Search Results for: zodiac (246)

Taurus Love Horoscope 2024

22 Sep 2023

Taurus people can anticipate a year filled with fun and romance in their love and marriage in 2024. Both the singles and the couples would see some deep connections being forged with their partners.

Ang Panahon Ng Libra Nito - Nag Uumpisa Sa Pagkakaisa

21 Sep 2023

Ang panahon ng Libra ay nagpapahiwatig ng paglalakbay ng Araw sa pamamagitan ng zodiac sign ng Libra na magsisimula sa ika-23 ng Setyembre at magtatapos sa ika-22 ng Oktubre bawat taon.

E temporada de Libra - inaugurando a harmonia

21 Sep 2023

A temporada de Libra indica a viagem do Sol atraves do signo de Libra, que comeca em 23 de setembro e termina em 22 de outubro de cada ano.

Es la temporada de Libra - marcando el comienzo de la armon�a

21 Sep 2023

La temporada de Libra indica el viaje del Sol a traves del signo zodiacal de Libra que comienza el 23 de septiembre y finaliza el 22 de octubre de cada ano.

Aries Love Horoscope 2024

21 Sep 2023

2024 would be an exciting year for the love pursuits of Aries people. Your emotional health would be very good . And you would be able to renew your relationships. Aries natives would be able to reignite their passion and romance for the period.

Its Libra Season - Ushering in Harmony

20 Sep 2023

Libra season indicates the travel of the Sun through the zodiac sign of Libra which starts from the 23 rd of September and ends on 22 nd October every year.

Noong Nobyembre 2025, Nag-retrograde ang Mercury Sa Sagittarius

31 Aug 2023

Ang Mercury ay ang planeta ng komunikasyon at teknolohiya at namumuno ito sa mga palatandaan ng Virgo at Gemini. Bawat taon ay pumapasok ito sa reverse gear nang halos tatlong beses na nagdudulot ng kalituhan sa paligid.

Em novembro de 2025, Mercurio fica retrogrado em Sagitario

31 Aug 2023

Mercurio e o planeta da comunicacao e da tecnologia e rege os signos de Virgem e Gemeos. Todos os anos, ele engata a marcha a re cerca de tres vezes, causando estragos.

Pada November 2025 Mercury Menjadi Retrograde Dalam Sagittarius

31 Aug 2023

Mercury adalah planet komunikasi dan teknologi dan ia menguasai tanda-tanda Virgo dan Gemini. Setiap tahun ia masuk ke gear undur kira-kira tiga kali menyebabkan malapetaka.

En noviembre de 2025, Mercurio se vuelve retrogrado en Sagitario

31 Aug 2023

Mercurio es el planeta de la comunicacion y la tecnologia y rige los signos de Virgo y Geminis. Cada ano se pone en marcha atras unas tres veces causando estragos.

In November 2025 Mercury Goes Retrograde In Sagittarius

25 Aug 2023

Mercury is the planet of communication and technology and it rules over the signs of Virgo and Gemini. Every year it gets into reverse gear for about three times causing havoc around.

Its Virgo Season - Oras na para ibalik sa ayos ang buhay

21 Aug 2023

Ang Araw ay gumagalaw sa makalupang tanda ng Virgo sa ika-23 ng Agosto at nananatili doon hanggang ika-22 ng Setyembre bawat taon at ito ang tanda ng panahon ng Virgo.

E a temporada de Virgem - Hora de colocar a vida em ordem

21 Aug 2023

O Sol se move para o signo de terra de Virgem em 23 de agosto e permanece l� ate 22 de setembro de cada ano e isso marca a temporada de Virgem.

Es la temporada de Virgo - es hora de volver a poner la vida en orden

21 Aug 2023

El Sol se mueve hacia el signo de tierra de Virgo el 23 de agosto y permanece alli hasta el 22 de septiembre de cada ano y esto marca la temporada de Virgo.

Noong Marso 2025, nag-retrograde ang Mercury sa Aries

18 Aug 2023

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon at lohikal na pangangatwiran, ay magre-retrograde sa Aries mula ika-15 ng Marso hanggang ika-7 ng Abril sa 2025. Ito ang unang yugto ng pag-retrograde ng Mercury para sa taon.

Em marco de 2025 Mercurio fica retrogrado em Aries

18 Aug 2023

Mercurio, o planeta da comunicacao e do raciocinio logico, retrocedera em Aries de 15 de marco a 7 de abril de 2025. Esta e a primeira fase retrograda de Mercurio no ano.

Pada Mac 2025 Mercury berubah menjadi Aries

18 Aug 2023

Mercury, planet komunikasi dan penaakulan logik, akan berundur di Aries dari 15 Mac hingga 7 April pada 2025. Ini ialah fasa retrograde pertama Mercury untuk tahun itu.

En marzo de 2025 Mercurio se vuelve retrogrado en Aries

17 Aug 2023

Mercurio, el planeta de la comunicacion y el razonamiento logico, retrogradara en Aries del 15 de marzo al 7 de abril de 2025. Esta es la primera fase retrograda de Mercurio del ano.

Its Virgo Season - Time to get life back in order

17 Aug 2023

The Sun moves into the earthy sign of Virgo on the 23rd of August and stays there till the 22nd of September every year and this marks the Virgo season.

In March 2025 Mercury goes retrograde in Aries

14 Aug 2023

Mercury, the planet of communication and logical reasoning, will retrograde in Aries from March 15 th to April 7 th in 2025. This is the first retrograde phase of Mercury for the year. This year all the retrograde phases of Mercury happen to occur in fire signs.

Horoscope ng Pisces 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

09 Aug 2023

Maligayang pagdating sa isa na namang makabuluhang taon, Pisces. Ang iyong mga tubig ay sasailalim sa impluwensya ng maraming mga kaganapan sa planeta sa buong taon, hindi banggitin ang pagbabago ng mga yugto ng Buwan.

Hor�scopo de Peixes 2024: Previs�o de Astrologia por Findyourfate

09 Aug 2023

Bem-vindo a mais um ano agitado, Peixes. Suas �guas estariam sob a influ�ncia de muitos eventos planet�rios ao longo do ano, sem falar nas mudan�as de fase da Lua.

Hor�scopo Piscis 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

08 Aug 2023

Bienvenido a otro a�o lleno de acontecimientos, Piscis. Sus aguas estar�an bajo la influencia de muchos eventos planetarios a lo largo del a�o, sin mencionar las fases cambiantes de la Luna.

Aquarius Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

04 Aug 2023

Maligayang pagdating sakay, Water Bearers. Ang taong 2024 ay magiging isang maayos na daloy para sa iyo na may labis na kasiyahan at lahat ng iyong mga hangarin at hiling sa buhay ay ipagkakaloob salamat sa mga planetary event na nakatakdang maganap sa iyong zodiac sign.

Hor�scopo Aqu�rio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

04 Aug 2023

Bem-vindos a bordo, Portadores de �gua. O ano de 2024 seria um fluxo tranquilo para voc� com muita divers�o e todos os seus desejos e vontades na vida seriam concedidos gra�as aos eventos planet�rios que est�o programados para ocorrer em seu signo do zod�aco.

Hor�scopo Acuario 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

03 Aug 2023

Bienvenidos a bordo, Aguadores. El a�o 2024 ser�a un flujo tranquilo para ti con mucha diversi�n y todos tus anhelos y anhelos en la vida se cumplir�an gracias a los eventos planetarios que est�n programados para tener lugar en tu signo zodiacal.

Capricorn Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

31 Jul 2023

Maligayang pagdating sa taong 2024, Capricorn. Ang susunod na taon ay magiging isang mahusay na pagtaas sa iyong buhay na may isang serye ng mga pag-retrograde ng planeta, mga eclipse at iba pang mga kaganapan sa planeta na naka-line-up para sa iyong zodiac sign.

Hor�scopo Capric�rnio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

31 Jul 2023

Bem-vindo ao ano de 2024, Capric�rnio. O pr�ximo ano seria um grande aumento para voc� na vida com uma s�rie de planetas retr�grados, eclipses e outros eventos planet�rios alinhados para o seu signo do zod�aco.

Hor�scopo Capricornio 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

31 Jul 2023

Bienvenido al a�o 2024, Capricornio. El pr�ximo a�o ser�a un gran ascenso para ti en la vida con una serie de planetas retr�grados, eclipses y otros eventos planetarios alineados para tu signo zodiacal.

Sagittarius Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

27 Jul 2023

Maligayang pagdating sa 2024 sa istilo, Sages. Ang taong ito ay magiging isang magandang panahon ng pakikipagsapalaran, kasiyahan at kagalakan para sa mga Archers doon. May mga eclipse, full Moons, New Moons at ilang planeta retrogrades na naka-line up sa iyong sign

Hor�scopo Sagit�rio 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

27 Jul 2023

Bem-vindo a 2024 em grande estilo, S�bios. Este ano ser� um grande momento de aventura, divers�o e alegria para os Arqueiros por a�. Com eclipses, luas cheias, luas novas e alguns planetas retr�grados alinhados em seu signo

Hor�scopo Sagitario 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

26 Jul 2023

Bienvenidos al 2024 con estilo, Sabios. Este a�o ser� un gran momento de aventura, diversi�n y alegr�a para los arqueros. Con eclipses, lunas llenas, lunas nuevas y un par de planetas retr�grados alineados en tu signo

Venus Retrograde 2023 - Yakapin ang Pag-ibig at Pag alabin ang iyong Passion

25 Jul 2023

Ang Venus, ang planeta ng pag ibig at kasiyahan ay nagre retrograde sa fire sign ni Leo noong Hulyo 22, 2023. Karaniwang nagre retrograde ang Venus nang isang beses sa bawat isa at kalahating taon.

