Search Results for: astrologie (250)

Engelnummercalculator - Vind uw engelnummers

11 Jun 2024

Engelgetallen zijn speciale getallen of een reeks getallen die we vaak zien. Deze getallen worden ons gegeven als een soort spirituele begeleiding of goddelijke tussenkomst.

Engelszahlen-Rechner - Finden Sie Ihre Engelszahlen

11 Jun 2024

Engelszahlen sind besondere Zahlen oder Zahlenfolgen, die wir oft sehen. Diese Zahlen werden uns als eine Art spirituelle F�hrung oder g�ttliche Einmischung gegeben.

Calculateur de nombres ang�liques - Trouvez vos nombres ang�liques

11 Jun 2024

Les nombres ang�liques sont des nombres sp�ciaux ou une s�quence de nombres que nous voyons souvent.

Volle Manen in 2024 : hun effecten op de dierenriemen

06 Jun 2024

De maan draait elke maand rond de aarde en doet er ongeveer 28,5 dagen over om ��n keer rond de dierenriemhemel te draaien.

Vollmonde im Jahr 2024 : Ihre Auswirkungen auf die Tierkreiszeichen

06 Jun 2024

Der Mond umkreist die Erde jeden Monat und braucht ungef�hr 28,5 Tage, um einmal den Tierkreishimmel zu umrunden.

Pleines Lunes en 2024 : leurs effets sur les Zodiaques

06 Jun 2024

La Lune fait le tour de la Terre chaque mois et met environ 28,5 jours pour faire le tour du ciel du zodiaque.

Saturn rucklaufig in Fische (29. Juni - 15. November 2024)

05 Jun 2024

Der Planet Saturn oder Shani, wie er in der indischen Astrologie genannt wird, wird am 29. Juni 2024 im Sternzeichen Fische rucklaufig.

Saturnus Retrograde in Vissen (29 juni - 15 november 2024)

03 Jun 2024

De planeet Saturnus of Shani zoals hij in de Indiase astrologie wordt genoemd, draait retrograde in het sterrenbeeld Vissen op 29 juni 2024.

Saturne retrograde en Poissons (29 juin - 15 novembre 2024)

03 Jun 2024

La planete Saturne ou Shani comme on lappelle dans lastrologie indienne deviendra retrograde dans le signe du zodiaque des Poissons le 29 juin 2024.

De parade van de planeten - Wat betekent het?

01 Jun 2024

Op 3 juni 2024, in de vroege uren, zou er een spectaculaire uitlijning plaatsvinden van een groot aantal planeten, waaronder Mercurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus, en dit wordt de �Parade of Planets� genoemd.

Die Parade der Planeten - was bedeutet das?

01 Jun 2024

Am 3. Juni 2024 wird es in den fr�hen Morgenstunden eine spektakul�re Konstellation einer Vielzahl von Planeten geben, darunter Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.

Le defile des planetes - Quest-ce que cela signifie ?

01 Jun 2024

Le 3 juin 2024, au petit matin, il y aurait un alignement spectaculaire dune multitude de planetes, dont Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ce que lon appelle le defile des planetes.

Vaderdag - Vaderlijke relatie in astrologie

30 May 2024

Elk jaar valt Vaderdag op 16 juni, maar deze dag wordt over het algemeen afgedaan als elke andere dag. Vergelijk het met de hype rond Moederdag�De band tussen moeder en kind is heel uniek.

Vatertag - V�terliche Beziehung in der Astrologie

30 May 2024

Jedes Jahr f�llt der Vatertag auf den 16. Juni, aber dieser Tag wird im Allgemeinen wie jeder andere Tag abgetan. Vergleichen Sie das mit dem Rummel um den Muttertag�

Fete des Peres - Relation paternelle en astrologie

30 May 2024

Chaque annee, la fete des peres tombe le 16 juin, mais ce jour est generalement considere comme nimporte quel autre jour. Comparez cela avec le battage mediatique autour de la fete des meres...

Signos del zod�aco de boda

17 May 2024

En astrolog�a creemos que nuestra fecha de nacimiento y a su vez nuestro signo zodiacal encierra la clave de nuestro futuro. De igual forma, el d�a en que te casas dice mucho sobre el futuro de tu matrimonio.

Bruiloft sterrenbeelden

17 May 2024

In de astrologie geloven we dat onze geboortedatum en op zijn beurt ons sterrenbeeld de sleutel is tot onze toekomst. Op dezelfde manier zegt de dag waarop u trouwt veel over de toekomst van uw huwelijk.

Hochzeits - Sternzeichen

17 May 2024

In der Astrologie glauben wir, dass unser Geburtsdatum und damit auch unser Sternzeichen den Schl�ssel zu unserer Zukunft darstellen.

Signes du zodiaque de mariage

17 May 2024

En astrologie, nous pensons que notre date de naissance et, par consequent, notre signe du zodiaque detiennent la cle de notre avenir.

Goeroe Peyarchi Palangal - Jupiter Transit - (2024-2025)

15 Apr 2024

Jupiter is een planeet die ongeveer een jaar in elk sterrenbeeld doorbrengt. Het is de planeet die regeert over onze groei en welvaart in het leven.

Guru Peyarchi Palangal - Jupitertransit - (2024�2025)

15 Apr 2024

Jupiter ist ein Planet, der in jedem Sternzeichen etwa ein Jahr verbringt. Es ist der Planet, der �ber unser Wachstum und unseren Wohlstand im Leben herrscht.

Guru Peyarchi Palangal - Jupiter Transit - (2024-2025)

15 Apr 2024

Jupiter est une planete qui passe environ un an dans chaque signe du zodiaque. Cest la planete qui regit notre croissance et notre prosperite dans la vie.

Chinese horoscoop varken 2024

22 Jan 2024

Het jaar 2024 of het Jaar van de Draak zou een periode van uitdagingen en problemen zijn voor degenen die geboren zijn onder het Chinese dierenriemteken Varken. Tijdens uw carri�re zult u met veel problemen en hindernissen te maken krijgen.

Chinesisches Horoskop Schwein 2024

22 Jan 2024

Das Jahr 2024 oder das Jahr des Drachen w�re eine Zeit voller Herausforderungen und Probleme f�r diejenigen, die im chinesischen Tierkreiszeichen Schwein geboren wurden. Im Beruf w�rden Sie auf viele Probleme und Hindernisse sto�en.

Horoscope Chinois 2024 du Cochon

22 Jan 2024

Lannee 2024 ou lannee du dragon serait une periode de defis et de problemes pour ceux qui sont nes sous le signe animal du cochon du zodiaque chinois. Dans votre carriere, vous rencontrerez beaucoup de problemes et dobstacles.

Chinese hondenhoroscoop 2024

22 Jan 2024

Het jaar van de Draak zou geen gunstig jaar zijn voor Hondenmensen in het algemeen. Het hele jaar door zouden ze met enorme ontberingen en beproevingen te maken krijgen.

Chinesisches Horoskop Hund 2024

22 Jan 2024

Das Jahr des Drachen w�re f�r Hundemenschen im Allgemeinen kein g�nstiges Jahr. Das ganze Jahr �ber waren sie mit enormen Strapazen und Pr�fungen konfrontiert. Ihr Verm�gen

Horoscope Chinois 2024 du Chien

22 Jan 2024

Lannee du Dragon ne serait pas une annee favorable aux Chiens en general. Tout au long de lannee, ils seraient confrontes a dimmenses difficultes et epreuves. Leur fortune et leurs

Haan Chinese horoscoop 2024

22 Jan 2024

Het Jaar van de Draak zou een jaar van kansen zijn voor het Haanvolk. Dit is een harmonieuze en vredige periode waarin u bij al uw inspanningen geluk en goedheid zult ontvangen.

Chinesisches Horoskop Hahn 2024

22 Jan 2024

Das Jahr des Drachen w�re ein Jahr voller M�glichkeiten f�r das Rooster-Volk. Dies ist eine harmonische und friedliche Zeit, in der Ihnen bei all Ihren Bem�hungen Gl�ck und G�te zuteil werden.

Horoscope chinois 2024 du Coq

22 Jan 2024

L Annee du Dragon serait une annee dopportunites pour le peuple du Coq. Cest une periode harmonieuse et paisible ou vous recevrez de la chance et de la bonte dans tous vos efforts.

Chinese aaphoroscoop 2024

22 Jan 2024

Degenen onder jullie die in het jaar van de Aap zijn geboren, zullen het jaar 2024 een periode van beproevingen en beproevingen vinden waarin extra voorzichtigheid en

Chinesisches Horoskop Affe 2024

22 Jan 2024

F�r diejenigen unter Ihnen, die im Jahr des Affen geboren sind, wird das Jahr 2024 eine Zeit voller Pr�fungen und Schwierigkeiten sein, in der besondere Vorsicht und Wachsamkeit

Horoscope Chinois Singe 2024

22 Jan 2024

Ceux dentre vous qui sont nes lannee du Singe verront lannee 2024 une periode depreuves et de tribulations ou une prudence et une vigilance supplementaires seront

Schapen Chinese horoscoop 2024

20 Jan 2024

Degenen die in het Jaar van het Schaap zijn geboren, worden voorspeld met een enorm fortuin en veel geluk terwijl het Jaar van de Draak zich ontvouwt.

Chinesisches Horoskop f�r Schafe 2024

20 Jan 2024

Den im Jahr des Schafs Geborenen wird gro�es Gl�ck und viel Gl�ck im Verlauf des Jahres des Drachen vorausgesagt.

Horoscope Chinois Mouton 2024

20 Jan 2024

Ceux qui sont nes pendant lannee du mouton devraient avoir une immense fortune et bonne chance au fur et a mesure que lannee du dragon se deroule.

