மகம்

நீங்கள் தேர்தெடுத்த ஆண் நட்சத்திரம்: ' மகம் '

மகம் நட்சத்திரத்துடன் மற்ற நட்சத்திரங்களின் 10 பொருத்தம்


பெண்
நட்சத்திரம்

மதிப்பு

கருத்து

1

அஸ்வினி

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

2

பரணி

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

உத்தமம்

3

கார்த்தி

–மேஷம்

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

உத்தமம்

4

கார்த்தி

–ரிஷபம்

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

மத்திமம்

5

ரோகினி

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

4

அதமம்

6

மிருக

–ரிஷபம்

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

4

அதமம்

7

மிருக

–மிதுனம்

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

5

மத்திமம்

8

திருவா
திரை

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

5

மத்திமம்

9

புணர்பூசம்

–மிதுனம்

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

10

புணர்பூசம்

–கடகம்

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

11

பூசம்

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

5

மத்திமம்

12

ஆயில்யம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

13

மகம்

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

7

மத்திமம்

14

பூரம்

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

உத்தமம்

15

உத்திராடம்

–சிம்மம்

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

உத்தமம்

16

உத்திராடம்

–கன்னி

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

உத்தமம்

17

ஹஸ்தம்

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

உத்தமம்

18

சித்திரை

–கன்னி

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

உத்தமம்

19

சித்திரை

–துலாம்

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

7

மத்திமம்

20

சுவாதி

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

6

மத்திமம்

21

விசாகம்

–துலாம்

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

8

உத்தமம்

22

விசாகம்

விருச்சிகம்

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

9

உத்தமம்

23

அனுசம்

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

மத்திமம்

24

கேட்டை

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

25

மூலம்

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்

26

பூராடம்

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

உத்தமம்

27

உத்ராடம்

–தனுசு

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

உத்தமம்

28

உத்ராடம்

–மகரம்

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

மத்திமம்

29

திரு
வோணம்

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

6

மத்திமம்

30

அவிட்டம்

–மகரம்

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

மத்திமம்

31

அவிட்டம்

–கும்பம்

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

7

மத்திமம்

32

சதயம்

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

6

மத்திமம்

33

பூரட்டாதி

–கும்பம்

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

8

உத்தமம்

34

பூரட்டாதி

–மீனம்

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

8

உத்தமம்

35

உத்திரட்டாதி

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

மத்திமம்

36

ரேவதி

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

அதமம்