1978 க்கான சந்திரன் அறிகுறிகள் (ஜாதகம்)

இது 1978 ஆம் ஆண்டிற்கான சந்திரன் விளக்கப்படமாகும்.

இது நீங்கள் பிறந்த ஆண்டிற்கான ராசி பெல்ட் வழியாக சந்திரனின் இயக்கத்தை குறிக்கிறது.

சந்திரன் தேதிகளை மட்டுமே விளக்கப்படம் காட்டுகிறது ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டிற்குச் செல்லப்பட்டது.

காணாமல் போன தேதிகளுக்கு முந்தைய அடையாளத்தில் சந்திரன் இருந்தது.

உங்கள் பிறந்த மாதத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் பிறந்த தேதியைத் தேடுங்கள் மற்றும் உங்கள் நிலவின் ஜாதகத்தைப் பெறுவதற்கு அருகிலுள்ள அடையாளத்தைக் கிளிக் செய்க.

உங்கள் பிறந்த தேதி காட்டப்படாவிட்டால், நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கு அருகிலுள்ள தேதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.உங்கள் பிறந்த தேதிக்கு அருகிலுள்ள ராசி அடையாளத்தைக் கிளிக் செய்க