Paard Chinese horoscoop 2024

20 Jan 2024

Voor het jaar 2024 wordt aan paardenpersoonlijkheden gevraagd extra voorzichtig te zijn met al hun bewegingen. Ze moeten waakzaam zijn, zowel in persoonlijke als professionele

Chinesisches Horoskop Pferd 2024

20 Jan 2024

F�r das Jahr 2024 werden Pferdepers�nlichkeiten gebeten, bei all ihren Bewegungen besonders vorsichtig zu sein. Sie sollten sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld

Horoscope Chinois 2024 du Cheval

20 Jan 2024

Pour lannee 2024, il est demande aux personnalites du Cheval de redoubler de prudence dans tous leurs mouvements. Ils doivent etre vigilants, tant dans leur cercle personnel que

Slang Chinese horoscoop 2024

20 Jan 2024

Het jaar van de Draak zou geen geweldige periode zijn voor Slangenmensen. Er zouden carriereproblemen zijn, problemen in de relatie met collegas en autoriteiten op de werkplek en veel hindernissen voor uw vooruitgang in veel aspecten van uw leven.

Chinesisches Schlangenhoroskop 2024

20 Jan 2024

Das Jahr des Drachen w�re keine gro�artige Zeit f�r Schlangenmenschen. Es g�be Karriereschwierigkeiten, Probleme im Umgang mit Kollegen und Autorit�ten am Arbeitsplatz und viele H�rden f�r Ihr Vorw�rtskommen in vielen Aspekten Ihres Lebens.

Serpent Horoscope Chinois 2024

20 Jan 2024

Lannee du Dragon ne serait pas une grande periode pour le peuple Serpent. Il y aurait des problemes de carriere, des problemes dans les relations avec les pairs et les autorites sur le lieu de travail et de nombreux obstacles a votre progression dans de nombreux aspects de votre vie.

Draak Chinese horoscoop 2024

19 Jan 2024

Hoewel dit het jaar van de Draak is, zullen de inheemse Draken in 2024 met veel uitdagingen te maken krijgen. Ze moeten de druk van alle kanten weerstaan, vooral hun liefdes- en

Chinesisches Horoskop Drache 2024

19 Jan 2024

Obwohl dies das Jahr des Drachen ist, stehen die Eingeborenen des Drachen im Jahr 2024 vor vielen Herausforderungen. Sie m�ssen dem Druck von allen Seiten standhalten,

Horoscope chinois Dragon 2024

19 Jan 2024

Bien que ce soit lannee du Dragon, les natifs du Dragon seront confrontes a de nombreux defis en 2024. Ils doivent resister aux pressions de toutes parts, en particulier leur vie amoureuse

Konijn Chinese horoscoop 2024

19 Jan 2024

Dit jaar van de Draak zou een gelukkige periode zijn voor de Konijnen, maar ze zouden ook een groot deel van de problemen en tegenslagen tegenkomen.

Chinesisches Horoskop Kaninchen 2024

19 Jan 2024

Dieses Jahr des Drachen w�re eine gl�ckliche Zeit f�r die Kaninchen, allerdings w�rden sie auch eine ganze Reihe von Problemen und Ungl�cken erleben.

Horoscope Chinois Lapin 2024

19 Jan 2024

Cette annee du Dragon serait une periode chanceuse pour les Lapins, mais ils connaitraient egalement leur lot de problemes et de malheurs.

Tijger Chinese horoscoop 2024

19 Jan 2024

Het jaar 2024 wordt een jaar van grote beproevingen en beproevingen voor de Tijgermensen. Ze moeten veilig blijven en hun belangen koste wat het kost beschermen. Ongevallen, verliezen

Chinesisches Horoskop Tiger 2024

19 Jan 2024

Das Jahr 2024 wird ein Jahr gro�er Pr�fungen und Schwierigkeiten f�r das Tigervolk sein. Sie m�ssen um jeden Preis in Sicherheit bleiben und ihre Interessen sch�tzen. Unf�lle, Verluste

Horoscope chinois Tigre 2024

19 Jan 2024

Lannee 2024 sera une annee de grandes epreuves et tribulations pour le peuple Tigre. Ils doivent rester en securite et proteger leurs interets a tout prix. Les accidents, les pertes, les dettes

Os Chinese horoscoop 2024

08 Jan 2024

Ossenmensen zouden het afgelopen jaar van het Konijn een aantal moeilijke tijden hebben gehad. Nu het jaar van de Houten Draak aanbreekt, staan ze geluk en geluk te wachten.

Chinesisches Horoskop Ochse 2024

08 Jan 2024

Die Ochsenmenschen hatten im vergangenen Kaninchenjahr einige schwere Zeiten durchgemacht. Jetzt, da das Jahr des Walddrachen beginnt, stehen ihnen Gl�ck und Gl�ck bevor.

Horoscope Chinois Buffle 2024

08 Jan 2024

Les Buffles auraient connu des moments difficiles au cours de lannee precedente du Lapin. Maintenant que lannee du Dragon de Bois approche, ils auront de la chance et de la chance.

Chinese horoscoop van ratten 2024

06 Jan 2024

In 2024 zouden Rattenmensen in der minne financieel beloond worden voor hun harde werk en arbeid gedurende het hele jaar. Er zouden goede winsten in het leven te behalen zijn...

Chinesisches Horoskop Ratte 2024

06 Jan 2024

Im Jahr 2024 w�rden die Rattenmenschen f�r ihre harte Arbeit und M�he im Laufe des Jahres finanziell belohnt. Es gibt zwar gute Gewinne im Leben, aber dann sollten sie in diesem Jahr des Drachen sparsam sein und finanzielle �berschwemmungen vermeiden.

Meena Rasi - Horoscope du signe lunaire 2024 - Meena Rashi

06 Jan 2024

Lannee a venir sera un melange de bonnes et de mauvaises fortunes alternant pour les Meena Rasi ou les natifs de Poissons Lune. Cependant, il y aurait des progres marques dans votre vie

Kumbha Rasi - Horoscope du signe lunaire 2024 - Kumbha Rashi

05 Jan 2024

Lannee 2024 serait favorable aux opportunites de carriere et de voyage des Kumbha Rasi ou de ceux ayant une Lune Verseau. Ceux qui sinteressent aux services et aux affaires

Makara Rasi - Horoscope 2024 du signe lunaire

05 Jan 2024

Cest une annee qui apporterait de nouvelles significations et de nouveaux chemins pour les Makara Rasi ou les natifs du signe Capricorne Lune. Tout au long de lannee 2024, Saturne ou

2024 - Chinees Jaar van de Draak

04 Jan 2024

In 2024 valt het Chinese Nieuwjaar op 10 februari, een zaterdag. De nieuwjaarsvieringen gaan door tot het Lantaarnfestival dat op 24 februari wordt gehouden.

2024 - Chinesisches Jahr des Drachen

04 Jan 2024

Im Jahr 2024 f�llt das chinesische Neujahr auf den 10. Februar, einen Samstag. Die Neujahrsfeierlichkeiten dauern bis zum Laternenfest, das am 24. Februar stattfindet.

2024 - Annee chinoise du dragon

04 Jan 2024

En 2024, le Nouvel An chinois tombe le 10 fevrier, un samedi. Les celebrations du Nouvel An se poursuivent jusqua la fete des Lanternes qui a lieu le 24 fevrier.

Dhanus Rasi - Horoscope du signe lunaire 2024

03 Jan 2024

2024 est cense etre une annee ou les gens de Dhanus Rasi ou ceux avec la Lune Sagittaire seraient assez chanceux et benis de toutes les bonnes choses de la vie

Soleil Trigone Lune

30 Dec 2023

Adieu 2023, bienvenue 2024. Lannee 2024 commence positivement avec Mercure mettant fin a son mouvement retrograde. La station directe de Mercure se produit � 10h08 P(EST), apres quoi vos canaux de communication seraient meilleurs.

Eintritt in die esoterische Welt am 1. Januar 2024

30 Dec 2023

Lebe wohl 2023, willkommen 2024. Das Jahr 2024 beginnt positiv, indem Merkur seine r�ckl�ufige Bewegung beendet. Die direkte Stationierung von Merkur erfolgt um

Op 1 januari 2024 betreedt u de esoterische wereld

30 Dec 2023

Vaarwel 2023, welkom 2024. Het jaar 2024 begint positief met Mercurius die zijn retrograde beweging be�indigt. Het directe station van Mercurius vindt plaats om

Vrischika Rashi - Horoscope du signe lunaire 2024 - Vrischika Rashi

29 Dec 2023

Les natifs de Vrischika Rasi auraient une fortune mitigee pour lannee a venir. Il y aurait de la bonte dans la vie, comme un mariage ou la naissance dun enfant dans la famille.

Kanni - Horoscope du signe lunaire 2024

26 Dec 2023

2024 serait une annee de resultats mitiges pour les individus Kanni Rasi ou ceux nes avec leur Lune dans le signe du zodiaque de la Vierge. C�est une periode qui serait assez moyenne o� l�on ne peut

Simha - Horoscope du signe lunaire 2024

25 Dec 2023

Ce serait une ann�e g�n�ralement bonne pour les habitants de Simha Rasi, mais elle conna�trait de nombreux hauts et bas. Au d�but de l�ann�e, les choses iraient bien pour les autochtones. Mais la position de Saturne dans votre maison 6 entra�nerait des ennuis de la part des ennemis.