Venus retrogrado 2023 - Abrace o amor e acenda sua paixao

25 Jul 2023

Venus, o planeta do amor e do prazer, retrocede no signo de fogo de Leao em 22 de julho de 2023. Venus normalmente retrocede uma vez a cada periodo de um ano e meio.

Venus retrogrado 2023 - Abraza el amor y enciende tu pasion

24 Jul 2023

Venus, el planeta del amor y el placer, se vuelve retrogrado en el signo de fuego de Leo el 22 de julio de 2023. Venus normalmente retrocede una vez por cada periodo de un ano y medio.

Scorpio Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

24 Jul 2023

Maligayang pagdating sa 2024, Scorpio. Ito ay magiging isang kapana-panabik at matinding panahon para sa iyo na may mga eclipse, pag-retrograde ng planeta at ang pag-wax at paghina ng Buwan na nagpapanatili sa iyo sa iyong mga daliri.

Hor�scopo Escorpi�o 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

24 Jul 2023

Bem-vindo a 2024, Escorpi�o. Este ser� um per�odo emocionante e intenso para voc�, com eclipses, planetas retr�grados e as fases crescente e minguante da Lua, mantendo-o alerta.

Hor�scopo Escorpio 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

22 Jul 2023

Bienvenido a 2024, Escorpio. Este ser� un per�odo emocionante e intenso para ti con eclipses, planetas retr�grados y las fases creciente y menguante de la Luna que te mantendr�n alerta.

Libra Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

20 Jul 2023

Ang unang quarter ng taong 2024 ay hindi magiging ganoon kahalaga para sa Libra. Malapit na sa katapusan ng quarter kahit na sa Lunes, Marso 25 ay magkakaroon ng Full Moon sa Libra.

Hor�scopo Libra 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

20 Jul 2023

O primeiro trimestre do ano de 2024 n�o seria t�o agitado para Libras. Perto do final do trimestre, por�m, na segunda-feira, 25 de mar�o, haveria uma Lua Cheia em Libra.

Hor�scopo Libra 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

20 Jul 2023

El primer trimestre del a�o 2024 no ser�a tan agitado para Libras. Cerca del final del trimestre, aunque el lunes 25 de marzo habr� Luna Llena en Libra.

Venus Retrograde 2023 - Embrace Love and Ignite your Passion

18 Jul 2023

Venus the planet of love and pleasure goes retrograde in the fire sign of Leo on July 22 2023. Venus normally retrogrades once for every one and half year period.

Eris - Ang Diyosa ng Discord at Alitan

17 Jul 2023

Ang Eris ay isang mabagal na gumagalaw na dwarf na planeta na natuklasan noong 2005. Ito ay matatagpuan malayo sa planeta ng Neptune at samakatuwid ay sinasabing isang Trans neptunian Object.

Eris - A Deusa da Discordia e do Conflito

17 Jul 2023

Eris e um planeta anao de movimento lento que foi descoberto em 2005. e encontrado muito alem do planeta Netuno e, portanto, e considerado um objeto transnetuniano.

Eris - La diosa de la discordia y la lucha

17 Jul 2023

Eris es un planeta enano de movimiento lento que fue descubierto en 2005. Se encuentra mucho mas alla del planeta Neptuno y, por lo tanto, se dice que es un Objeto transneptuniano.

Virgo Horoscope 2024: Hula ng Astrolohiya ni Findyourfate

17 Jul 2023

Ang 2024 ay hinuhulaan na panahon ng maraming suwerte sa buhay pag-ibig at karera ng Virgos. Walang kakapusan para sa kaligayahan at kagalakan, ang isang kontentong pag-iisip ay ipinangako para sa mga Birhen sa buong taon.

Hor�scopo Virgem 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

17 Jul 2023

Prev�-se que 2024 seja uma �poca de muita sorte na vida amorosa e na carreira dos virginianos. N�o haveria escassez de felicidade e alegria, uma mentalidade satisfeita � prometida para as Virgens ao longo do ano.

Pisces Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

17 Jul 2023

Welcome to yet another eventful year, Pisces. Your waters would come under the influence of many planetary events through the year, not to mention the changing phases of the Moon.

Hor�scopo Virgo 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

15 Jul 2023

Se predice que 2024 ser� un momento de mucha suerte en la vida amorosa y la carrera de Virgos. No habr�a escasez de felicidad y alegr�a, se promete una mentalidad satisfecha para las V�rgenes durante todo el a�o.

Hor�scopo Leo 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

12 Jul 2023

Los Leones Poderosos tendr�an un regalo real en el a�o 2024. Este a�o les dar�a a los Leos el regalo planetario habitual que comprende los eclipses, las Lunas Nuevas y las Lunas Llenas, ciertas conjunciones y similares.

Hor�scopo Leo 2024: Previs�o Astrol�gica por Findyourfate

12 Jul 2023

Os poderosos Le�es teriam um deleite real no ano de 2024. Este ano daria aos leoninos o deleite planet�rio usual que compreende os eclipses, as luas novas e as luas cheias, certas conjun��es e afins.

Neptune Retrograde - Isang espirituwal na wake up call..

12 Jul 2023

Ang Neptune ay isang trans personal na planeta na gumugugol ng humigit kumulang 14 na taon sa bawat sign ng zodiac at tumatagal ng humigit kumulang 146 na taon upang lumibot sa Araw.

Netuno Retr�grado - Um despertar espiritual.

12 Jul 2023

Netuno e um planeta transpessoal que passa cerca de 14 anos em cada signo do zodiaco e leva cerca de 146 anos para dar uma volta ao redor do Sol.

Neptuno Retr�grado - Una llamada de atenci�n espiritual..

11 Jul 2023

Neptuno es un planeta transpersonal que pasa unos 14 a�os en cada signo del zod�aco y tarda unos 146 a�os en dar una vuelta alrededor del Sol.

Aquarius Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

11 Jul 2023

Welcome aboard, Water Bearers. Year 2024 would be a smooth flow for you with much fun and all your desires and wishes in life would be granted thanks to the planetary events that are scheduled to take place in your zodiac sign.

Leo Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

08 Jul 2023

Ang Mighty Lions ay magkakaroon ng royal treat sa taong 2024. Sa taong ito ay magbibigay sa Leo ng karaniwang planetary treat na binubuo ng mga eclipse, New Moons at Full Moons, ilang mga conjunction at iba pa.

Capricorn Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

06 Jul 2023

Welcome to the year 2024, Capricorn. The year ahead would be a great rise for you in life with a series of planet retrogrades, eclipses and other planetary events lined-up for your zodiac sign.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

01 Jul 2023

Ang mga sensitibo, emosyonal at tahanan-katawan, ang Crab ay hinuhulaan na may isang kamangha-manghang taon sa hinaharap. Ang mga kaganapan sa planeta sa pamamagitan ng kanilang tanda para sa buong taon ay magpapanatili sa kanila sa kanilang mga paa.

Hor�scopo do C�ncer 2024: Previs�o da Astrologia por Findyourfate

01 Jul 2023

Sens�veis, emotivos e caseiros, os Caranguejos t�m um ano fabuloso pela frente. Os eventos planet�rios atrav�s de seu signo durante todo o ano os manteriam de p�.

Hor�scopo C�ncer 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

01 Jul 2023

Se pronostica que los Cangrejos, sensibles, emocionales y hogare�os, tendr�n un a�o fabuloso por delante. Los eventos planetarios a trav�s de su signo durante todo el a�o los mantendr�an en pie.

Sagittarius Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

30 Jun 2023

Welcome 2024 in style, Sages. This year is going to be a great time of adventure, fun and joy for the Archers out there. With eclipses, full Moons, New Moons and a couple of planet retrogrades lined up in your sign

Gemini Horoscope 2024: Astrology Prediction ni Findyourfate

29 Jun 2023

Maligayang pagdating sa 2024, Geminis. Ito ay magiging isang mahusay na taon para sa iyo sa lahat ng iyong mga hangarin at hiling ay matutupad. Gaya ng nakasanayan, ikaw ay bumubula ng enerhiya at mapapawi ang iyong uhaw sa pag-aaral ng mga bagong bagay ngayon.

Hor�scopo G�minis 2024: Predicci�n astrol�gica de Findyourfate

28 Jun 2023

Bienvenido al 2024, G�minis. Este va a ser un gran a�o para ti con todos tus deseos y anhelos que se cumplir�n. Como siempre, estar�as rebosante de energ�a y ahora saciar�as tu sed de aprender cosas nuevas.

Scorpio Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

27 Jun 2023

Welcome to 2024, Scorpio. This is going to be an exciting and intense period for you with eclipses, planet retrogrades and the waxing and waning phases of the Moon keeping you on your toes.

