பூரட்டாதி

நீங்கள் தேர்தெடுத்த ஆண் நட்சத்திரம்: ' பூரட்டாதி '

பூரட்டாதி நட்சத்திரத்துடன் மற்ற நட்சத்திரங்களின் 10 பொருத்தம்


பெண்
நட்சத்திரம்

மதிப்பு

கருத்து

1

அஸ்வினி

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்

2

பரணி

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்

3

கார்த்தி

–மேஷம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

4

கார்த்தி

–ரிஷபம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

5

ரோகினி

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

9

உத்தமம்

6

மிருக

–ரிஷபம்

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்

7

மிருக

–மிதுனம்

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்

8

திருவா
திரை

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

உத்தமம்

9

புணர்பூசம்

–மிதுனம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

10

புணர்பூசம்

–கடகம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

11

பூசம்

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

12

ஆயில்யம்

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

13

மகம்

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

14

பூரம்

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

7

மத்திமம்

15

உத்திராடம்

–சிம்மம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

16

உத்திராடம்

–கன்னி

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

17

ஹஸ்தம்

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

7

மத்திமம்

18

சித்திரை

–கன்னி

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

5

மத்திமம்

19

சித்திரை

–துலாம்

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

5

மத்திமம்

20

சுவாதி

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

21

விசாகம்

–துலாம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

22

விசாகம்

விருச்சிகம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

23

அனுசம்

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

24

கேட்டை

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

25

மூலம்

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

5

மத்திமம்

26

பூராடம்

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

27

உத்ராடம்

–தனுசு

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

28

உத்ராடம்

–மகரம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

29

திரு
வோணம்

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

9

உத்தமம்

30

அவிட்டம்

–மகரம்

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

5

மத்திமம்

31

அவிட்டம்

–கும்பம்

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

5

மத்திமம்

32

சதயம்

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

5

மத்திமம்

33

பூரட்டாதி

–கும்பம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

34

பூரட்டாதி

–மீனம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

35

உத்திரட்டாதி

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்

36

ரேவதி

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்