Mesha Rasi - Horoscope du signe lunaire 2024

18 Dec 2023

2024 serait une annee de chance et de fortune pour les natifs de Mesha Rasi. Mais il y aurait quelques epreuves et tribulations en cours de route. Il faut pousser un peu plus pour continuer. Votre sante physique

Cest la saison du Scorpion - Quand les passions sont a leur comble...

26 Oct 2023

Chaque annee, la saison du Scorpion commence lorsque le Soleil entre dans le signe du zodiaque du Scorpion le 23 octobre et dure jusquau 21 novembre. La saison du Scorpion est une periode ou les passions sont vives et profondes et est une periode de transformations majeures.

Het Schorpioenseizoen - Wanneer de passies hoog oplopen...

26 Oct 2023

Ieder jaar begint het Schorpioenseizoen als de Zon op 23 oktober het sterrenbeeld Schorpioen binnengaat en duurt tot 21 november. Het Schorpioenseizoen is een tijd waarin passies hoog en diep reiken en een tijd van grote transformaties.

Het Weegschaalseizoen - Harmonie inluiden

20 Sep 2023

Het Weegschaalseizoen geeft de reis van de zon door het sterrenbeeld Weegschaal aan, die elk jaar begint op 23 september en eindigt op 22 oktober.

Es ist die Waage Saison - der Beginn der Harmonie

20 Sep 2023

Die Waage Saison bezeichnet die Reise der Sonne durch das Sternzeichen Waage, die jedes Jahr am 23. September beginnt und am 22. Oktober endet.

Sa saison Balance - Inaugure lharmonie

20 Sep 2023

La saison de la Balance indique le voyage du Soleil a travers le signe du zodiaque de la Balance qui commence le 23 septembre et se termine le 22 octobre de chaque annee.

In november 2025 gaat Mercurius retrograde in Boogschutter

30 Aug 2023

Mercurius is de planeet van communicatie en technologie en heerst over de tekens Maagd en Tweelingen. Elk jaar schakelt hij ongeveer drie keer in de achteruit, wat grote schade veroorzaakt.

Im November 2025 geht Merkur im Schutzen rucklaufig

30 Aug 2023

Merkur ist der Planet der Kommunikation und Technologie und herrscht uber die Zeichen Jungfrau und Zwilling. Jedes Jahr legt es etwa dreimal den Ruckwartsgang ein und verursacht Chaos.

En novembre 2025, Mercure deviendra retrograde en Sagittaire

30 Aug 2023

Mercure est la planete de la communication et de la technologie et regne sur les signes de la Vierge et des Gemeaux. Chaque annee, il passe la marche arriere environ trois fois, provoquant des ravages.

Vissenhoroscoop 2024: astrologische voorspelling door Findyourfate

08 Aug 2023

Welkom bij weer een veelbewogen jaar, Vissen. Jullie wateren zouden het hele jaar door onder invloed komen van vele planetaire gebeurtenissen, om nog maar te zwijgen van de veranderende fasen van de Maan.

Fische-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

08 Aug 2023

Willkommen in einem weiteren ereignisreichen Jahr, Fische. Ihre Gew�sser w�rden das ganze Jahr �ber unter dem Einfluss vieler Ereignisse auf dem Planeten stehen, ganz zu schweigen von den wechselnden Mondphasen.

Horoscope Poissons 2024 : Prediction dastrologie par Findyourfate

08 Aug 2023

Bienvenue dans une autre annee mouvementee, Poissons. Vos eaux seraient sous linfluence de nombreux evenements planetaires tout au long de lannee, sans parler des phases changeantes de la Lune.

Waterman Horoscoop 2024: astrologische voorspelling door Findyourfate

03 Aug 2023

Welkom aan boord, waterdragers. Het jaar 2024 zou een vlotte stroom voor je zijn met veel plezier en al je verlangens en wensen in het leven zouden worden vervuld dankzij de planetaire gebeurtenissen die gepland staan in je sterrenbeeld.

Wassermann-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

03 Aug 2023

Willkommen an Bord, Wassertr�ger. Das Jahr 2024 w�rde f�r Sie ein reibungsloser Ablauf mit viel Spa� sein und alle Ihre W�nsche und W�nsche im Leben w�rden dank der Planetenereignisse, die in Ihrem Sternzeichen stattfinden werden, in Erf�llung gehen.

Horoscope Verseau 2024 : Prediction dastrologie par Findyourfate

03 Aug 2023

Bienvenue a bord, porteurs deau. Lannee 2024 serait pour vous un flux fluide avec beaucoup de plaisir et tous vos desirs et souhaits dans la vie seraient exauces grace aux evenements planetaires qui devraient avoir lieu dans votre signe du zodiaque.

Pholus - symboliseert keerpunten waarop geen terugkeer mogelijk is...

02 Aug 2023

Pholus is een centaur, net als Cheiron, hij werd ontdekt in het jaar 1992. Hij draait rond de zon, ontmoet het elliptische pad van Saturnus en beweegt langs Neptunus en bereikt bijna dichter bij Pluto.

Pholus - symbolisiert Wendepunkte ohne Wiederkehr...

02 Aug 2023

Pholus ist ein Zentaur, ahnlich wie Chiron, er wurde im Jahr 1992 entdeckt. Er umkreist die Sonne, trifft auf die elliptische Bahn des Saturn, bewegt sich an Neptun vorbei und kommt Pluto fast naher.

Pholus - symbolisant les tournants sans retour...

31 Jul 2023

Pholus est un centaure un peu comme Chiron, il a ete decouvert en 1992. Il orbite autour du Soleil, rencontre la trajectoire elliptique de Saturne et depasse Neptune et se rapproche presque de Pluton.

Steenbok Horoscoop 2024: Astrologische voorspelling door Findyourfate

29 Jul 2023

Welkom in het jaar 2024, Steenbok. Het komende jaar zou een grote stijging voor je in het leven zijn met een reeks planeetretrogrades, verduisteringen en andere planetaire gebeurtenissen die voor je sterrenbeeld in de rij staan.

Steinbock-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

29 Jul 2023

Willkommen im Jahr 2024, Steinbock. Das kommende Jahr w�rde f�r Sie einen gro�en Aufstieg in Ihrem Leben bedeuten, da f�r Ihr Sternzeichen eine Reihe von Planetenr�ckg�ngen, Sonnenfinsternissen und anderen Planetenereignissen anstehen.

Horoscope Capricorne 2024: Prediction dastrologie par Findyourfate

29 Jul 2023

Bienvenue en lannee 2024, Capricorne. Lannee a venir serait une grande ascension pour vous dans la vie avec une serie de planetes retrogrades, declipses et dautres evenements planetaires alignes pour votre signe du zodiaque.

Boogschutter Horoscoop 2024: Astrologische voorspelling door Findyourfate

26 Jul 2023

Verwelkom 2024 in stijl, wijzen. Dit jaar wordt een geweldige tijd van avontuur, plezier en plezier voor de Archers die er zijn. Met verduisteringen, volle manen, nieuwe manen en een paar retrograde planeten in je teken

Sch�tze-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

26 Jul 2023

Begr��en Sie 2024 mit Stil, Weise. Dieses Jahr wird f�r die Bogensch�tzen da drau�en eine gro�artige Zeit voller Abenteuer, Spa� und Freude. Mit Finsternissen, Vollmonden, Neumonden und einigen r�ckl�ufigen Planeten, die in Ihrem Zeichen aufgereiht sind

Horoscope 2024 du Sagittaire : Prediction dastrologie par Findyourfate

26 Jul 2023

Accueillez 2024 avec style, Sages. Cette annee va etre un grand moment daventure, de plaisir et de joie pour les Archers. Avec des eclipses, des pleines lunes, des nouvelles lunes et quelques planetes retrogrades alignees dans votre signe

Venus Retrograde 2023 - Omarm liefde en ontsteek je passie

24 Jul 2023

Venus, de planeet van liefde en plezier, gaat retrograde in het vuurteken Leeuw op 22 juli 2023. Venus gaat normaal gesproken ��n keer per anderhalf jaar retrograde.

Venus Retrograde 2023 � Umfassen Sie die Liebe und entfachen Sie Ihre Leidenschaft

24 Jul 2023

Venus, der Planet der Liebe und des Vergnugens, geht am 22. Juli 2023 im Feuerzeichen Lowe rucklaufig. Normalerweise geht Venus alle eineinhalb Jahre einmal rucklaufig.

Venus retrograde 2023 - Embrassez lamour et enflammez votre passion

24 Jul 2023

Venus, la planete de lamour et du plaisir retrograde dans le signe de feu du Lion le 22 juillet 2023. Venus retrograde normalement une fois par periode dun an et demi.

Skorpion-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

22 Jul 2023

Willkommen im Jahr 2024, Skorpion. Dies wird eine aufregende und intensive Zeit f�r Sie sein, mit Finsternissen, Planetenr�ckg�ngen und den zunehmenden und abnehmenden Phasen des Mondes, die Sie auf Trab halten.

Skorpion-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

22 Jul 2023

Willkommen im Jahr 2024, Skorpion. Dies wird eine aufregende und intensive Zeit f�r Sie sein, mit Finsternissen, Planetenr�ckg�ngen und den zunehmenden und abnehmenden Phasen des Mondes, die Sie auf Trab halten.

Horoscope Scorpion 2024: Prediction dastrologie par Findyourfate

22 Jul 2023

Bienvenue en 2024, Scorpion. Cela va etre une periode passionnante et intense pour vous avec des eclipses, des planetes retrogrades et les phases croissantes et decroissantes de la Lune vous gardant sur vos gardes.