Eris - The Goddess of Discord and Strife

24 Jun 2023

Eris is a slow moving dwarf planet that was discovered in 2005. It is found far beyond the planet of Neptune...

Libra Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

22 Jun 2023

The first quarter of year 2024 would not be that eventful for Libras. Close to the end of the quarter though on Monday, March 25 there would be a Full Moon in Libra.

Neptune Retrograde - A spiritual wake-up call..

22 Jun 2023

Neptune is a trans-personal planet that spends about 14 years in each sign of the zodiac and takes about 146 years to go oncer around the Sun.

Panahon ng Kanser - Ang Iyong Gabay sa Panahon ng Kanser

21 Jun 2023

Ang panahon ng Kanser ay umaabot mula Hunyo 21 hanggang Hulyo 22 bawat taon. Ang cancer daw ang Mama of all the season. Ito ang ikaapat na zodiac sign sa astrological line - up, ay isang water sign...

Temporada de Cancer - Seu Guia para a Temporada de Cancer

21 Jun 2023

A temporada de Cancer se estende de 21 de junho a 22 de julho de cada ano. Cancer e dito ser a mamae de toda a temporada. E o quarto signo do zodiaco na linha astrologica, e um signo de agua

Taurus Horoscope 2024: Ano ang Hulaan ng Mga Bituin para sa Iyo Ngayong Taon

20 Jun 2023

Hey Bulls, Maligayang pagdating sa 2024. Ang darating na taon ay may magagandang pangako para sa iyo. Ang iyong pagkauhaw sa saya at kasiyahan ay mabubusog ngayong taon.

Hor�scopo Touro 2024: o que as estrelas preveem para voc� este ano

20 Jun 2023

Ei touros, bem-vindo a 2024. O pr�ximo ano traz grandes promessas para voc�. Sua sede de divers�o e prazer seria satisfeita este ano.

Temporada de cancer - su guia para la temporada de cancer

20 Jun 2023

La temporada de Cancer se extiende del 21 de junio al 22 de julio de cada ano. Se dice que el cancer es la mama de toda la temporada. Es el cuarto signo zodiacal en la linea astrologica - arriba, es un signo de agua...

Hor�scopo Tauro 2024: Lo que te predicen los astros este a�o

19 Jun 2023

Hola Bulls, bienvenidos a 2024. El a�o que viene tiene grandes promesas para ustedes. Tu sed de diversi�n y placer quedar� satisfecha este a�o.

Cancer Season - Your Guide to Cancer Season

15 Jun 2023

The season of Cancer extends from June 21 to July 22 every year. Cancer is said to be the Mama of all the season. It is the fourth zodiac sign in the astrological line - up, is a water sign, is of cardinal mode and is the first sign that marks the arrival of the summer season.

Virgo Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

13 Jun 2023

2024 is predicted to be a time of much luck in the love life and career of Virgos. There would be no dearth for happiness and joy, a contented mindset is promised for the Virgins through the year.

Leo Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

10 Jun 2023

The Mighty Lions would have a royal treat in the year 2024. This year would give the Leos the usual planetary treat that comprising the eclipses, the New Moons and the Full Moons, certain conjunctions and the like.

Aries Horoscope 2024: Ano ang Hulaan ng Mga Bituin para sa Iyo Ngayong Taon

08 Jun 2023

Maligayang pagdating sakay ng Aries. Nababalisa kung paano magiging para sa iyo ang 2024... Ang susunod na taon ay mapupuno ng mga retrograde, eclipse at planetary na pagpasok.

Hor�scopo �ries 2024: o que as estrelas preveem para voc� este ano

08 Jun 2023

Bem-vindo a bordo de �ries. Ansioso para saber como 2024 ser� para voc� ... O pr�ximo ano seria repleto de retr�grados, eclipses e entradas planet�rias.

Hor�scopo Aries 2024: Lo que te predicen los astros este a�o

08 Jun 2023

Bienvenido a bordo de Aries. Ansioso por saber c�mo ser� el 2024 para usted... El a�o que viene estar� repleto de retr�grados, eclipses e ingresos planetarios.

Cancer Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

08 Jun 2023

The sensitive, emotional and home-bodies, the Crabs are predicted with a fabulous year ahead. The planetary events through their sign for the whole year would keep them on their feet.

Gemini Horoscope 2024: Astrology Prediction by Findyourfate

06 Jun 2023

Welcome to 2024, Geminis. This is going to be a great year for you with all your desires and wishes getting to be fulfilled. As always you would be bubbling with energy and would quench your thirst for learning new things now.

Taurus Horoscope 2024: What the Stars Predict for You This Year

03 Jun 2023

Hey Bulls, Welcome to 2024. The year ahead hold great promises for you. Your thirst for fun and pleasure would be satisfied this year.

Aries Horoscope 2024: What the Stars Predict for You This Year

02 Jun 2023

Welcome aboard Aries. Anxious as to how 2024 is going to be for you... The year ahead would be packed with retrogrades, eclipses and planetary ingresses.

Gemini Season - Ipasok ang Season ng Buzz...

22 May 2023

Ang Gemini ay isang Air sign at ang mga katutubo ay napakasosyal at intelektwal. Sila ay napakatalino at laging puno ng lakas, talino at sigla. Ang mga Gemini ay umaangkop sa mga pagbabago nang napakabilis nang walang labis na kilig dahil ang tanda ay nababago.

Temporada de Gemeos - Entre na Temporada do Buzz...

22 May 2023

Gemeos e um signo de ar e os nativos sao muito sociais e intelectuais. Eles sao muito inteligentes e estao sempre cheios de energia, inteligencia e vigor. Os geminianos se adaptam as mudancas instantaneamente, sem muito alarde, pois o signo e mutavel.

Temporada Geminis - Entra en la Temporada de Buzz...

22 May 2023

Geminis es un signo de Aire y los nativos son muy sociables e intelectuales. Son muy inteligentes y siempre estan llenos de energia, ingenio y vigor. Los Geminis se adaptan a los cambios instantaneamente sin mucha fanfarria ya que el signo es mutable.

Gemini Season - Enter the Season of Buzz...

17 May 2023

Gemini is an Air sign and natives are very social and intellectuals. They are very clever and are always full of energy, wits and vigor. Geminis adapt to changes quite instantly without much fanfare as the sign is mutable. They always engage in conversations but ought to be careful about any slip of the tongue.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Mga Epekto ng Jupiter Transit

22 Apr 2023

Lumilipat ang Jupiter o Guru sa ika-21 ng Abril, 2023 sa 05:16 PM (IST) at ito ay isang Biyernes. Si Jupiter ay lilipat mula sa bahay ng Pisces o Meena Rasi patungo sa Aries o Mesha Rasi.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efeitos do Tr�nsito de J�piter

22 Apr 2023

J�piter ou Guru transita em 21 de abril de 2023 �s 17h16 (IST) e esta � uma sexta-feira. J�piter estaria se movendo da casa de Peixes ou Meena Rasi para �ries ou Mesha Rasi.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efectos del tr�nsito de J�piter

22 Apr 2023

J�piter o Gur� transita el 21 de abril de 2023 a las 05:16 p. m. (IST) y resulta ser un viernes. J�piter estar�a pasando de la casa de Piscis o Meena Rasi a Aries o Mesha Rasi.

Temporada de Tauro - Entra en la temporada del Toro - Nuevos comienzos

20 Apr 2023

La temporada de Tauro se extiende desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo de cada a�o cuando el Sol lum�nico transita hacia el signo de tierra de Tauro. La temporada de Tauro ocurre durante la temporada de primavera y tiene que ver con la limpieza y la frescura.

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Jupiter Transit Effects

05 Apr 2023

Jupiter or Guru transits on the 21 st of April, 2023 at 05:16 PM (IST) and this happens to be a Friday. Jupiter would be moving from the house of Pisces or Meena Rasi to Aries or Mesha Rasi.

Vesta - Ang Espirituwal na Tagapangalaga - Vesta sa mga palatandaan

23 Mar 2023

Ang Vesta ay ang pangalawang pinakamalaking asteroid pagkatapos ng Ceres na naroroon sa asteroid belt. Ito ang unang asteroid na binisita ng isang Spacecraft.

Vesta - O Guardi�o Espiritual - Vesta nos signos

23 Mar 2023

Vesta � o segundo maior asteroide depois de Ceres que est� presente no cintur�o de asteroides. � o primeiro aster�ide que foi visitado por uma nave espacial.

Vesta - La Guardiana Espiritual - Vesta en los signos

23 Mar 2023

Vesta es el segundo asteroide m�s grande despu�s de Ceres que est� presente en el cintur�n de asteroides. Es el primer asteroide que fue visitado por una nave espacial.

Vesta - The Spiritual Guardian - Vesta in the signs

18 Mar 2023

Vesta is the second largest asteroid after Ceres that is present in the asteroid belt. It is the first asteroid that was visited by a Spacecraft.

Temporada de Aries - Entra en la temporada del Carnero - Nuevos comienzos

16 Mar 2023

A medida que llega la primavera, llega la estaci�n de Aries y este es un evento c�smico importante para nosotros, ya que el Sol transita desde el �ltimo signo zodiacal de Piscis hasta el primer signo de Aries.

