சந்திரன் ஜோதிடம் மற்றும் ஜாதகம்சந்திரன் அடையாளம் அல்லது சந்திர ஜோதிடம் என்றால் என்ன?

நீங்கள் இந்த உலகில் பிறந்தபோது சந்திரன் இருந்த இராசி அடையாளம் உங்கள் சந்திரன் அடையாளம். சந்திரன் ராசியின் ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்தில் இருக்கும்போது, ​​அந்த அடையாளத்தின் பண்புகள் சந்திரனின் வெளிப்பாட்டை மாற்றிவிடும்.

கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பட்டியலில் உங்கள் பிறந்த ஆண்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இது ஆண்டின் மூன் விளக்கப்படம் பக்கத்திற்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும். உங்கள் பிறந்த மாதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் பிறந்த தேதியைத் தேடி, அதன் அருகிலுள்ள அடையாளத்தைக் கிளிக் செய்து உங்கள் நிலவின் ஜாதகத்தைப் பெறுங்கள். உங்கள் பிறந்த தேதி காட்டப்படாவிட்டால், உங்கள் தேதிக்கு அருகிலுள்ள எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.உங்கள் சந்திரன் ஜாதகம் பெற- உங்கள் பிறந்த ஆண்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

    

சூரிய அடையாளம் அல்லது சந்திரன் அடையாளம்?

சந்திரன் உங்கள் ஆளுமையை ஆளுவதாகக் கூறப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் சூரியன் உங்கள் தனித்துவத்தை ஆளுகிறது. சூரியன் நமது மொத்த சுயத்தை அல்லது நம் ஆளுமையை பாதிக்கிறது. ஆகவே சூரியன் நம்மைச் சுற்றியுள்ள மற்றவர்களால் நாம் காணப்படுவதைக் குறிக்கிறது. சந்திரன் நம்முடைய உள் உலக உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளைக் குறிக்கிறது, மேலும் நம்மைப் பற்றி நாம் எப்படி உணர்கிறோம். சூரியன் அந்த நாளை ஆளுகிறது, ஆனால் சந்திரன் முற்றிலும் மர்மமான பக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் ஆழமான மறைக்கப்பட்ட அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.

ராசி வானத்தில் சந்திரன் ஒரு முக்கியமான கிரகம், அது நம் குட்டிகளை பெரிதும் பாதிக்கிறது. சூரியன் மற்றும் பிற கிரகங்களைப் போலல்லாமல், 28 நாள் சுழற்சியில் சந்திரன் அனைத்து இராசி வழியாகவும் செல்கிறது. எனவே சந்திர விளைவுகள் குறிக்கப்பட்டன மற்றும் மாதாந்திர அடிப்படையில் வேறுபடுகின்றன, இது அண்ட வானங்களுடன் நம்மை இசைக்க உதவுகிறது.