Weegschaalhoroscoop 2024: astrologische voorspelling door Findyourfate

19 Jul 2023

Het eerste kwartaal van het jaar 2024 zou niet zo veelbewogen zijn voor Weegschalen. Tegen het einde van het kwartaal zou er echter op maandag 25 maart een Volle Maan in Weegschaal staan.

Waage-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

19 Jul 2023

Das erste Quartal des Jahres 2024 w�re f�r Libras nicht so ereignisreich. Gegen Ende des Quartals w�rde es jedoch am Montag, dem 25. M�rz, einen Vollmond in der Waage geben.

Horoscope Balance 2024: Prediction dastrologie par Findyourfate

19 Jul 2023

Le premier trimestre de lannee 2024 ne serait pas si mouvemente pour les Balances. Vers la fin du trimestre, le lundi 25 mars, il y aurait une Pleine Lune en Balance.

Eris - De godin van onenigheid en strijd

17 Jul 2023

Eris is een langzaam bewegende dwergplaneet die in 2005 werd ontdekt. Hij bevindt zich ver buiten de planeet Neptunus en wordt daarom een transneptunisch object genoemd.

Eris - La deesse de la discorde et des conflits

17 Jul 2023

Eris est une planete naine a mouvement lent qui a ete decouverte en 2005. Elle se trouve bien au dela de la planete Neptune et est donc consideree comme un objet transneptunien.

Maagd Horoscoop 2024: astrologische voorspelling door Findyourfate

15 Jul 2023

Er wordt voorspeld dat 2024 een tijd van veel geluk zal zijn in het liefdesleven en de carri�re van Maagd. Er zou geen gebrek zijn aan geluk en vreugde, een tevreden mentaliteit wordt beloofd voor de maagden gedurende het hele jaar.

Jungfrau-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

15 Jul 2023

Es wird vorhergesagt, dass das Jahr 2024 eine Zeit voller Gl�ck im Liebesleben und in der Karriere der Jungfrau wird. An Gl�ck und Freude wird es nicht mangeln, den Jungfrauen wird das ganze Jahr �ber eine zufriedene Stimmung versprochen.

Horoscope Vierge 2024 : Prediction dastrologie par Findyourfate

15 Jul 2023

2024 devrait etre une periode de grande chance dans la vie amoureuse et la carriere des Vierges. Il ny aurait pas de penurie de bonheur et de joie, un etat desprit satisfait est promis aux Vierges tout au long de lannee.

Horoscope 2024 du Lion : Prediction dastrologie par Findyourfate

12 Jul 2023

Les Mighty Lions auraient un traitement royal en 2024. Cette annee donnerait aux Lions le traitement planetaire habituel comprenant les eclipses, les Nouvelles Lunes et les Pleines Lunes, certaines conjonctions et autres.

L�we-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

12 Jul 2023

Die m�chtigen L�wen w�rden im Jahr 2024 ein k�nigliches Vergn�gen haben. Dieses Jahr w�rde den L�wen das �bliche planetarische Vergn�gen bereiten, das die Finsternisse, die Neumonde und die Vollmonde, bestimmte Konjunktionen und dergleichen umfasst.

Leeuw Horoscoop 2024: Astrologische voorspelling door Findyourfate

12 Jul 2023

De Mighty Lions zouden een koninklijke traktatie krijgen in het jaar 2024. Dit jaar zou de Leos de gebruikelijke planetaire traktatie geven, bestaande uit de verduisteringen, de nieuwe manen en de volle manen, bepaalde conjuncties en dergelijke.

Kankerhoroscoop 2024: astrologische voorspelling door Findyourfate

30 Jun 2023

De gevoelige, emotionele en huiselijke lichamen, de krabben worden voorspeld met een fantastisch jaar voor de boeg. De planetaire gebeurtenissen door hun teken voor het hele jaar zouden hen op de been houden.

Krebshoroskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

30 Jun 2023

Den Krabben wird als sensibler, emotionaler und heimeliger K�rper ein fabelhaftes Jahr vorausgesagt. Die planetaren Ereignisse in ihrem Zeichen w�rden sie das ganze Jahr �ber auf Trab halten.

Horoscope Cancer 2024 : Prediction Astrologique par Findyourfate

30 Jun 2023

Sensibles, emotifs et casaniers, les crabes sont predits avec une annee fabuleuse a venir. Les evenements planetaires a travers leur signe pendant toute lannee les maintiendraient debout.

Tweelingenhoroscoop 2024: astrologische voorspelling door Findyourfate

28 Jun 2023

Welkom in 2024, Tweelingen. Dit wordt een geweldig jaar voor je waarin al je wensen en verlangens in vervulling gaan. Zoals altijd zou je bruisen van energie en je honger naar nieuwe dingen nu lessen.

Zwillinge-Horoskop 2024: Astrologische Vorhersage von Findyourfate

27 Jun 2023

Willkommen im Jahr 2024, Zwillinge. Dies wird ein gro�artiges Jahr f�r Sie, in dem alle Ihre W�nsche und W�nsche in Erf�llung gehen. Wie immer w�rden Sie vor Energie sprudeln und Ihren Durst, neue Dinge zu lernen, jetzt stillen.

Horoscope Gemeaux 2024 : Prediction Astrologique par Findyourfate

27 Jun 2023

Bienvenue en 2024, Gemeaux. Cela va etre une excellente annee pour vous avec tous vos desirs et souhaits qui seront exauces. Comme toujours, vous deborderiez denergie et etancheriez votre soif dapprendre de nouvelles choses maintenant.

Stierhoroscoop 2024: wat de sterren dit jaar voor u voorspellen

09 Jun 2023

Hey Bulls, welkom in 2024. Het komende jaar belooft veel voor je. Je dorst naar plezier en plezier zou dit jaar worden gestild.

Stier-Horoskop 2024: Was die Sterne dieses Jahr f�r Sie vorhersagen

09 Jun 2023

Hallo Bullen, willkommen im Jahr 2024. Das kommende Jahr h�lt Gro�es f�r Sie bereit. Ihr Durst nach Spa� und Vergn�gen wird dieses Jahr gestillt.

Horoscope Taureau 2024 : Ce que les etoiles vous predisent cette annee

09 Jun 2023

Hey Bulls, Bienvenue en 2024. Lannee a venir vous reserve de grandes promesses. Votre soif damusement et de plaisir serait satisfaite cette annee.

Ram Horoscoop 2024: wat de sterren dit jaar voor je voorspellen

08 Jun 2023

Welkom aan boord van Ram. Benieuwd hoe 2024 voor jou zal zijn... Het komende jaar zou vol zitten met retrogrades, verduisteringen en planetaire intrede.

Widder-Horoskop 2024: Was die Sterne dieses Jahr f�r Sie vorhersagen

07 Jun 2023

Willkommen an Bord der Aries. Sie sind gespannt darauf, wie das Jahr 2024 f�r Sie sein wird � Das kommende Jahr wird voller R�ckschritte, Finsternisse und Planeteneinbr�che sein.

Horoscope Belier 2024 Ce que les etoiles vous predisent cette annee

07 Jun 2023

Bienvenue a bord du Belier. Anxieux de savoir comment 2024 va etre pour vous... Lannee a venir serait remplie de retrogrades, declipses et dentrees planetaires.

Elementaire zonneteken- en maantekencombinaties - Elementencombinaties Astrologie

09 May 2023

Volgens de astrologie vormen de vier elementen vuur, aarde, lucht en water het hele universum. Mensen hebben een neiging tot bepaalde elementen op basis van de planetaire posities en de huisplaatsingen in hun geboortehoroscoop.

Kombinationen aus elementaren Sonnenzeichen und Mondzeichen - Elementkombinationen Astrologie

08 May 2023

Laut Astrologie bilden die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser das gesamte Universum. Menschen neigen zu bestimmten Elementen, basierend auf den Planetenpositionen und den Hausplatzierungen in ihrem Geburtshoroskop.

Combinaisons elementaires de signes solaires et de signes lunaires Combos delements Astrologie

08 May 2023

Selon lastrologie, les quatre elements du feu, de la terre, de lair et de leau constituent lunivers entier. Les gens ont une tendance vers certains elements bases sur les positions planetaires et les placements en maison dans leur theme natal.

Asteroid Karma - Wat rondgaat, komt rond...

29 Apr 2023

Asteroide Karma heeft het astronomische getal 3811 en het geeft duidelijk aan of je goed karma of slecht karma in het leven hebt. Karma is eigenlijk een hindoe�stische term die aangeeft dat wat je in dit leven doet, bij de volgende geboorten bij je terugkomt.

Asteroid Karma - Was umhergeht, kommt umher...

28 Apr 2023

Asteroid Karma hat die astronomische Zahl 3811 und zeigt deutlich an, ob Sie gutes oder schlechtes Karma im Leben haben. Eigentlich ist Karma ein hinduistischer Begriff, der darauf hinweist, dass das, was Sie in diesem Leben tun, in den folgenden Geburten zu Ihnen zur�ckkommt.

Karma dasteroide - Ce qui se passe reviendra...

28 Apr 2023

Lasteroide Karma porte le nombre astronomique de 3811 et indique clairement si vous avez un bon ou un mauvais karma dans la vie. En fait Karma est un terme hindou qui indique que ce que vous faites dans cette vie vous revient dans les naissances suivantes.

Vesta - The Spiritual Guardian - Vesta in de borden

22 Mar 2023

Vesta is na Ceres de grootste astero�de die aanwezig is in de astero�dengordel. Het is de eerste astero�de die door een ruimtevaartuig is bezocht.

Vesta - Der spirituelle W�chter - Vesta in den Zeichen

22 Mar 2023

Vesta ist nach Ceres der zweitgr��te Asteroid im Asteroideng�rtel. Es ist der erste Asteroid, der von einem Raumschiff besucht wurde.

Vesta - Le Gardien Spirituel - Vesta dans les signes

22 Mar 2023

Vesta est le deuxieme plus gros asteroide apres Ceres present dans la ceinture dasteroides. Cest le premier asteroide visite par un vaisseau spatial.

Saison du B�lier - Entrez dans la saison du B�lier - Nouveaux d�parts

16 Mar 2023

Alors que le printemps sinstalle, la saison du Belier arrive et cest un evenement cosmique important pour nous alors que le Soleil transite du dernier signe du zodiaque des Poissons au premier signe du Belier.

Aries Season - Betreed het seizoen van de Ram - Nieuw begin

16 Mar 2023

Terwijl de lente begint, breekt het seizoen van Ram aan en dit is een belangrijke kosmische gebeurtenis voor ons nu de zon overgaat van het laatste sterrenbeeld Vissen naar het eerste teken Ram.

Blue Moon en astrologie - Blue Moon Lunacy

13 Mar 2023

Nous avons souvent entendu lexpression�une fois dans une lune bleue� alors quest ce que cela signifie Cela implique quelque chose qui a une rare possibilite doccurrence.

Blauer Mond in der Astrologie - Blue Moon Lunacy

13 Mar 2023

Wir haben oft den Ausdruck �einmal in einem blauen Mond� geh�rt, also was bedeutet er? Es impliziert etwas, das eine seltene M�glichkeit des Auftretens hat.

Blauwe Maan in Astrologie - Blauwe Maan Waanzin

13 Mar 2023

We hebben vaak de uitdrukking "once in a blue moon" gehoord, dus wat betekent het? Het impliceert iets dat een zeldzame mogelijkheid heeft om voor te komen.

Beste en slechtste plaatsingen voor de planeten in de astrologie

11 Mar 2023

In de astrologie krijgen de planeten, wanneer ze in bepaalde huizen worden geplaatst, aan kracht en in bepaalde huizen brengen ze hun slechtste eigenschappen naar boven.

Beste und schlechteste Platzierungen f�r die Planeten in der Astrologie

11 Mar 2023

In der Astrologie gewinnen die Planeten, wenn sie in bestimmten H�usern platziert werden, an St�rke und bringen in bestimmten H�usern ihre schlechtesten Eigenschaften zum Vorschein.

Les meilleurs et les pires placements pour les plan�tes en astrologie

11 Mar 2023

En astrologie, les planetes lorsquelles sont placees dans certaines maisons gagnent en force et dans certaines maisons font ressortir leurs pires qualites.

Darakaraka - Vind de geheimen van uw echtgenoot. Zoek uit wanneer je gaat trouwen

08 Mar 2023

In de astrologie wordt de planeet met de laagste graad in iemands geboortehoroscoop de partnerindicator genoemd.

Darakaraka - Finden Sie die Geheimnisse Ihres Ehepartners. Finden Sie heraus, wann Sie heiraten werden

06 Mar 2023

In der Astrologie wird der Planet mit dem niedrigsten Grad im Geburtshoroskop als Ehepartner-Indikator bezeichnet. In der vedischen Astrologie wird es Darakaraka genannt.

Darakaraka - Trouvez les secrets de votre conjoint. Trouvez quand vous allez vous marier

06 Mar 2023

En astrologie, la planete trouvee avec le degre le plus bas dans son theme natal est appelee lindicateur de conjoint. En astrologie vedique, on lappelle Darakaraka.

Volle manen in 2023 - En hoe ze ons leven zullen be�nvloeden

21 Feb 2023

De maan is een van de lichten en beheerst onze emoties en gevoelens, terwijl de zon het andere licht is dat staat voor onze persoonlijkheid en hoe we omgaan met anderen.

Vollmonde im Jahr 2023 � und wie sie unser Leben beeinflussen werden

21 Feb 2023

Der Mond ist eine der Leuchten und regiert unsere Emotionen und Gef�hle, w�hrend die Sonne die andere Leuchte ist, die f�r unsere Pers�nlichkeit steht und wie wir mit anderen interagieren.

Pleines lunes en 2023 - Et comment elles affecteront nos vies

21 Feb 2023

La Lune est lun des luminaires et elle regit nos emotions et nos sentiments tandis que le Soleil est lautre luminaire qui represente notre personnalite et la facon dont nous interagissons avec les autres.

Zielenplaneet of Atmakaraka, ken het verlangen van je ziel in astrologie

20 Feb 2023

In de astrologie is er ��n planeet in je geboortehoroscoop die de Soul Planet wordt genoemd. In de Vedische astrologie wordt het Atmakaraka genoemd.

Seelenplanet oder Atmakaraka, kennen Sie die W�nsche Ihrer Seele in der Astrologie

20 Feb 2023

In der Astrologie gibt es einen Planeten in Ihrem Geburtshoroskop, der als Seelenplanet bezeichnet wird. In der vedischen Astrologie wird es als Atmakaraka bezeichnet.

Soul planet ou Atmakaraka, connaissez le d�sir de votre �me en astrologie

20 Feb 2023

En astrologie, il y a une planete dans votre theme natal qui sappelle la planete de lame. En astrologie vedique, il est appele Atmakaraka.

Tremblements de terre en Turquie - Y a-t-il une connexion cosmique ?

17 Feb 2023

Le tremblement de terre qui a secoue les pays de la Turquie et de la Syrie aux premieres heures du 6 fevrier 2023 a ete une enorme tragedie aux proportions considerables que lesprit humain ne peut pas imaginer.

Erdbeben in der T�rkei - Gibt es einen kosmischen Zusammenhang?

17 Feb 2023

Das Erdbeben, das die L�nder T�rkei und Syrien in den fr�hen Morgenstunden des 6. Februar 2023 ersch�tterte, war eine riesige Trag�die von gro�em Ausma�, die der menschliche Verstand nicht ergr�nden kann.

Aardbevingen in Turkije - Is er een kosmische connectie?

17 Feb 2023

De aardbeving die de landen Turkije en Syri� in de vroege uren van 6 februari 2023 op zijn grondvesten deed schudden, was een enorme tragedie van grote proporties die de menselijke geest niet kan doorgronden.

Comment exploiter l'�nergie des Nouvelles Lunes en 2023

17 Feb 2023

Chaque mois, la Lune vient une fois entre la Terre et le Soleil. A cette epoque, seul larriere de la Lune

Wie man die Energie der Neumonde im Jahr 2023 nutzt

16 Feb 2023

Jeden Monat kommt der Mond einmal zwischen Erde und Sonne. Um diese Zeit nur die R�ckseite des Mondes

Hoe de energie van de nieuwe manen in 2023 te benutten

16 Feb 2023

Elke maand komt de maan ��n keer tussen de aarde en de zon. Rond deze tijd alleen de achterkant van de maan

Pallas Athena in je horoscoop - los levensproblemen op met behulp van Pallas Astrologie

10 Feb 2023

Pallas, ook wel Pallas Athena genoemd, is een astero�de die regeert over wet, creativiteit en intelligentie in astrologische studies.

L�se in Pallas Athena in deinem Horoskop Lebensprobleme mit Pallas Astrology

10 Feb 2023

Pallas, auch Pallas Athene genannt, ist ein Asteroid, der in astrologischen Studien �ber Gesetz, Kreativit�t und Intelligenz herrscht. Der griechischen Mythologie zufolge ist Athene eine G�ttin, die einen Riesen namens Pallas erschlug, um die Stadt Athen zu besch�tzen.

Pallas Athena dans votre theme resolvez les problemes de la vie en utilisant lastrologie de Pallas

10 Feb 2023

Pallas egalement appele Pallas Athena est un asteroide qui regne sur la loi, la creativite et lintelligence dans les etudes astrologiques. Selon la mythologie grecque

Ceres in de astrologie - hoe wil je gevoed worden - om lief te hebben of om bemind te worden?

26 Jan 2023

Ceres zou een dwergplaneet zijn die in de astero�dengordel tussen Mars en Jupiter ligt. Het werd ontdekt door Giuseppe Piazzi in 1801. Ceres wordt in de Romeinse mythologie beschouwd als de dochter van Zeus.

Ceres in der Astrologie � wie willst du gen�hrt werden � lieben oder geliebt werden?

26 Jan 2023

Ceres soll ein Zwergplanet sein, der im Asteroideng�rtel zwischen Mars und Jupiter liegt. Sie wurde 1801 von Giuseppe Piazzi entdeckt. Ceres gilt in der r�mischen Mythologie als Tochter des Zeus.

C�r�s en astrologie - comment voulez-vous �tre nourri - aimer ou �tre aim� ?

26 Jan 2023

On dit que Ceres est une planete naine situee dans la ceinture dasteroides entre Mars et Jupiter. Il a ete decouvert par Giuseppe Piazzi en 1801.

Vind uw dominante planeet in astrologie en plaatsingen in de geboortehoroscoop

22 Jan 2023

In de astrologie wordt meestal gedacht dat het zonneteken of de heersende planeet of de heerser van de Ascendant het tafereel domineert. Dat is echter niet altijd zo.

Finden Sie Ihren dominanten Planeten in der Astrologie und Platzierungen im Geburtshoroskop

22 Jan 2023

In der Astrologie wird normalerweise angenommen, dass das Sonnenzeichen oder der herrschende Planet oder der Herrscher des Aszendenten die Szene dominiert. Es ist jedoch nicht immer so.

Trouvez votre plan�te dominante en astrologie et les placements dans le th�me natal

22 Jan 2023

En astrologie on con�oit generalement que le signe solaire ou la planete dirigeante ou le maitre de lAscendant domine la scene. Cependant il nen est pas toujours ainsi.