Temporada de �ries - Entre na temporada do Carneiro - Novos come�os

16 Mar 2023

Com o in�cio da primavera, a esta��o de �ries chega e este � um importante evento c�smico para n�s, pois o Sol transita do �ltimo signo do zod�aco de Peixes para o primeiro signo de �ries.

Aries Season - Ipasok ang season ng Ram - Bagong simula

16 Mar 2023

Sa pagpasok ng Spring, dumarating ang Season of Aries at ito ay isang mahalagang cosmic event para sa atin habang lumilipat ang Araw mula sa huling zodiac sign ng Pisces hanggang sa unang sign ng Aries.

Ano ang VOC Moon sa Astrology? Paano gamitin ang panahon ng Void of Course of Moon

15 Mar 2023

Nangangahulugan ito na ang lumilipat na Buwan ay hindi gumagawa ng anumang aspeto sa iba pang mga planeta. Ito ay nagpapahiwatig na ang Buwan ay walang mga epekto ng iba pang mga planeta

O que � VOC Moon na Astrologia? Como fazer uso do per�odo de Vazio do Curso da Lua

15 Mar 2023

Isso significa que a Lua em tr�nsito n�o est� fazendo nenhum aspecto com os outros planetas. Isso implica que a Lua � desprovida dos impactos de outros planetas

Apakah VOC Moon dalam Astrologi? Bagaimana untuk menggunakan tempoh Void of Course of Moon

14 Mar 2023

Ini bermakna Bulan yang sedang transit tidak membuat sebarang aspek dengan planet lain. Ini menunjukkan bahawa Bulan tidak mempunyai kesan planet lain

Qu� es la Luna VOC en Astrolog�a? C�mo hacer uso del per�odo Vac�o del Curso de la Luna

14 Mar 2023

Significa que la Luna en tr�nsito no est� formando ning�n aspecto con los otros planetas. Esto implica que la Luna est� desprovista de los impactos de otros planetas.

Aries Season - Enter the season of the Ram - New beginnings

14 Mar 2023

As Spring sets in, the Season of Aries arrives and this is an important cosmic event for us as the Sun transits from the last zodiac sign of Pisces to the first sign of Aries.

Ano ang sunsign mo at kung ano ang sinasabi ng sunsign mo tungkol sa iyo sa astrolohiya, Tingnan ang teorya ng 13 sunsign

08 Mar 2023

Ang Celestial sphere kung saan umuunlad ang Araw at lahat ng mga planeta ng ating solar system ay nahahati sa 12 dibisyon ng longitude ng mga sinaunang astronomo.

Qual � o seu signo solar e o que o seu signo solar diz sobre voc� na astrologia, Confira a teoria dos 13 signos solares

08 Mar 2023

A esfera Celestial onde o Sol e todos os planetas do nosso sistema solar prosperam foi dividida em 12 divisoes de longitude pelos primeiros astronomos.

Cu�l es tu signo solar y qu� dice tu signo solar sobre ti en astrolog�a? Consulta la teor�a de los 13 signos solares.

08 Mar 2023

La esfera celeste donde prosperan el Sol y todos los planetas de nuestro sistema solar ha sido dividida en 12 divisiones de longitud por los primeros astr�nomos.

What is VOC Moon in Astrology? How to make use of the Void of Course of Moon period

07 Mar 2023

It means the transiting Moon is not making any aspects with the other planets. This implies that the Moon is devoid of the impacts of other planets

Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

21 Feb 2023

Ang Buwan ay isa sa mga luminary at ito ang namamahala sa ating mga emosyon at damdamin habang ang Araw ay ang isa pang liwanag na kumakatawan sa ating pagkatao at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba.

Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

21 Feb 2023

A Lua � um dos luminares e rege nossas emo��es e sentimentos, enquanto o Sol � o outro luminar que representa nossa personalidade e como interagimos com os outros.

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Soul planeta o Atmakaraka, alamin ang pagnanais ng iyong kaluluwa sa astrolohiya

20 Feb 2023

Sa astrolohiya, mayroong isang planeta sa iyong natal chart na tinatawag na Soul Planet. Sa Vedic na astrolohiya, ito ay tinatawag na Atmakaraka.

Planeta da alma ou Atmakaraka, conhe�a o desejo da sua alma na astrologia

20 Feb 2023

Na astrologia, h� um planeta em seu mapa natal que � chamado de Planeta da Alma. Na astrologia v�dica, � denominado como Atmakaraka.

Planet jiwa atau Atmakaraka, ketahui keinginan jiwa anda dalam astrologi

20 Feb 2023

Dalam astrologi, terdapat satu planet dalam carta kelahiran anda yang dipanggil sebagai Planet Jiwa. Dalam astrologi Veda, ia disebut sebagai Atmakaraka.

Planeta del alma o Atmakaraka, conoce el deseo de tu alma en astrolog�a

20 Feb 2023

En astrolog�a, hay un planeta en tu carta natal que se llama Planeta del Alma. En la astrolog�a v�dica, se denomina Atmakaraka.

Soul planet or Atmakaraka, know your soul's desire in astrology

18 Feb 2023

In astrology, there is one planet in your natal chart which is called as the Soul Planet. In Vedic astrology, it is termed as Atmakaraka.

Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

15 Feb 2023

The Moon is one of the luminary and it rules our emotions and feelings while the Sun is the other luminary that stands for our personality and how we interact with others.

Qu� esperar este d�a de San Valent�n

14 Feb 2023

Este San Valent�n va a ser un d�a especial para casi todos los signos del zodiaco.

O que esperar deste dia dos namorados

14 Feb 2023

Este Dia dos Namorados ser� um dia especial para quase todos os signos do zod�aco.

Ano ang aasahan ngayong Valentine's day

14 Feb 2023

Ang Araw ng mga Puso ay magiging isang espesyal na araw para sa halos lahat ng mga zodiac sign.

Pallas Athena sa iyong tsart - lutasin ang mga problema sa Buhay gamit ang Pallas Astrology

13 Feb 2023

Ang Pallas na tinatawag ding Pallas Athena ay isang asteroid na namumuno sa batas, pagkamalikhain at katalinuhan sa mga pag-aaral ng astrolohiya.

Pallas Athena em seu mapa - resolva problemas de vida usando Pallas Astrology

11 Feb 2023

Pallas tamb�m chamado de Pallas Athena � um aster�ide que rege a lei, a criatividade e a intelig�ncia nos estudos astrol�gicos. De acordo com a mitologia grega, Atena � uma deusa que matou um gigante chamado Pallas para proteger a cidade de Atenas.

What to expect this Valentine's day

11 Feb 2023

This Valentines Day is going to be a special day for almost all the zodiac signs. This is because Venus, the planet of love is in conjunction (0 deg) with Neptune in the zodiac sign of Pisces.

Pallas Athena en tu carta: resuelve problemas de la vida usando Pallas Astrology

10 Feb 2023

Pallas tambi�n llamado Pallas Athena es un asteroide que gobierna sobre la ley, la creatividad y la inteligencia en los estudios astrol�gicos. Seg�n la mitolog�a griega, Atenea es una diosa que mat� a un gigante llamado Palas para proteger la ciudad de Atenas.

L�se in Pallas Athena in deinem Horoskop Lebensprobleme mit Pallas Astrology

10 Feb 2023

Pallas, auch Pallas Athene genannt, ist ein Asteroid, der in astrologischen Studien �ber Gesetz, Kreativit�t und Intelligenz herrscht. Der griechischen Mythologie zufolge ist Athene eine G�ttin, die einen Riesen namens Pallas erschlug, um die Stadt Athen zu besch�tzen.

Pallas Athena in your chart - solve Life problems using Pallas Astrology

06 Feb 2023

Pallas also called as Pallas Athena is an asteroid that rules over law, creativity and intelligence in astrological studies. According to Greek Mythology, Athena is a Goddess who slew a giant by name Pallas in order to protect the city of Athens.

What is your sunsign and what your sunsign says about you in astrology, Check out the theory of the 13 sunsigns

04 Feb 2023

The Celestial sphere where the Sun and all the planets of our solar system thrive has been divided into 12 divisions of longitude by the early astronomers.

Ceres sa Astrolohiya- paano mo gustong ma-nourished- magmahal o mahalin?

26 Jan 2023

Sinasabing ang Ceres ay isang dwarf planeta na nasa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ito ay natuklasan ni Giuseppe Piazzi noong 1801. Si Ceres ay itinuturing na anak ni Zeus sa mitolohiyang Romano.

Ceres na Astrologia - como voc� quer ser nutrido - amar ou ser amado?

26 Jan 2023

Ceres � dito ser um planeta an�o que fica no cintur�o de asteroides entre Marte e J�piter. Foi descoberto por Giuseppe Piazzi em 1801. Ceres � considerada a filha de Zeus na mitologia romana.

Ceres en Astrolog�a- c�mo quieres nutrirte- amar o ser amado?

26 Jan 2023

Se dice que Ceres es un planeta enano que se encuentra en el cintur�n de asteroides entre Marte y J�piter. Fue descubierta por Giuseppe Piazzi en 1801. Ceres es considerada la hija de Zeus en la mitolog�a romana.

Ceres in Astrology- how you want to be nourished- to love or to be loved?

25 Jan 2023

Ceres is said to be a dwarf planet that lies in the asteroid belt between Mars and Jupiter. It was discovered by Giuseppe Piazzi in 1801.

