Mirga

Ikaw nakapili ' Mirga ' bilang bida ng bata. Ang 10 Porutham para sa bawat isa sa mga bituin para sa ' Mirga ' ay ibinigay sa ibaba:

Sl Hindi

babae
Bituin

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Puntos

Puna

Speci
-al

1

ASVINI

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

5

MABUTI

2

BHARANI

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

3

KARTHI

–MES

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

5

MABUTI

4

KARTHI

–RIS

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

5

ROHINI

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

6

MIRGA

–RISH

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

8

Pinakamahusay

7

MIRGA

–MIDH

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

8

Pinakamahusay

8

THIRV

ADHIR

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

9

PUNA

–MIDH

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

10

PUNA

–KADA

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

11

POOSAM

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

12

AAYI

LYAM

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

13

mirga

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

5

MABUTI

14

POORAM

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

7

MAS MABUTI

15

UTHIRA

–SIM

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

6

MABUTI

16

UTHIRA

–KAN

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

17

MAY

THAM

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

18

CHITH

–KANI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

19

CHITH

–THUL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

20

SWATHI

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

21

VISAK

–THUL

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

22

VISAK

–VIRU

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

23

ANU

SHAM

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

24

KETTAI

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

25

MOOLAM

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

26

POOR

ADAM

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

7

MAS MABUTI

27

UTRA

–DANUS

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

28

UTRA

–MAKAR

0

1

0

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

29

THIRU

VONAM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

30

AVIT

–MAKAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

31

AVIT

–KUMBA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

32

SATH

AYAM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

33

PURAT

–KUM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

34

PURAT

–MIN

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

MABUTI

35

UTHRA

TTATH

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

36

REVATHI

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI