Vrishaba Rasi


Sign No : 2

Uri : Lupa

Panginoon : Venus

Pangalan sa Ingles : Taurus

Pangalan ng Sanskrit : Vrishabha

Kahulugan ng Sanskrit Pangalan: Ang Bull

vrishaba

Ang mga tao ng sign na ito ay magkakaroon ng magandang hitsura at personalidad. Emosyonal sila sa kanilang pag-uugali. Mayroon silang mahusay na attachment sa kanilang mga tao at kaibigan. Masyado silang maluho sa kanilang mga ugali.

Ang tao ay magiging mapagmahal, mapusok at mapagmataas. Nadadala sila ng papuri. Ang kalusugan ng kapareha ay magdudulot ng mga sandali ng pagkabalisa. Musika at mantras

ay nauugnay sa Vrishabha Rasi. Magkakaroon ng mahabang paglalakbay. Mayroon silang praktikal na kakayahan sa negosyo.vrishaba Rasi Palan

Kailangan nilang maging maingat upang maiwasan ang pagpapalayaw sa sarili at makilala ang pambobola. Ang lalamunan, puso at pantog ay karaniwang may posibilidad na maging sensitibong mga organo at nagbibigay ng mga problema. Ang Mercury, Sun, Saturn at Rahu dasas ay mabuti. Ang Jupiter, Venus, Moon at Ketu dasa ay masama. Si Saturn ang benefactor.

Templo Para kay Rasis