Mga Degree ng Marahas na kamatayan ayon sa astrolohiya

20 Jan 2023

Ang kamatayan ay isang palaisipan sa sarili nito. Isa ito sa mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Ngunit ang mga astrologo ay matagal nang nagsisikap na hulaan ang pagkamatay ng mga indibiduwal.

Graus de morte violenta de acordo com a astrologia

20 Jan 2023

A morte � um enigma em si. � um dos eventos mais imprevis�veis em nossas vidas. No entanto, os astr�logos h� muito se esfor�am para prever a morte de indiv�duos.

Grados de muerte violenta seg�n la astrolog�a

19 Jan 2023

La muerte es un enigma en s� mismo. Es uno de los eventos m�s impredecibles de nuestras vidas. Sin embargo, los astr�logos se han esforzado durante mucho tiempo para predecir la muerte de las personas.

Paano Mabuhay ngayong Capricorn Season

06 Jan 2023

Para sa taon, ang panahon ng Capricorn ay umaabot mula Disyembre 22, 2022 hanggang ika-19 ng Enero, 2023. Ito ay isa sa mga astrological na panahon na nagsisimula sa simula ng winter solstice.

Como sobreviver a esta temporada de Capric�rnio

06 Jan 2023

Para o ano, a temporada de Capric�rnio se estende de 22 de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023. Esta � uma das esta��es astrol�gicas que come�a com o in�cio do solst�cio de inverno.

C�mo sobrevivir esta temporada de Capricornio

06 Jan 2023

Para el a�o, la temporada de Capricornio se extiende desde el 22 de diciembre de 2022 hasta el 19 de enero de 2023. Esta es una de las estaciones astrol�gicas que comienza con el comienzo del solsticio de invierno.

Ano ang ibig sabihin ng Degrees sa Astrology? Paghahanap ng Mas Malalim na Kahulugan sa isang tsart ng Kapanganakan

03 Jan 2023

Naisip mo na ba kung ano ang kinakatawan ng mga numero sa mga zodiac placement ng iyong birth chart? Buweno, ang mga ito ay tinatawag na mga degree at nagpapahiwatig ng eksaktong posisyon ng mga planeta noong ikaw ay ipinanganak.

O que significam Graus em Astrologia? Buscando significados mais profundos em um mapa astral

03 Jan 2023

Voc� j� se perguntou o que os n�meros representam nas posi��es do zod�aco em seu mapa astral? Bem, eles s�o chamados de graus e indicam a posi��o exata dos planetas quando voc� nasceu.

Qu� significan los grados en astrolog�a? Buscando significados m�s profundos en una carta natal

03 Jan 2023

Alguna vez se pregunt� qu� representan los n�meros en las ubicaciones zodiacales de su carta natal? Bueno, estos se llaman grados e indican la posici�n exacta de los planetas cuando naciste.

How to Survive this Capricorn Season

03 Jan 2023

For the year, the Capricorn season extends from December 22, 2022 to 19th January, 2023. This is one of the astrological seasons which starts with the beginning of the winter solstice.

Papatayin o Papatayin? 22nd Degree sa Astrology para sa Mga Positibong Manipestasyon

02 Jan 2023

Napansin mo na ba ang mga numero sa tabi ng mga placement ng zodiac sa iyong birth chart, ang mga ito ay tinatawag na degree. Ang ika-22 na antas na matatagpuan sa mga tsart ng astrolohiya ay minsang tinutukoy bilang ang antas ng pagpatay o papatayin.

Ang Sappho Sign- Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong zodiac?

02 Jan 2023

Ang asteroid na Sappho ay natagpuan noong taong 1864 at ipinangalan sa kilalang Greek lesbian na makata na si Sappho. Sinasabi ng kasaysayan na marami sa kanyang mga gawa ang nasunog. Sa isang tsart ng kapanganakan, ipinapahiwatig ni Sappho ang talento para sa sining, lalo na sa mga salita.

Matar ou Ser Morto? 22� Grau em Astrologia para Manifesta��es Positivas

02 Jan 2023

Voc� j� notou os n�meros ao lado dos posicionamentos do zod�aco em seu mapa astral, chamados de graus. O 22� grau encontrado nos mapas astrol�gicos � �s vezes referido como o grau de matar ou ser morto.

O Signo de Safo - O que significa para o seu zod�aco?

02 Jan 2023

O aster�ide Safo foi encontrado no ano de 1864 e recebeu o nome da renomada poetisa l�sbica grega Safo. A hist�ria diz que muitas de suas obras foram queimadas. Em um mapa astral, Safo significa o talento para as artes, particularmente com as palavras.

Tanda Sappho- Apakah maksudnya untuk zodiak anda?

02 Jan 2023

Asteroid Sappho ditemui pada tahun 1864 dan dinamakan sempena penyair lesbian Yunani terkenal Sappho. Sejarah menyatakan bahawa banyak karyanya dibakar. Dalam carta kelahiran, Sappho menandakan bakat untuk seni, terutamanya dengan kata-kata.

Zodiac signs na karamihan ay matagumpay sa buhay

02 Jan 2023

Iniisip ng mga tao na ang pagiging matagumpay sa buhay ay tungkol sa suwerte. Minsan ang pagsusumikap ay nakakatalo sa swerte, at kung minsan ay kabaliktaran. Kailangan ng oras para malaman kung ano talaga ang gusto mong gawin at ituloy sa buhay at pagsusumikap.

Matar o ser asesinado? Grado 22 en Astrolog�a para Manifestaciones Positivas

02 Jan 2023

Alguna vez has notado los n�meros al lado de las ubicaciones del zod�aco en tu carta natal? Estos se llaman grados. El grado 22 que se encuentra en las cartas astrol�gicas a veces se conoce como el grado de matar o morir.

El signo Safo: qu� significa para tu zod�aco?

02 Jan 2023

El asteroide Safo fue encontrado en el a�o 1864 y lleva el nombre de la renombrada poeta lesbiana griega Safo. La historia cuenta que muchas de sus obras se quemaron. En una carta natal, Safo representa el talento para las artes, particularmente con las palabras.

Signos do zod�aco que s�o mais bem-sucedidos na vida

02 Jan 2023

As pessoas pensam que ter sucesso na vida � uma quest�o de sorte. �s vezes, o trabalho duro supera a sorte e, outras vezes, vice-versa. Leva tempo para descobrir o que voc� realmente quer fazer e buscar na vida e no trabalho duro.

Signos del zodiaco que en su mayor�a son exitosos en la vida

02 Jan 2023

La gente piensa que tener �xito en la vida se trata de suerte. A veces el trabajo duro vence a la suerte y otras veces al rev�s. Se necesita tiempo para descubrir lo que realmente quiere hacer y perseguir en la vida y el trabajo duro.

Das Sappho-Zeichen � was bedeutet es f�r Ihr Sternzeichen?

02 Jan 2023

Der Asteroid Sappho wurde im Jahr 1864 gefunden und nach der ber�hmten griechischen lesbischen Dichterin Sappho benannt. Die Geschichte besagt, dass viele ihrer Werke verbrannt wurden. In einem Geburtshoroskop bedeutet Sappho das Talent f�r die K�nste, insbesondere mit Worten

Le signe Sapho - Qu'est-ce que cela signifie pour votre zodiaque ?

31 Dec 2022

Lasteroide Sappho a ete decouvert en 1864 et nomme dapres la celebre poetesse grecque lesbienne Sappho. Lhistoire veut que beaucoup de ses ouvres aient ete brulees. Dans un theme natal, Sapho signifie le talent pour les arts, en particulier avec les mots.

What do Degrees mean in Astrology? Seeking Deeper Meanings into a Birth chart

29 Dec 2022

Ever wondered what the numbers represent in the zodiac placements of your birth chart? Well, these are called as degrees and indicate the exact position of the planets when you were born.

Degrees of Violent death as per astrology

22 Dec 2022

Death is an enigma in itself. It is one of the most unpredictable event in our lives. Yet astrologers have been long striving to predict the death of individuals.

Zodiac signs who are mostly successful in life

20 Dec 2022

People think being successful in life is all about luck. Sometimes hard work beats luck, and other times vice versa. It takes time to figure out what you really want to do and pursue in life and hard work.

To Kill or To Be Killed? 22nd Degree in Astrology for Positive Manifestations

20 Dec 2022

Have you ever noticed the numbers next to the zodiac placements in your birth chart, these are called as degrees. The 22nd degree found in astrology charts is sometimes referred to as the to kill or be killed degree.

The Sappho Sign- What does it mean for your zodiac?

19 Dec 2022

The asteroid Sappho was found in the year 1864 and named after the renowned Greek lesbian poet Sappho. History has it that a lot of her works got burned. In a birth chart, Sappho signifies the talent for the arts, particularly with words.

Los 7 Tipos de Cartas de Astrolog�a - Explicados con Im�genes

07 Dec 2022

Una carta natal o carta natal es un mapa que muestra d�nde se encontraban los planetas en el cielo zodiacal en el momento de su nacimiento. Analizar la carta astral nos ayudar� a comprender nuestros aspectos positivos y negativos, nuestro curso de vida para el presente y el futuro.