Pluto in de Twaalf Huizen (12 Huizen)

22 Jan 2023

Wist je dat Pluto een van de meest gevreesde planeten in de astrologie is? Hoewel Pluto het brute en gewelddadige aan de negatieve kant vertegenwoordigt,

Pluto in den Zw�lf H�usern (12 H�user)

22 Jan 2023

Wussten Sie, dass Pluto einer der am meisten gef�rchteten Planeten in der Astrologie ist? Obwohl Pluto das Brutale und Gewaltt�tige auf der negativen Seite repr�sentiert,

Pluton dans les Douze Maisons (12 Maisons)

22 Jan 2023

Saviez vous que Pluton est lune des planetes les plus redoutees en astrologie. Bien que Pluton represente le brutal et le violent du cote negatif

Graden van gewelddadige dood volgens astrologie

19 Jan 2023

De dood is een raadsel op zich. Het is een van de meest onvoorspelbare gebeurtenissen in ons leven. Toch hebben astrologen er lang naar gestreefd de dood van individuen te voorspellen.

Cazimi - in het hart van de zon

18 Jan 2023

Cazimi is een middeleeuwse term, het komt van de Arabische term voor "in het hart van de zon". Dit is een speciaal soort planetaire waardigheid en markeert een speciaal moment waarop een planeet in nauwe conjunctie met de zon staat...

Cazimi - au coeur du soleil

18 Jan 2023

Cazimi est un terme medieval, il vient du terme arabe signifiant au coeur du soleil. Il sagit dun type particulier de dignite planetaire et marque un moment special ou une planete est en etroite conjonction avec le Soleil

Wat gebeurt er als planeten verbranden in de astrologie?

17 Jan 2023

Wanneer een planeet tijdens zijn baan om de zon heel dicht bij de zon komt, zou de enorme hitte van de zon de planeet verbranden.

Neptunus in de Twaalf Huizen (12 Huizen)

16 Jan 2023

Neptunus is een planeet die verwant is aan onze paranormaal begaafde. Deze positie in onze geboortehoroscoop geeft dat deel van ons leven aan dat hunkert naar offers. De invloeden van Neptunus zijn erg vaag, mystiek en dromerig van aard.

Was passiert, wenn Planeten in der Astrologie verbrennen?

16 Jan 2023

Wenn ein Planet w�hrend seiner Umlaufbahn um die Sonne der Sonne sehr nahe kommt, w�rde die enorme Hitze der Sonne den Planeten verbrennen.

Que se passe-t-il lorsque les plan�tes sont en combustion en astrologie�?

16 Jan 2023

Lorsquune planete sapproche tres pres du Soleil pendant son orbite autour du Soleil, lenorme chaleur du Soleil brulerait la planete.

Grade des gewaltsamen Todes gem�� der Astrologie

13 Jan 2023

Der Tod ist ein R�tsel f�r sich. Es ist eines der unvorhersehbarsten Ereignisse in unserem Leben. Astrologen bem�hen sich jedoch seit langem darum, den Tod von Individuen vorherzusagen.

Neptun in den Zw�lf H�usern (12 H�user)

12 Jan 2023

Neptun ist ein Planet, der mit unserer Psyche verwandt ist. Diese Position in unserem Geburtshoroskop weist auf den Bereich unseres Lebens hin, der nach Opfern verlangt. Neptuns Einfl�sse sind sehr vage, mystisch und vertr�umter Natur.

Neptune dans les Douze Maisons (12 Maisons)

12 Jan 2023

Neptune est une planete liee a notre psychique. Cette position dans notre theme natal indique ce domaine de notre vie qui aspire aux sacrifices. Les influences de Neptune sont de nature tres vague, mystique et reveuse.

Degr�s de mort violente selon l'astrologie

12 Jan 2023

La mort est une enigme en soi. Cest lun des evenements les plus imprevisibles de notre vie. Pourtant, les astrologues sefforcent depuis longtemps de predire la mort des individus.

Uranus in de Twaalf Huizen (12 Huizen)

10 Jan 2023

Uranus heerst over het sterrenbeeld Waterman. De plaatsing van Uranus in onze geboortehoroscoop duidt op de drang naar vrijheid en individualiteit in dat gebied dat wordt beheerst door het huis.

Uranus in den Zw�lf H�usern (12 H�user)

10 Jan 2023

Uranus herrscht �ber das Sternzeichen Wassermann. Die Platzierung von Uranus in unserem Geburtshoroskop weist auf den Drang nach Freiheit und Individualit�t in diesem vom Haus beherrschten Bereich hin.

Uranus dans les Douze Maisons (12 Maisons)

10 Jan 2023

Uranus regne sur le signe du zodiaque du Verseau. Le placement dUranus dans notre theme natal indique le besoin de liberte et dindividualite dans ce domaine gouverne par la maison.

Belangrijke astrologische datums voor het jaar 2023, belangrijke astrologische gebeurtenissen 2023

04 Jan 2023

Het nieuwe jaar 2023 brengt waarschijnlijk grote veranderingen met zich mee. Belangrijke planetaire krachten spelen een rol en zullen de toon zetten voor het komende jaar. De eclipsen, de retrogrades van de planeten en de transits van de grote en kleine planeten zouden ons behoorlijk dramatisch be�nvloeden.

Wichtige astrologische Daten f�r das Jahr 2023, wichtige astrologische Ereignisse 2023

04 Jan 2023

Das neue Jahr 2023 wird voraussichtlich gro�e Ver�nderungen mit sich bringen. Wichtige planetarische Kr�fte sind im Spiel und werden den Ton f�r das kommende Jahr angeben. Die Finsternisse, die R�ckl�ufigkeit der Planeten und die Transite der gro�en und kleinen Planeten w�rden uns ziemlich dramatisch treffen.

Wat betekenen graden in de astrologie? Op zoek naar diepere betekenissen in een geboortehoroscoop

03 Jan 2023

Heb je je ooit afgevraagd wat de cijfers vertegenwoordigen in de zodiac-plaatsingen van je geboortehoroscoop? Welnu, deze worden graden genoemd en geven de exacte positie van de planeten aan toen je werd geboren.

Was bedeuten Abschl�sse in der Astrologie? Suche nach tieferen Bedeutungen in einem Geburtshoroskop

03 Jan 2023

Haben Sie sich jemals gefragt, was die Zahlen in den Tierkreiszeichen Ihres Geburtshoroskops darstellen? Nun, diese werden als Grade bezeichnet und geben die genaue Position der Planeten an, als Sie geboren wurden.

Doden of gedood worden? 22e graad in astrologie voor positieve manifestaties

02 Jan 2023

Heb je ooit de getallen opgemerkt naast de plaatsingen van de dierenriem in je geboortehoroscoop, deze worden graden genoemd. De 22e graad die in astrologiekaarten wordt gevonden, wordt soms de te doden of gedood worden graad genoemd.

Het Sappho-teken - Wat betekent het voor uw dierenriem?

02 Jan 2023

De astero�de Sappho werd gevonden in het jaar 1864 en vernoemd naar de bekende Griekse lesbische dichter Sappho. Volgens de geschiedenis zijn veel van haar werken verbrand. In een geboortehoroscoop betekent Sappho het talent voor kunst, vooral met woorden.

Sterrenbeelden die meestal succesvol zijn in het leven

02 Jan 2023

Mensen denken dat succesvol zijn in het leven alles te maken heeft met geluk. Soms wint hard werken van geluk, en soms omgekeerd. Het kost tijd om erachter te komen wat je echt wilt doen en nastreven in het leven en hard werken.

Sternzeichen, die im Leben meistens erfolgreich sind

02 Jan 2023

Die Leute denken, dass es im Leben nur um Gl�ck geht, erfolgreich zu sein. Manchmal schl�gt harte Arbeit das Gl�ck und manchmal umgekehrt. Es braucht Zeit, um herauszufinden, was Sie wirklich tun und im Leben und bei der harten Arbeit verfolgen m�chten.

Les signes du zodiaque qui r�ussissent le mieux dans la vie

02 Jan 2023

Les gens pensent que reussir dans la vie est une question de chance. Parfois, le travail acharne bat la chance, et dautres fois vice versa. Il faut du temps pour comprendre ce que vous voulez vraiment faire et poursuivre dans la vie et travailler dur.

T�ten oder get�tet werden? 22. Abschluss in Astrologie f�r positive Manifestationen

02 Jan 2023

Haben Sie schon einmal die Zahlen neben den Tierkreiszeichen in Ihrem Geburtshoroskop bemerkt, diese werden als Grade bezeichnet. Der 22. Grad, der in Astrologie-Diagrammen zu finden ist, wird manchmal als T�ten oder get�tet werden-Grad bezeichnet.

Das Sappho-Zeichen � was bedeutet es f�r Ihr Sternzeichen?

02 Jan 2023

Der Asteroid Sappho wurde im Jahr 1864 gefunden und nach der ber�hmten griechischen lesbischen Dichterin Sappho benannt. Die Geschichte besagt, dass viele ihrer Werke verbrannt wurden. In einem Geburtshoroskop bedeutet Sappho das Talent f�r die K�nste, insbesondere mit Worten

Tuer ou �tre tu� ? 22e dipl�me en astrologie pour les manifestations positives

02 Jan 2023

Avez vous deja remarque les chiffres a cote des emplacements du zodiaque dans votre theme natal, ceuxci sont appeles degres. Le 22eme degre que lon trouve dans les cartes astrologiques est parfois appele le degre de tuer ou detre tue.

Le signe Sapho - Qu'est-ce que cela signifie pour votre zodiaque ?

