : 04364 – 223779
Mayuranathaswamy-Tempel


Amravaneswarar-Tempel

2. Amravaneswarar-Tempel


Dorf : Maanturai
Herr    : Schiwa
Weg    : Trichy

3. Thiagesar-Tempel


Dorf  :  Achalpuram
Herr     :  Schiwa
Weg     :  Nagai
Thiagesar-Tempel
Mandirapureeswarar-Tempel

4. Mandirapureeswarar-Tempel


Dorf : Kovilur
Herr    : Schiwa
Weg    : Tiruvarur

5. Pandeeswarar-Tempel


Dorf  : Kulasekaranpattinam
Herr     :  Schiwa
Weg     :  Tuticorin
Pandeeswarar-Tempel
Agatheeswarar-Tempel

6. Agatheeswarar-Tempel


Dorf : Pozhichalur
Herr    : Schiwa
Weg    : Kanchipuram