Os 7 tipos de mapas astrol�gicos - explicados com imagens

07 Dec 2022

Um mapa natal ou gr�fico de nascimento � um mapa que mostra onde os planetas estavam no c�u do zod�aco no momento do seu nascimento. Analisar o mapa astral nos ajudar� a entender nossos pontos positivos e negativos, nosso curso de vida no presente e no futuro.

Ang 7 Uri ng Astrology Chart - Ipinaliwanag gamit ang Mga Larawan

07 Dec 2022

Ang natal chart o birth chart ay isang mapa na nagpapakita kung saan ang mga planeta sa zodiac sky sa oras ng iyong kapanganakan. Ang pagsusuri sa tsart ng kapanganakan ay makakatulong sa atin na maunawaan ang ating mga positibo at negatibo, ang ating takbo ng buhay para sa kasalukuyan at hinaharap.

Manigong Bagong Taon 2023 Mga Kabayan! Gagawin ba tayong pag-isipan ang mga aralin sa karma mula sa nakaraang taon?

03 Dec 2022

Karamihan sa mga bansa sa buong mundo ay ginugunita ang Enero 1 bilang araw ng Bagong Taon kasunod ng parehong kalendaryong Gregorian at Julian. Sa panahon ng Bagong Taon ay nagmumuni-muni tayo sa ating buhay noong nakaraang taon

Feliz Ano Novo 2023 Pessoal! Ser�amos levados a contemplar as li��es c�rmicas do ano passado?

03 Dec 2022

A maioria dos pa�ses do mundo observa o dia 1� de janeiro como o dia do Ano Novo, seguindo os calend�rios gregoriano e juliano. Durante o Ano Novo, refletimos sobre nossa vida no ano que passou

Feliz a�o nuevo 2023 gente! Estar�amos obligados a contemplar las lecciones k�rmicas del a�o pasado?

03 Dec 2022

La mayor�a de los pa�ses del mundo observan el 1 de enero como el d�a de A�o Nuevo siguiendo tanto el calendario gregoriano como el juliano. Durante el A�o Nuevo reflexionamos sobre nuestra vida en el a�o pasado

The 7 Types of Astrology Charts - Explained with Images

02 Dec 2022

A natal chart or birth chart is a map that shows where the planets where on the zodiac sky at the time of your birth. Analysing the birth chart will help us to understand our positives and negatives, our course of life for the present and future.

Solar Eclipse- ano ang ipinahihiwatig nito sa astrologically?

02 Dec 2022

Palaging nahuhulog ang mga Solar Eclipse sa Bagong Buwan at mga portal ng mga bagong simula. Binubuksan nila ang mga bagong landas para sa ating paglalakbay. Ang mga solar eclipses ay nagpapaalala sa atin ng layunin dito sa planetang lupa. Ang Solar Eclipse ay nagbibigay-inspirasyon sa mga tao na maghasik ng mga buto na magbubunga sa ating buhay.

Eclipse Solar - o que isso implica astrologicamente?

02 Dec 2022

Os eclipses solares sempre caem em luas novas e s�o portais de novos come�os. Eles abrem novos caminhos para n�s percorrermos. Os eclipses solares nos lembram do prop�sito aqui no planeta Terra. O Eclipse Solar inspira sus a semear sementes que dar�o frutos mais tarde em nossas vidas.

Eclipse solar: qu� implica astrol�gicamente?

02 Dec 2022

Los eclipses solares siempre caen en lunas nuevas y son portales de nuevos comienzos. Nos abren nuevos caminos por recorrer. Los eclipses solares nos recuerdan el prop�sito aqu� en el planeta tierra. El eclipse solar los inspira a sembrar semillas que dar�n frutos m�s adelante en nuestras vidas.

Happy New Year 2023 Folks! Would we be made to contemplate the karmic lessons from the past year?

02 Dec 2022

Most countries across the globe observe January 1 st as New Year day following both the Gregorian and the Julian calendar. During the New Year we reflect on our life in the past year

Solar Eclipse- what does it imply astrologically?

01 Dec 2022

Solar Eclipses always fall on New Moons and are portals of new beginnings. They open new paths for us to travel. Solar eclipses remind us of the purpose here on planet earth. Solar Eclipse inspire sus to sow seeds that would yield fruits later on in our lives.

Lucky Number sa 2023 para sa Bawat Zodiac sign

30 Nov 2022

Ang mga numero ay may tiyak na kahulugan kapag ginamit ng 12 magkakaibang mga palatandaan ng Zodiac. Ang ilang bilang kapag ginamit ay nagdudulot ng suwerte, ang ilan ay nagdadala ng mga pag-unlad sa karera at ang ilan ay nakakaakit ng pera o mga potensyal na kasosyo.

N�mero da sorte em 2023 para cada signo do zod�aco

30 Nov 2022

Os n�meros t�m um significado espec�fico quando usados pelos 12 diferentes signos do zod�aco. Alguns n�meros quando usados trazem sorte, alguns trazem avan�os na carreira e ainda alguns atraem dinheiro ou potenciais parceiros.

N�mero de la suerte en 2023 para cada signo del zodiaco

30 Nov 2022

Los n�meros tienen un significado espec�fico cuando los usan los 12 signos zodiacales diferentes. Algunos n�meros cuando se usan traen suerte, algunos traen avances en la carrera y, sin embargo, algunos atraen dinero o socios potenciales.

Pinakamaswerteng zodiac Sign sa 2023

30 Nov 2022

Sa wakas ay narito na ang Bagong Taon 2023, at marami tayong dapat abangan. Mula sa pagtatakda ng mga bagong layunin hanggang sa pagninilay-nilay sa mga luma, ang bagong taon ay nagdudulot sa atin ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay sa tamang landas at gabayan ka sa buong paglalakbay sa hinaharap.

Signo do zod�aco mais sortudo em 2023

30 Nov 2022

O Ano Novo de 2023 finalmente chegou e temos muito o que esperar. Desde estabelecer novas metas at� refletir sobre as antigas, o ano novo nos traz uma oportunidade de colocar as coisas de volta nos trilhos e gui�-lo em toda a jornada pela frente na vida.

Signo zodiacal m�s afortunado en 2023

30 Nov 2022

El A�o Nuevo 2023 finalmente est� aqu�, y tenemos mucho que esperar. Desde establecer nuevos objetivos hasta reflexionar sobre los antiguos, el nuevo a�o nos brinda la oportunidad de volver a encarrilar las cosas y guiarlo en todo el viaje por delante en la vida.

Lucky Number in 2023 for Each Zodiac sign

29 Nov 2022

Numbers have a specific meaning when used by the 12 different Zodiac signs. Some number when used bring luck, some bring advancements in career and yet some attract money or potential partners. Here are the lucky numbers in the year 2023 for the zodiac signs as per numerology.

Most Luckiest zodiac Sign in 2023

29 Nov 2022

The New Year 2023 is finally here, and we have a lot to look forward to. From setting new goals to reflecting on the old ones, the new year brings us an opportunity to set things right back on track and to guide you on the entire journey ahead in life.

Transit ng Jupiter sa mga Bahay at ang mga Epekto nito

25 Nov 2022

Ang transit ni Jupiter sa anumang zodiac sign ay tumatagal ng humigit kumulang 12 buwan o 1 taon. Kayat ang epekto ng pagbibiyahe nito ay magtatagal, sabihin nating mga isang taon.

Tr�nsito de J�piter nas Casas e seus Efeitos

25 Nov 2022

O tr�nsito de J�piter em qualquer signo do zod�aco dura cerca de 12 meses ou 1 ano. Portanto, o efeito de seu tr�nsito perduraria por muito tempo, digamos cerca de um ano.

Transit Musytari di Rumah dan Kesannya

25 Nov 2022

Transit Musytari dalam mana-mana tanda zodiak berlangsung selama kira-kira 12 bulan atau 1 tahun. Oleh itu kesan transitnya akan bertahan lama, katakan kira-kira masa setahun.

Tr�nsito de J�piter en las Casas y sus Efectos

25 Nov 2022

El tr�nsito de J�piter en cualquier signo zodiacal dura alrededor de 12 meses o 1 a�o. Por lo tanto, el efecto de su tr�nsito persistir�a por mucho tiempo, digamos alrededor de un a�o.

Transit of Jupiter in Houses and its Effects

22 Nov 2022

Jupiters transit in any zodiac sign lasts for about 12 months or 1 year. Hence the effect of its transit

Dear Scorpio, The song of Scorpio - Official Music Video with Lyrics

16 Nov 2022

Cold days. Yellow and red - the leaves of the forrest, but noone will see the colors because of the mist

Baby I'm the Bull - Official Music Video with Lyrics

14 Nov 2022

A Taurus gonna bring you up, a Taurus gonna hold you down, Venus gonna keep us close tonight, Taurus is reliable, responsible, practical,

The Pisces sign it's alive - Official Music Video with Lyrics

11 Nov 2022

12th and the last sign, Last of the three winter signs of the zodiac, The ending of an astrological cycle, Introvert from insides

Ang assertive Aries zodiac na laging naniniwala sa "AKO"

02 Nov 2022

Ang Aries ay ang unang astrological sign sa Zodiac, na kumakatawan sa mga ipinanganak sa pagitan ng Marso 21 at Abril 20. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aries ay karaniwang matapang, ambisyoso at tiwala.