31 Dec 2022

Lasteroide Sappho a ete decouvert en 1864 et nomme dapres la celebre poetesse grecque lesbienne Sappho. Lhistoire veut que beaucoup de ses ouvres aient ete brulees. Dans un theme natal, Sapho signifie le talent pour les arts, en particulier avec les mots.

Saturnus in de Twaalf Huizen (12 Huizen)

27 Dec 2022

De plaats van Saturnus in de geboortehoroscoop geeft het gebied aan waarin u waarschijnlijk zware verantwoordelijkheden op u zult nemen en obstakels zult tegenkomen. Saturnus is de planeet van beperkingen en beperkingen, en zijn positie markeert de plek waar moeilijke uitdagingen in de loop van ons leven zullen worden aangegaan.

Jupiter in de Twaalf Huizen (12 Huizen)

27 Dec 2022

Jupiter is de planeet van expansie en overvloed. De huisplaatsing van Jupiter laat zien in welk gebied u waarschijnlijk positief of optimistisch bent.

Saturn in den Zw�lf H�usern (12 H�user)

27 Dec 2022

Der Platz von Saturn im Geburtshoroskop zeigt den Bereich an, in dem Sie wahrscheinlich schwere Verantwortung tragen und auf Hindernisse sto�en werden. Saturn ist der Planet der Einschr�nkungen und Beschr�nkungen, und seine Position markiert den Punkt, an dem schwierige Herausforderungen im Laufe unseres Lebens zu bew�ltigen sind.

Jupiter in den Zw�lf H�usern (12 H�user)

27 Dec 2022

Jupiter ist der Planet der Ausdehnung und des �berflusses. Die Hausplatzierung von Jupiter zeigt den Bereich, in dem Sie wahrscheinlich positiv oder optimistisch sind.

Saturne dans les Douze Maisons (12 Maisons)

27 Dec 2022

La place de Saturne dans le theme natal indique le domaine dans lequel vous etes susceptible dassumer de lourdes responsabilites et de rencontrer des obstacles. Saturne est la planete des restrictions et des limitations, et sa position marque lendroit ou des defis difficiles seront releves tout au long de notre vie.

Jupiter dans les Douze Maisons (12 Maisons)

27 Dec 2022

Jupiter est la planete de lexpansion et de labondance. Le placement de la maison de Jupiter montre la zone dans laquelle vous etes susceptible detre positif ou optimiste.

Mars in de Twaalf Huizen (12 Huizen)

26 Dec 2022

Het huis waarin Mars zich bevindt in je geboortehoroscoop is dat deel van het leven waarin je acties en verlangens uitdrukt. Uw energie en initiatief zullen worden besteed aan het focussen op de zaken van deze specifieke sector van de kaart.

Mars in den Zw�lf H�usern (12 H�user)

26 Dec 2022

Das Haus, in dem sich Mars in Ihrem Geburtshoroskop befindet, ist der Bereich des Lebens, in dem Sie Handlungen und W�nsche ausdr�cken. Ihre Energien und Ihre Initiative werden darauf verwendet, sich auf die Angelegenheiten dieses speziellen Sektors des Horoskops zu konzentrieren.

Mars dans les Douze Maisons (12 Maisons)

26 Dec 2022

La maison que Mars reside dans votre theme natal est ce domaine de la vie ou vous exprimerez des actions et des desirs. Vos energies et votre initiative seront consacrees aux affaires de ce secteur particulier de la carte.

Venus in de Twaalf Huizen

16 Dec 2022

De positie van Venus in je geboortehoroscoop of horoscoop laat zien hoe je jezelf sociaal, romantisch en artistiek uitdrukt, in de verschillende gebieden van je leven geeft Venus een gevoel van harmonie, verfijning en esthetische smaak aan het huis dat het inneemt.

Venus in den Zw�lf H�usern

16 Dec 2022

Die Position der Venus in Ihrem Geburtshoroskop oder Horoskop zeigt, wie Sie sich sozial, romantisch und k�nstlerisch ausdr�cken, in den verschiedenen Bereichen Ihres Lebens bringt die Venus ein Gef�hl von Harmonie, Raffinesse und �sthetischem Geschmack in das Haus, das sie einnimmt.

V�nus dans les Douze Maisons

15 Dec 2022

La position de Venus dans votre theme natal ou votre horoscope montre comment vous vous exprimez socialement, romantiquement et artistiquement, dans les differents domaines de votre vie. Venus apporte un sentiment dharmonie, de raffinement et de gout esthetique a la maison quelle occupe.

Mercurius in de Twaalf Huizen

14 Dec 2022

De positie van Mercurius in de geboortehoroscoop geeft informatie over de praktische kant van je geest en de manier waarop je communiceert met de mensen om je heen. Het geeft de mentale activiteit en interessevariaties van de inboorling aan.

Merkur in den Zw�lf H�usern

14 Dec 2022

Die Position von Merkur im Geburtshoroskop gibt Auskunft �ber die praktische Seite Ihres Denkens und die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Mitmenschen kommunizieren. Es zeigt die geistige Aktivit�t und die Interessensschwankungen des Eingeborenen an.

Mercure dans les Douze Maisons

14 Dec 2022

La position de Mercure dans le theme natal fournit des informations sur le cote pratique de votre esprit et sur la facon dont vous communiquez avec ceux qui vous entourent. Il indique les variations dactivite mentale et dinteret du natif.

Maan in de Twaalf Huizen

13 Dec 2022

Het huis waar de maan bij de geboorte in uw geboortehoroscoop wordt geplaatst, is de sector waarin gevoelens en emoties het duidelijkst zullen zijn. Hier reageer je onbewust, omdat je in je opvoeding geconditioneerd bent.

Mond in den Zw�lf H�usern

12 Dec 2022

Das Haus, in dem der Mond bei der Geburt in Ihrem Geburtshoroskop platziert ist, ist der Sektor, in dem Gef�hle und Emotionen am deutlichsten werden. Hier reagierst du unbewusst, da du in deiner Erziehung konditioniert wurdest.

Lune dans les Douze Maisons

12 Dec 2022

La maison ou la Lune est placee a la naissance dans votre theme natal est le secteur ou les sentiments et les emotions seront les plus apparents. Cest ici que vous reagissez inconsciemment, car vous avez ete conditionne dans votre education.

Zon in de Twaalf Huizen

09 Dec 2022

De plaatsing van het huis van de zon toont het gebied van het leven waar de vitale energie�n die door de zon worden opgewekt zich waarschijnlijk zullen concentreren. De zon geassocieerd met een huis verlicht of geeft licht aan de betekenis van dat huis.

Sonne in den Zw�lf H�usern

09 Dec 2022

Die Hausplatzierung der Sonne zeigt den Bereich des Lebens, in dem sich die von der Sonne erzeugten Lebensenergien wahrscheinlich konzentrieren werden. Die mit jedem Haus verbundene Sonne erleuchtet oder erhellt die Bedeutung dieses Hauses.

Soleil dans les Douze Maisons

09 Dec 2022

Le placement en maison du Soleil montre le domaine de la vie ou les energies vitales generees par le Soleil sont susceptibles de se concentrer. Le Soleil associe a nimporte quelle maison illumine ou eclaire le sens de cette maison.

De 7 soorten astrologiekaarten - uitgelegd met afbeeldingen

07 Dec 2022

Een geboortehoroscoop of geboortehoroscoop is een kaart die laat zien waar de planeten aan de sterrenhemel stonden op het moment van je geboorte. Het analyseren van de geboortehoroscoop zal ons helpen onze positieve en negatieve punten, onze levensloop voor het heden en de toekomst te begrijpen.

Die 7 Arten von Astrologie-Diagrammen � mit Bildern erkl�rt

07 Dec 2022

Ein Geburtshoroskop oder Geburtshoroskop ist eine Karte, die zeigt, wo sich die Planeten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt am Tierkreishimmel befanden. Die Analyse des Geburtshoroskops wird uns helfen, unsere positiven und negativen Aspekte, unseren Lebensverlauf f�r die Gegenwart und Zukunft zu verstehen.

Gelukkig nieuwjaar 2023 mensen! Zouden we gedwongen worden om na te denken over de karmische lessen van het afgelopen jaar?

03 Dec 2022

De meeste landen over de hele wereld vieren 1 januari als nieuwjaarsdag volgens zowel de Gregoriaanse als de Juliaanse kalender. Tijdens de jaarwisseling staan we stil bij ons leven in het afgelopen jaar

Frohes neues Jahr 2023 Leute! W�rden wir dazu gebracht, �ber die karmischen Lektionen des vergangenen Jahres nachzudenken?

03 Dec 2022

Die meisten L�nder auf der ganzen Welt feiern den 1. Januar als Neujahrstag nach dem gregorianischen und dem julianischen Kalender. W�hrend des Jahreswechsels reflektieren wir unser Leben im vergangenen Jahr

Bonne ann�e 2023 les amis ! Serions-nous amen�s � contempler les le�ons karmiques de l'ann�e �coul�e ?

03 Dec 2022

La plupart des pays a travers le monde observent le 1 er janvier comme jour du Nouvel An selon les calendriers gregorien et julien.

Zonsverduistering - wat betekent het astrologisch?

02 Dec 2022

Zonsverduisteringen vallen altijd op nieuwe manen en zijn portalen van een nieuw begin. Ze openen nieuwe wegen voor ons om te reizen. Zonsverduisteringen herinneren ons aan het doel hier op planeet aarde. Zonsverduistering inspireert ons om zaden te zaaien die later in ons leven vruchten zouden afwerpen.

�clipse solaire - qu'est-ce que cela implique astrologiquement�?

