Mga Mapalad na Araw


Ito ay pinaniniwalaan mula noong sinaunang panahon sa sistema ng astrolohiya ng India na may ilang mga oras ng araw kung kailan ang mga mapalad na aksyon tulad ng kasal, pamumuhunan, transaksyon sa negosyo, pagbili ng asset, paglalakbay, relasyon, mga pagpupulong at mga medikal na paggamot ay maaaring gawin.

Sumusunod ang oras na ito ay magreresulta sa pangkalahatang kaligayahan at kasaganaan sa mga buhay.