O zod�aco assertivo de �ries que sempre acredita em "EU SOU"

02 Nov 2022

�ries � o primeiro signo astrol�gico do Zod�aco, representando os nascidos entre 21 de mar�o e 20 de abril. Os nascidos sob o signo de �ries geralmente s�o ousados, ambiciosos e confiantes.

El zodiaco Aries asertivo que siempre cree en "YO SOY"

02 Nov 2022

Aries es el primer signo astrol�gico del zod�aco y representa a los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Los nacidos bajo el signo de Aries suelen ser audaces, ambiciosos y confiados.

Taurus - Luxury Vibes - Taurus Zodiac signs at Traits

01 Nov 2022

Sa astrolohiya, ang bawat zodiac sign ay pinamumunuan ng isang planeta, at ang tanda ng Taurus ay pinamumunuan ng planetang Venus. Ang Venus ay ang planeta ng kaligayahan at karangyaan. Si Taurus ang una sa Earth Sign sa line-up ng zodiac.

Touro - Vibra��es de luxo - Signos e tra�os do zod�aco de Touro

01 Nov 2022

Na astrologia, cada signo do zod�aco � governado por um planeta, e o signo de Touro � governado pelo planeta V�nus. V�nus � o planeta da felicidade e do luxo. Touro � o primeiro signo da Terra na forma��o do zod�aco. Na astrologia, cada signo do zod�aco � governado por um planeta, e o signo de Touro � governado pelo planeta V�nus. V�nus � o planeta da felicidade e do luxo. Touro � o primeiro do Signo de Terra na forma��o do zod�aco.

Taurus - Getaran Mewah - Tanda dan Ciri Zodiak Taurus

01 Nov 2022

Dalam astrologi, setiap tanda zodiak diperintah oleh sebuah planet, dan tanda Taurus diperintah oleh planet Venus. Venus adalah planet kebahagiaan dan kemewahan. Taurus ialah tanda Bumi pertama dalam barisan zodiak.

Tauro - Vibraciones de lujo - Signos y rasgos del zodiaco Tauro

01 Nov 2022

En astrolog�a, cada signo zodiacal est� regido por un planeta, y el signo de Tauro est� regido por el planeta Venus. Venus es el planeta de la felicidad y el lujo. Tauro es el primero del signo de tierra en la alineaci�n del zod�aco.

Stier - Luxe Vibes - Stier Sterrenbeelden en eigenschappen

01 Nov 2022

In astrologie wordt elk sterrenbeeld geregeerd door een planeet, en het teken Stier wordt geregeerd door de planeet Venus. Venus is de planeet van geluk en luxe. Stier is de eerste van het Aardeteken in de dierenriemopstelling.

The assertive Aries zodiac who always believe in "I AM"

31 Oct 2022

Aries is the first astrological sign in the Zodiac, representing those born between March 21st and April 20th. Those born under the Aries sign are generally bold, ambitious and confident.

Taurus - Luxury Vibes - Taurus Zodiac sign and Traits

31 Oct 2022

In astrology, each zodiac sign is ruled by a planet, and the sign of Taurus is ruled over by the planet Venus. Venus is the planet of happiness and luxury. Taurus is the first of the Earth Sign in the zodiac line-up.

Cetus ang ika-14 na zodiac sign - mga petsa, katangian, pagkakatugma

29 Dec 2021

Ayon sa kaugalian ang kanlurang astrolohiya, Indian na astrolohiya, at marami pang ibang astrologo ay naniniwala na labindalawang zodiac sign lamang ang umiiral, katulad ng Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.

Cetus, o 14� signo do zod�aco - datas, caracter�sticas, compatibilidade

29 Dec 2021

Tradicionalmente, a astrologia ocidental, a astrologia indiana e muitos outros astr�logos acreditam que existem apenas doze signos do zod�aco, ou seja, �ries, Touro, G�meos, C�ncer, Le�o, Virgem, Libra, Escorpi�o, Sagit�rio, Capric�rnio, Aqu�rio e Peixes

Cetus, el decimocuarto signo del zod�aco: fechas, rasgos, compatibilidad

28 Dec 2021

Tradicionalmente, la astrolog�a occidental, la astrolog�a india y muchos otros astr�logos creen que solo existen doce signos del zod�aco, a saber, Aries, Tauro, G�minis, C�ncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Cetus the 14th zodiac sign - dates, traits, compatibility

20 Dec 2021

Traditionally the western astrology, Indian astrology, and many other astrologers believe that only twelve zodiac signs exist, namely Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces.

Guru Bhagavan shifts from Capricorn to Aquarius

13 Nov 2021

Guru Bhagavan shifts from Capricorn to Aquarius on Saturday (13.11.2021) at 06.21 pm in the Tamil year of Sri Pilava Varusham and Aippasi month on the 27th day.

El lado oscuro de todos los zodiacos

10 Nov 2021

Aries es propenso a ser impetuoso e impaciente a la hora de tomar decisiones. Cuando alguien m�s le ofrece ideas a un Aries, generalmente muestra poca atenci�n porque solo parece preocuparse por las suyas.

Lado escuro de todos os zod�acos

10 Nov 2021

�ries tem tend�ncia a ser impetuoso e impaciente quando se trata de tomar decis�es. Quando outra pessoa oferece ideias a um ariano, geralmente eles d�o pouca aten��o porque parecem se importar apenas com as suas.

Dark Side ng lahat ng Zodiacs

10 Nov 2021

Ang Aries ay madaling kapitan ng pagiging mapusok at walang pasensya pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Kapag ang ibang tao ay nag-aalok ng mga ideya sa isang Aries, kadalasan ay hindi sila nagpapakita ng pansin dahil tila sila lamang ang nagmamalasakit sa kanilang sarili.

Dark Side of all Zodiacs

08 Nov 2021

Aries is prone to being impetuous and impatient when it comes to making decisions. When someone else offers up ideas to an Aries, they usually show little attention because they only seem to care about their own.

Numerolog�a y colores de la suerte para los signos del zod�aco

19 Oct 2021

La numerolog�a te dice el conocimiento de los n�meros y c�mo estos n�meros pueden ayudarte a conocer tu futuro. La numerolog�a le informa sobre sus colores de la suerte, n�meros de la suerte, oportunidades futuras y desaf�os futuros.

Numerologia e cores da sorte para signos do zod�aco

19 Oct 2021

A numerologia explica o conhecimento dos n�meros e como esses n�meros podem ajud�-lo a saber sobre o seu futuro. Numerologia fala sobre suas cores da sorte, n�meros da sorte, oportunidades futuras e desafios futuros.

Numerology at Lucky Colors para sa Zodiac Signs

19 Oct 2021

Sinasabi sa iyo ng numerolohiya ang kaalaman sa mga numero, at kung paano ka matutulungan ng mga numerong ito upang malaman ang tungkol sa iyong hinaharap. Sinasabi sa iyo ng numerolohiya ang tungkol sa iyong mga masuwerteng kulay, masuwerteng numero, mga pagkakataon sa hinaharap, at mga hamon sa hinaharap.

Numerology and Lucky Colours for Zodiac Signs

13 Oct 2021

Numerology tells you the knowledge of numbers, and how these numbers can help you to know about your future. Numerology tells you about your lucky colors, lucky numbers, future opportunities, and future challenges.

�Qu� es un Stellium en astrolog�a?

31 Aug 2021

Un Stellium es la combinaci�n de tres o m�s planetas en un signo del zod�aco o una casa astrol�gica. Tener un Stellium en su zod�aco es bastante raro, ya que las posibilidades de tener numerosos planetas en su signo zodiacal son escasas.

O que � um Stellium em astrologia

31 Aug 2021

Um Stellium � a combina��o de tr�s ou mais planetas em um signo do zod�aco ou uma casa astrol�gica. Ter um Stellium em seu zod�aco � muito raro, pois as chances de ter v�rios planetas em seu signo s�o m�nimas.

Ano ang isang Stellium sa astrolohiya

31 Aug 2021

Ang isang Stellium ay ang kombinasyon ng tatlo o higit pang mga planeta sa isang zodiac sign o isang astrological house. Ang pagkakaroon ng isang Stellium sa iyong zodiac ay medyo bihira, dahil ang mga pagkakataong magkaroon ng maraming mga planeta sa iyong zodiac sign ay kakaunti.

Lilith - o que � lilith, lilith House, lilith signo do zod�aco, lilith verdadeiro, explicou

28 Aug 2021

Lilith n�o � uma divindade que � adorada ou algu�m que � estancado. Lilith � o dem�nio que deve ser evitado. A simples men��o de seu nome j� � suficiente para assustar as pessoas.

Lilith - ano ang lilith, lilith House, lilith zodiac sign, tunay na lilith, ipinaliwanag

28 Aug 2021

Si Lilith ay hindi isang diyos na sinasamba o isang tao na itinakda. Si Lilith ay ang demonyo na maiiwasan. Ang simpleng pagbanggit lamang ng pangalan nito ay sapat na upang takutin ang mga tao.

