MOON SIGNS (HOROSCOPE) SA 2023

Ito ang tsart ng Buwan para sa taong 2023.

Kinakatawan nito ang paggalaw ng Buwan sa pamamagitan ng zodiac belt para sa taong ipinanganak ka.

Ipinapakita lamang ng tsart ang mga petsa kung ang Moon ay lumukso mula sa isang bahay patungo sa isa pa.

Para sa mga nawawalang petsa ang buwan ay naroroon sa naunang pag-sign.

Piliin ang iyong buwan ng kapanganakan.

Pagkatapos hanapin ang iyong petsa ng kapanganakan at mag-click sa karatulang malapit dito upang makuha ang iyong buwan horoscope.

Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi ipinakita pagkatapos ay piliin ang petsa na pinakamalapit sa iyong petsa ng kapanganakan.Mag-click sa zodiac sign na malapit sa iyong petsa ng kapanganakan

ENERO
PEBRERO
MARCH
4.Leo
4.Leo
8.Leo
11.Virgo
22.Aries
21.Aries
24.Pisces
24.Taurus
24.Taurus
26.Aries
27.Gemini
26.Gemini
28.Taurus
28.Kancer
30.Gemini
31.Leo

OKTUBRE
NOVEMBER
DECEMBER
2.Leo
4.Leo
8.Leo
23.Aries
22.Taurus
24.Pisces
25.Taurus
24.Gemini
26.Aries
27.Gemini
27.Cancer
28.Taurus
29.Kancer
29.Leo
31.Gemini
31.Virgo