02 Dec 2022

Les eclipses solaires tombent toujours sur les Nouvelles Lunes et sont les portails de nouveaux commencements. Ils nous ouvrent de nouvelles voies pour voyager. Les eclipses solaires nous rappellent le but ici sur la planete Terre. Leclipse solaire nous inspire a semer des graines qui donneront des fruits plus tard dans nos vies.

Mercurius Retrograde - Overlevingsgids - Do's en Dont's met uitlegvideo

25 Nov 2022

Alle planeten van het zonnestelsel bewegen in dezelfde richting rond de zon, elk met een andere snelheid. De baan van Mercurius duurt 88 dagen; daarom zijn ongeveer 4 banen van Mercurius rond de zon gelijk aan 1 aards jaar.

Mercure r�trograde - Guide de survie - � faire et � ne pas faire avec vid�o explicative

25 Nov 2022

Toutes les planetes du systeme solaire se deplacent dans la meme direction autour du Soleil, chacune avec une vitesse differente. Lorbite de Mercure dure 88 jours ; donc environ 4 orbites de Mercure autour du Soleil equivaut a 1 annee terrestre.

Maansverduistering - Rode maan, Totale zonsverduistering, Gedeeltelijke zonsverduistering, Penumbral uitgelegd

25 Nov 2022

Verduisteringen brengen grote veranderingen in ons leven teweeg en ze zijn de oorzaak van evolutie rondom. Volgens de astrologie zijn verduisteringen transformerende perioden die snelle en plotselinge veranderingen teweegbrengen.

Mondfinsternis - Roter Mond, totale Sonnenfinsternis, partielle Sonnenfinsternis, Halbschatten erkl�rt

25 Nov 2022

Finsternisse bringen gro�e Ver�nderungen in unserem Leben mit sich und sie sind die Ursache f�r die Evolution um uns herum. Laut Astrologie sind Finsternisse transformative Perioden, die schnelle und pl�tzliche Ver�nderungen mit sich bringen.

�clipse lunaire - Lune rouge, �clipse totale, �clipse partielle, p�nombre expliqu�e

25 Nov 2022

Les eclipses entrainent des changements majeurs dans nos vies et elles sont la cause de levolution autour. Selon lastrologie, les eclipses sont des periodes de transformation qui entrainent des changements rapides et soudains.

De assertieve Ram-dierenriem die altijd in

02 Nov 2022

Ram is het eerste astrologische teken in de dierenriem en vertegenwoordigt degenen die zijn geboren tussen 21 maart en 20 april. Degenen die onder het teken Ram zijn geboren, zijn over het algemeen gedurfd, ambitieus en zelfverzekerd.

Das durchsetzungsf�hige Sternzeichen Widder, das immer an �ICH BIN� glaubt

02 Nov 2022

Widder ist das erste astrologische Zeichen im Tierkreis und repr�sentiert diejenigen, die zwischen dem 21. M�rz und dem 20. April geboren wurden. Die unter dem Zeichen Widder Geborenen sind im Allgemeinen mutig, ehrgeizig und selbstbewusst.

Le zodiaque B�lier affirm� qui croit toujours en

02 Nov 2022

Le Belier est le premier signe astrologique du zodiaque, representant les personnes nees entre le 21 mars et le 20 avril. Les personnes nees sous le signe du Belier sont generalement audacieuses, ambitieuses et confiantes.

Stier - Luxe Vibes - Stier Sterrenbeelden en eigenschappen

01 Nov 2022

In astrologie wordt elk sterrenbeeld geregeerd door een planeet, en het teken Stier wordt geregeerd door de planeet Venus. Venus is de planeet van geluk en luxe. Stier is de eerste van het Aardeteken in de dierenriemopstelling.

Stier - Luxus Vibes - Stier Sternzeichen und Eigenschaften

01 Nov 2022

In der Astrologie wird jedes Sternzeichen von einem Planeten regiert, und das Zeichen des Stiers wird vom Planeten Venus regiert. Venus ist der Planet des Gl�cks und des Luxus. Stier ist das erste der Erdzeichen in der Tierkreisaufstellung.

Taureau Ambiance de luxe Signes et traits du zodiaque Taureau

01 Nov 2022

En astrologie, chaque signe du zodiaque est gouverne par une planete, et le signe du Taureau est gouverne par la planete Venus. Venus est la planete du bonheur et du luxe. Le Taureau est le premier signe de Terre dans la gamme du zodiaque.

Komt er een nucleaire oorlog tussen Rusland en Oekra�ne?

28 Oct 2022

Veel publicaties staan in de schijnwerpers met hun voorspellingen over de toekomst van het conflict tussen Rusland en Oekra�ne en verschillende lijken elkaar tegen te spreken.

Wird es einen Atomkrieg zwischen Russland und der Ukraine geben?

28 Oct 2022

Viele Publikationen stehen mit ihren Prognosen �ber die Zukunft des Russland-Ukraine-Konflikts im Rampenlicht und einige scheinen sich zu widersprechen.

Y aura-t-il une guerre nucl�aire entre la Russie et l'Ukraine ?

28 Oct 2022

De nombreuses publications ont accapare les projecteurs avec leurs previsions sur lavenir du conflit russo ukrainien et plusieurs semblent se contredire.

So erkennen Sie, ob Sie ein Stellium im Geburtshoroskop haben

18 Aug 2021

Ein Stellium ist die Kombination von drei oder mehr Planeten, die zusammen in einem Sternzeichen oder einem Haus vorkommen. Ein Stellium in Ihrem Geburtshoroskop zu besitzen ist selten.

Voici comment savoir si vous avez un Stellium dans le th�me astral

18 Aug 2021

Un Stellium est la combinaison de trois plan�tes ou plus qui se produisent ensemble dans un signe du zodiaque ou une maison. Poss�der un Stellium dans votre th�me natal est rare.

Hier leest u hoe u kunt zien of u een Stellium in de geboortekaart heeft

18 Aug 2021

Een Stellium is de combinatie van drie of meer planeten die samen voorkomen in een sterrenbeeld of een huis. Het hebben van een Stellium in uw geboortekaart is zeldzaam.

Ursachen f�r den Zusammenbruch der Ehe laut Astrologie

17 Aug 2021

Wir haben gesehen, wie Paare so verliebt waren und sich dann scheiden lie�en. Was aber, wenn wir Ihnen sagen, dass die Astrologie Ihnen bereits das rote Signal gibt, wenn mit Ihrer Ehe etwas nicht stimmt?

Oorzaken van het uiteenvallen van het huwelijk volgens astrologie

17 Aug 2021

We hebben gezien dat koppels zo verliefd waren en vervolgens gingen scheiden. Maar wat als we u vertellen dat astrologie u al het rode signaal geeft als er iets mis is met uw huwelijk?

Jeux olympiques de Tokyo du point de vue de l'astrologie

28 Jul 2021

Les Jeux olympiques de Tokyo se derouleront du 23 juillet 2021 au 8 ao�t 2021. La ceremonie d ouverture aura lieu le 23 juillet a 20h00, heure de Tokyo.

Diff�rentes p�riodes et leurs caract�ristiques

28 Jul 2021

La p�riode de chaque �toile est diff�rente les unes des autres car les vitesses auxquelles elles se d�placent dans la ceinture zodiacale autour du soleil, en passant par les 12 signes, diff�rent �galement les unes des autres.

Die 5 Tierkreiszeichen, aus denen die besten Ehefrauen bestehen

21 Jul 2021

Es ist m�glich zu sehen, ob die Person eine gute Berufung zur Ehe hat, indem man ihr Geburtshoroskop liest. Dazu w�re es notwendig, mehrere Elemente Ihres astrologischen Mandalas zu ber�cksichtigen.

Les 5 signes du zodiaque qui composent les meilleures �pouses

21 Jul 2021

Il est possible de voir si la personne a une bonne vocation au mariage en lisant son th�me astral. Pour cela, il faudrait consid�rer plusieurs �l�ments de votre mandala astrologique.

De 5 tekens van de dierenriem waaruit de beste vrouwen bestaan

21 Jul 2021

Het is mogelijk om te zien of de persoon een goede roeping tot het huwelijk heeft door zijn geboortekaart te lezen. Hiervoor moet je rekening houden met verschillende elementen van je astrologische mandala.

Verschiedene Zeitr�ume und ihre Eigenschaften

21 Jul 2021

Die Periode jedes Sterns unterscheidet sich voneinander, weil sich auch die Geschwindigkeiten, mit denen sie sich im Tierkreisg�rtel um die Sonne bewegen und die 12 Zeichen durchlaufen, voneinander unterscheiden. Dies nennen wir

Verschillende tijdsperioden en hun kenmerken

21 Jul 2021

De periode van elke ster verschilt van elkaar omdat de snelheden waarmee ze in de dierenriem rond de zon bewegen, door de 12 tekens gaan, ook van elkaar verschillen. Dit noemen we

Olympische Spiele in Tokio aus der Sicht der Astrologie

15 Jul 2021

Die Olympischen Spiele in Tokio finden vom 23. Juli 2021 bis 8. August 2021 statt. Die Eröffnungszeremonie findet am 23. Juli um 20:00 Uhr Tokioter Zeit statt. Einige Spiele werden jedoch bereits vor der Eröffnungsveranstaltung starten.

Olympische Spelen in Tokio vanuit het oogpunt van astrologie

15 Jul 2021

De Olympische Spelen in Tokio lopen van 23 juli 2021 tot 8 augustus 2021. De openingsceremonie is op 23 juli om 20:00 uur Tokio-tijd. Sommige games beginnen echter al voor het inaugurele evenement.