Name Meanings - Male Names

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R |  S |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z |

G?lay - Algerian Name   Gabriela - Italian Name  
Gabriella - English Name   Gabrielle - French Name  
Gadara - Armenian Name   Gaetane - Italian Name  
Gagana - Indian Name   Gaganadipika - Indian Name  
Gaganasindhu - Indian Name   Gaho - American Name  
Gaia - Muslim Name   Gainell - American Name  
Gaira - Scottish Name   Gajagamini - Indian Name  
Gajalakshmi - Indian Name   Gajra - Indian Name  
GALA - Russian Name   Galiene - Arthurian Name  
GALINA - Russian Name   GALYA - Russian Name  
GAMAL - Muslim Name   GAMILA - Muslim Name  
Ganda - Indian Name   Gandha - Indian Name  
Gandhali - Indian Name   Gandhara - Indian Name  
Gandhari - Indian Name   Gandharika - Indian Name  
Gandhini - Indian Name   Ganga - Indian Name  
Ganga, Gangotri - Indian Name   Gangika - Indian Name  
Ganieda - Arthurian Name   Ganitha - Indian Name  
Gara - Scottish Name   Garabi - Basque Name  
Garaitz - Basque Name   Garati - Indian Name  
Garbine - Basque Name   Garcia - Spanish Name  
Gargi - Indian Name   Garia - Scottish Name  
GATHBIYYA - Muslim Name   Gathika - Indian Name  
Gatita - Indian Name   Gauhar - Indian Name  
Gaura - Indian Name  

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R |  S |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z |

girl name - a girl name - b girl name - c
girl name - d girl name - e girl name - f
girl name - g girl name - h girl name - i
girl name - j girl name - k girl name - l
girl name - m girl name - n girl name - o
girl name - p girl name - q girl name - r
girl name - s girl name - t girl name - u
girl name - v girl name - w girl name - x
girl name - y girl name - z

ORIGIN WISE NAMES>> How do I name my baby?

Related Links


• German Girl Names

• Greek Girl Names

• Irish Girl Names