Lilith - que es lilith, casa de lilith, signo del zodiaco de lilith, verdadero lilith, explicado

27 Aug 2021

Lilith no es una deidad a la que se adora o alguien a quien se venera. Lilith es el demonio que debe evitarse. La mera menci�n de su nombre es suficiente para asustar a la gente.

C�mo encontrar el Medio Cielo y por qu� siempre est� en la Casa D�cima, Medio Cielo en 12 Signos del Zod�aco

27 Aug 2021

Tu Medio Cielo es responsable de reflejar tu reputaci�n y rostro social. Encuentra tu signo del Medio Cielo estudiando el MC, una l�nea vertical en tu carta natal. Indica el signo del zod�aco, que estaba exactamente sobre el lugar en el que naci�.

Como encontrar o Meio do C�u e por que est� sempre na 10� Casa, o Meio do C�u em 12 Signos do Zod�aco

27 Aug 2021

Seu Meio do C�u � respons�vel por refletir sua face social e sua reputa��o. Voc� encontra seu signo do Meio do C�u estudando o MC, uma linha vertical em seu mapa natal. Indica o signo do zod�aco, que estava exatamente acima do local em que voc� nasceu.

Paano makahanap ng Midheaven at bakit laging nasa ika-10 Bahay, Midheaven sa 12 Zodiac Signs

27 Aug 2021

Ang iyong Midheaven ay responsable para sa sumasalamin ng iyong panlipunang mukha at reputasyon. Mahahanap mo ang iyong Midheaven sign sa pamamagitan ng pag-aaral ng MC, isang patayong linya sa iyong tsart ng kapanganakan. Ipinapahiwatig nito ang pag-sign ng zodiac, na eksaktong nasa ibabaw ng lugar kung saan ka ipinanganak.

What is a Stellium in astrology

26 Aug 2021

A Stellium is the combination of three or more planets in one zodiac sign or an astrological house. Having a Stellium in your zodiac is pretty rare, as chances of having numerous planets in your zodiac sign are meager.

Lilith - what is lilith, lilith House, lilith zodiac sign, true lilith, explained

26 Aug 2021

Lilith is not a deity who is worshipped or someone who is stanned. Lilith is the demon that shall be avoided. The mere mentioning of its name is enough to scare away people.

How to find Midheaven and why its always on the 10th House, Midheaven in 12 Zodiac Signs

26 Aug 2021

Your Midheaven is responsible for reflecting your social face and reputation. You find your Midheaven sign by studying the MC, a vertical line in your birth chart. It indicates the zodiac sign, which was exactly overhead the spot you were born in.

A continuaci�n se explica c�mo saber si tiene un Stellium en la carta natal

18 Aug 2021

Un Stellium es la combinaci�n de tres o m�s planetas que ocurren juntos en un signo del zod�aco o en una casa. Poseer un Stellium en su carta natal es raro.

Aqui est� como saber se voc� tem um Stellium no mapa de nascimento

18 Aug 2021

Um Stellium � a combina��o de tr�s ou mais planetas que ocorrem juntos em um signo do zod�aco ou uma casa. Possuir um Stellium em seu mapa astral � raro.

Narito kung paano sasabihin kung mayroon kang isang Stellium sa tsart ng kapanganakan

18 Aug 2021

Ang isang Stellium ay ang kombinasyon ng tatlo o higit pang mga planeta na magkakasamang nagaganap sa isang zodiac sign o isang bahay. Ang pagkakaroon ng isang Stellium sa iyong tsart ng kapanganakan ay bihira.

�Existe Black Zodiac?

17 Aug 2021

La versi�n opuesta y negra del zod�aco astrol�gico occidental es el zod�aco negro, y existe. Como las repetidas interpretaciones fueron realizadas por diferentes astr�logos como el indio, el griego y el romano, el zod�aco negro se filtr� y solo qued� el bueno.

O Zod�aco Negro existe?

17 Aug 2021

A vers�o oposta e negra do zod�aco astrol�gico ocidental � o zod�aco negro, e ele existe. Como as repetidas interpreta��es foram feitas por diferentes astr�logos, como indianos, gregos e romanos, o zod�aco negro foi filtrado e apenas o bom permaneceu.

Mayroon bang Black Zodiac?

16 Aug 2021

Ang kabaligtaran at itim na bersyon ng Western astrological zodiac ay ang itim na zodiac, at mayroon ito. Tulad ng paulit ulit na interpretasyon ay natupad ng ibat ibang mga astrologo tulad ng Indian, Greek, at Roman, ang itim na zodiac ay nasala, at ang mabuting isa lamang ang nanatili.

12 signos del zod�aco y Lilith

16 Aug 2021

�Has o�do hablar de la misteriosa mujer poderosa, Lilith? �Debes tener! Debes haberla visto en pel�culas sobrenaturales o leer sobre ella en libros de terror.

12 signos do zod�aco e Lilith

16 Aug 2021

J� ouviu falar da misteriosa mulher poderosa, Lilith? Voc� deve ter! Voc� deve t�-la visto em filmes sobrenaturais ou lido sobre ela em livros de terror.

12 mga palatandaan ng zodiac at Lilith

16 Aug 2021

Narinig mo na ba ang misteryosong makapangyarihang babae, si Lilith? Dapat mayroon ka! Tiyak na nakita mo siya sa mga pelikulang supernatural o nabasa tungkol sa kanya sa mga librong panginginig sa takot.

Here is how to tell if you have a Stellium in birth chart

13 Aug 2021

A Stellium is the combination of three or more planets that occur together in a zodiac sign or a house. Possessing a Stellium in your birth chart is rare.

Does Black Zodiac exist?

13 Aug 2021

The opposite and black version of the Western astrological zodiac is the black zodiac, and it exists. As the repeated interpretations were carried out by different astrologers such as Indian, Greek, and Roman, the black zodiac was filtered out, and only the good one remained.

12 zodiac signs and Lilith

13 Aug 2021

Ever heard of the mysterious powerful woman, Lilith? You must have! You must have seen her in supernatural movies or read about her in horror books.

Joey Djia Scorpio song Lyrics

07 Aug 2021

When my friends need help Yeah, I got all the right words to say I know right from wrong But my logic just goes down the drain then

Goodbye Pisces Song Lyrics

05 Aug 2021

I dont, I dont know why In your boys life you become like a bull Like a bull in a china shop Smash it up into smithereens

Taurus Lyrics

28 Jul 2021

I miss you But not as much as you dont miss me Oh how I wish I Wish I would kissed you So much more When you were next to me

La relaci�n entre la astrolog�a y los ciclos planetarios y el �xito.

27 Jul 2021

La astrolog�a estudia la carta natal de todos, que corresponde a una imagen de c�mo se colocaron las estrellas en el cielo en el momento de su nacimiento. Esta posici�n involucra las casas astrol�gicas y los signos del zod�aco.

A rela��o entre astrologia e ciclos planet�rios e sucesso

27 Jul 2021

A astrologia estuda o mapa astral de cada indiv�duo, que corresponde a uma foto de como os astros estavam posicionados no c�u no momento do seu nascimento. Essa posi��o envolve as casas astrol�gicas e os signos do zod�aco.

Ang ugnayan sa pagitan ng astrolohiya at mga siklo ng planeta at tagumpay

27 Jul 2021

Pinag-aaralan ng astrolohiya ang tsart ng kapanganakan ng bawat isa, na tumutugma sa isang larawan kung paano nakaposisyon ang mga bituin sa kalangitan sa oras ng kanilang pagsilang. Ang posisyon na ito ay nagsasangkot ng mga astrological na bahay at mga palatandaan ng zodiac.

Aries Lyrics

26 Jul 2021

This is Aries the Ram Ruled by the planet Mars God of War. A very strong, determined sign As a matter of fact Its the strongest sign in the solar system

Zodiacs Lyrics

24 Jul 2021

Oh, Capricorns, Leos, Sagittarians Scorpios, Virgos, Aquarians Oh, searchin for the sign that goes with their own sign of the zodiac (Zodiac)

Go Taurus (Its Ya Birthday) Lyrics

24 Jul 2021

If you got a birthday From April 19th to May 20th You a taurus Happy birthday bit*ch Life Put ya mothe*rfu*cking hands up

Os 5 signos do zod�aco que formam as melhores esposas

23 Jul 2021

� poss�vel ver se a pessoa tem uma boa voca��o ao matrim�nio atrav�s da leitura do seu mapa astral. Para isso, seria necess�rio levar em conta diversos elementos da sua mandala astrol�gica.

Ang 5 Mga Palatandaan ng zodiac na bumubuo sa pinakamahusay na mga asawa

23 Jul 2021

Posibleng makita kung ang tao ay may mahusay na bokasyon sa kasal sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang tsart ng kapanganakan. Para sa mga ito, kinakailangan upang isaalang-alang ang maraming mga elemento ng iyong astrological mandala.

Los 5 signos del zod�aco que conforman a las mejores esposas

21 Jul 2021

Es posible ver si la persona tiene una buena vocaci�n al matrimonio leyendo su carta natal. Para ello, ser�a necesario considerar varios elementos de tu mandala astrol�gico.

The relationship between astrology and planetary cycles and success

19 Jul 2021

Astrology studies everyone birth chart, which corresponds to a picture of how the stars were positioned in the sky at the time of their birth. This position involves the astrological houses and the signs of the zodiac.