திருமணத்திற்கு நல்ல நாட்கள் 2024

புதுமனை புகுவிழா நல்ல நாட்கள் (கிரஹப்பிரவேகம்) 2024 , வாகனம் வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2024 , சொத்து வாங்குவதற்கான நல்ல நாட்கள் 2024

ஜனவரி |  பிப்ரவரி |  மார்ச்  |  ஏப்ரல்  |  ஜூலை  |  நவம்பர் |  டிசம்பர்


மொழியை மாற்ற   

ஜனவரி 2024

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

16

செவ்வாய்க்கிழமை

20:01 to 30:48+

உத்தரா பத்ரபாதா, ரேவதி

சாஷ்டி, சப்தமி

17

புதன்கிழமை

06:48 to 21:49

ரேவதி

சப்தமி

21

ஞாயிற்றுக்கிழமை

19:26 to 30:49+

ரோகினி , மிருகாஷிர்ஷா

துவாதசி

27

சனிக்கிழமை

19:44 to 30:49+

மாகா

துவைடியா, திரிதியா

28

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:49 to 15:52

மாகா

திரிதியா

30

செவ்வாய்க்கிழமை

10:43 to 30:49+

உத்தரா பால்குனி, ஹஸ்தா

பஞ்சமி

31

புதன்கிழமை

06:49 to 25:07+

ஹஸ்தா

பஞ்சமி, சாஷ்டிபிப்ரவரி 2024

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

04

ஞாயிற்றுக்கிழமை

07:20 to 29:43+

அனுராதா

நவமி, தசமி

06

செவ்வாய்க்கிழமை

13:18 to 30:27+

முலா

ஏகாதசி, துவாதசி

08

வியாழக்கிழமை

06:48 to 11:16

உத்தர ஆஷாதா

திரயோதசி

12

திங்கட்கிழமை

14:56 to 30:47+

உத்தர பத்ரபாதா

திரிதியா, சதுர்த்தி

13

செவ்வாய்க்கிழமை

14:41 to 29:10+

ரேவதி

பஞ்சமி

18

ஞாயிற்றுக்கிழமை

12:39 to 30:45+

மிருகாஷிர்ஷா

தசமி

24

சனிக்கிழமை

13:34 to 22:20

மாகா

பூர்ணிமா, பிரதிபாதா

25

ஞாயிற்றுக்கிழமை

25:24+ to 30:42+

உத்தரா பால்குனி

துவைடியா

26

திங்கட்கிழமை

06:42 to 15:27

உத்தரா பால்குனி

துவைடியா

29

வியாழக்கிழமை

10:22 to 30:40+

சுவாதி

பஞ்சமி

மேலேமார்ச் 2024

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

01

வெள்ளிக்கிழமை

06:40 to 12:48

சுவாதி

சாஷ்டி

02

சனிக்கிழமை

20:24 to 30:39+

அனுராதா

சப்தமி

03

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:39 to 15:54

அனுராதா

சப்தமி, Ashtami

04

திங்கட்கிழமை

22:16 to 30:38+

முலா

நவமி

05

செவ்வாய்க்கிழமை

06:38 to 14:08

முலா

நவமி, தசமி

06

புதன்கிழமை

14:51 to 30:37+

உத்தர ஆஷாதா

ஏகாதசி, துவாதசி

10

ஞாயிற்றுக்கிழமை

25:54+ to 30:34+

உத்தர பத்ரபாதா

பிரதிபாதா

11

திங்கட்கிழமை

06:34 to 30:34+

உத்தரா பத்ரபாதா, ரேவதி

பிரதிபாதா, துவைடியா

12

செவ்வாய்க்கிழமை

06:34 to 15:07

ரேவதி

திரிதியா

மேலே

ஏப்ரல் 2024

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

18

வியாழக்கிழமை

24:43+ to 30:12+

மாகா

ஏகாதசி

20

சனிக்கிழமை

14:04 to 26:47+

உத்தரா பால்குனி

துவாதசி, திரயோதசி

22

திங்கட்கிழமை

06:10 to 19:59

ஹஸ்தா

சதுர்தாஷி

23

செவ்வாய்க்கிழமை

22:32 to 30:09+

சுவாதி

பூர்ணிமா

24

புதன்கிழமை

06:09 to 24:40+

சுவாதி

பிரதிபாதா

26

வெள்ளிக்கிழமை

06:09 to 20:04

அனுராதா

துவைடியா, திரிதியா

மேலே

ஜூலை 2024

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

11

வியாழக்கிழமை

13:04 to 28:09+

உத்தரா பால்குனி

சாஷ்டி

13

சனிக்கிழமை

06:10 to 15:04

ஹஸ்தா

சப்தமி

14

ஞாயிற்றுக்கிழமை

22:06 to 30:10+

சுவாதி

நவமி

15

திங்கட்கிழமை

06:10 to 24:29+

சுவாதி

நவமி, தசமி

மேலே

நவம்பர் 2024

Date

Day

Time

Nakshatra

Tithi

12

செவ்வாய்க்கிழமை

16:04 to 29:40+

உத்தர பத்ரபாதா

துவாதசி

16

சனிக்கிழமை

23:47 to 30:22+

ரோகினி

துவைடியா

17

ஞாயிற்றுக்கிழமை

06:22 to 30:22+

ரோகினி , மிருகாஷிர்ஷா

துவைடியா, திரிதியா

24

ஞாயிற்றுக்கிழமை

22:16 to 30:26+

உத்தரா பால்குனி

தசமி

25

திங்கட்கிழமை

06:26 to 11:38

உத்தரா பால்குனி

தசமி

25

திங்கட்கிழமை

25:01+ to 30:26+

ஹஸ்தா

ஏகாதசி

26

செவ்வாய்க்கிழமை

06:26 to 28:34+

ஹஸ்தா

ஏகாதசி

28

வியாழக்கிழமை

07:35 to 30:28+

சுவாதி

திரயோதசி

மேலே

டிசம்பர் 2024

தேதி

நாள்

நேரம்

நக்ஷத்திரம்

திதி

04

புதன்கிழமை

17:14 to 25:02+

உத்தர ஆஷாதா

சதுர்த்தி

05

வியாழக்கிழமை

12:48 to 17:26

உத்தர ஆஷாதா

பஞ்சமி

09

திங்கட்கிழமை

14:55 to 25:05+

உத்தர பத்ரபாதா

நவமி

10

செவ்வாய்க்கிழமை

22:02 to 30:13+

ரேவதி

தசமி, ஏகாதசி

14

சனிக்கிழமை

06:36 to 16:58

ரோகினி

சதுர்தாஷி

« நல்ல நாட்கள் - 2023