Meena Rasi


Sign No : 12

Uri: Tubig

Panginoon: Jupiter

Pangalan sa Ingles: Pisces

Sanskrit Name : Meena

Kahulugan ng Sanskrit Pangalan : Ang Isda

Meena

Ang mga tao sa bahay na ito ay napaka-analytical at emosyonal sa kanilang pag-uugali. Magkakaroon sila ng pabagu-bagong mood. Malaki ang kanilang pagmamahal at pagmamahal sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Maaaring marami silang mga kapatid.

Ang mga anak na ipinanganak sa mga taong ito ay masuwerte. Sila ay may higit na habag at pagnanais na tulungan ang lahat na

magdusa. Sa ilang mga panahon sa kanilang buhay ay maaaring kailanganin nilang mamuhay ng hiwalay. Mayroon din silang pagkahumaling sa pag-aaral ng okultismo at pisikal na agham. Maaaring kailanganin nilang dumanas ng ilang karamdaman dahil sa mahabang paglalakbay.Meena Rasi Palan

Malamang na mas marami silang anak na babae kaysa sa mga anak na lalaki. Kung ipagpatuloy nila ang intelektwal o artistikong mga linya ay tiyak na magtatagumpay sila sa buhay. Madalas silang dumaranas ng mga karaniwang sipon at paglabas ng mauhog. Ang magagandang Dasas ay ang Mars, Moon at Ketu. Ang mga Bad Dasa ay mula sa Venus, Sun at Mercury at ang mga panahong ito ay magiging lubhang kritikal sa kanilang buhay.


Templo Para kay Rasis