Search Results for: Juli (22)

Tu pareja perfecta seg�n el mes de nacimiento

23 May 2024

Su mes de nacimiento indica su signo solar o signo del zod�aco, que a su vez tiene sus rasgos caracter�sticos. Ofrece ciertos conocimientos sobre su vida matrimonial o amorosa y tambi�n significa compatibilidad con su pareja.

Jouw Perfecte Match Volgens Geboortemaand

23 May 2024

Je geboortemaand geeft je zonneteken of sterrenbeeld aan, dat op zijn beurt jouw karakteristieke eigenschappen met zich meebrengt. Het biedt bepaalde inzichten in uw huwelijks- of liefdesleven en betekent ook compatibiliteit met uw partner.

Ihr perfekter Partner je nach Geburtsmonat

22 May 2024

Ihr Geburtsmonat gibt Aufschluss �ber Ihr Sonnen- oder Sternzeichen, das wiederum Ihre charakteristischen Merkmale tr�gt. Es bietet bestimmte Einblicke in Ihr Ehe- oder Liebesleben und signalisiert auch die Kompatibilit�t mit dem Partner.

Lo que tu mes de nacimiento dice sobre ti

15 Mar 2024

Sabemos que nuestros signos del zod�aco y hor�scopos dicen mucho sobre nosotros. Pero sab�as entonces que tu mes de nacimiento contiene mucha informaci�n sobre ti?

Wat jouw geboortemaand over jou zegt

15 Mar 2024

We weten wel dat onze sterrenbeelden en horoscopen veel over ons vertellen. Maar wist je dat je geboortemaand veel informatie over jou bevat?

Was Ihr Geburtsmonat �ber Sie aussagt

15 Mar 2024

Wir wissen, dass unsere Sternzeichen und Horoskope viel �ber uns verraten. Aber wussten Sie, dass Ihr Geburtsmonat viele Informationen �ber Sie enth�lt?

Blauer Mond in der Astrologie - Blue Moon Lunacy

13 Mar 2023

Wir haben oft den Ausdruck �einmal in einem blauen Mond� geh�rt, also was bedeutet er? Es impliziert etwas, das eine seltene M�glichkeit des Auftretens hat.

Blauwe Maan in Astrologie - Blauwe Maan Waanzin

13 Mar 2023

We hebben vaak de uitdrukking "once in a blue moon" gehoord, dus wat betekent het? Het impliceert iets dat een zeldzame mogelijkheid heeft om voor te komen.

Luna Azul en Astrolog�a - Luna Azul Lunacy

13 Mar 2023

A menudo hemos escuchado la frase "una vez en una luna azul", entonces, qu� significa? Implica algo que tiene una rara posibilidad de ocurrencia.

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Volle manen in 2023 - En hoe ze ons leven zullen be�nvloeden

21 Feb 2023

De maan is een van de lichten en beheerst onze emoties en gevoelens, terwijl de zon het andere licht is dat staat voor onze persoonlijkheid en hoe we omgaan met anderen.

Vollmonde im Jahr 2023 � und wie sie unser Leben beeinflussen werden

21 Feb 2023

Der Mond ist eine der Leuchten und regiert unsere Emotionen und Gef�hle, w�hrend die Sonne die andere Leuchte ist, die f�r unsere Pers�nlichkeit steht und wie wir mit anderen interagieren.

Wie man die Energie der Neumonde im Jahr 2023 nutzt

16 Feb 2023

Jeden Monat kommt der Mond einmal zwischen Erde und Sonne. Um diese Zeit nur die R�ckseite des Mondes

Hoe de energie van de nieuwe manen in 2023 te benutten

16 Feb 2023

Elke maand komt de maan ��n keer tussen de aarde en de zon. Rond deze tijd alleen de achterkant van de maan

Manigong Bagong Taon 2023 Mga Kabayan! Gagawin ba tayong pag-isipan ang mga aralin sa karma mula sa nakaraang taon?

03 Dec 2022

Karamihan sa mga bansa sa buong mundo ay ginugunita ang Enero 1 bilang araw ng Bagong Taon kasunod ng parehong kalendaryong Gregorian at Julian. Sa panahon ng Bagong Taon ay nagmumuni-muni tayo sa ating buhay noong nakaraang taon

Feliz Ano Novo 2023 Pessoal! Ser�amos levados a contemplar as li��es c�rmicas do ano passado?

03 Dec 2022

A maioria dos pa�ses do mundo observa o dia 1� de janeiro como o dia do Ano Novo, seguindo os calend�rios gregoriano e juliano. Durante o Ano Novo, refletimos sobre nossa vida no ano que passou

Selamat Tahun Baru 2023 Rakyat! Adakah kita akan dibuat untuk merenungkan pelajaran karma dari tahun lalu?

03 Dec 2022

Kebanyakan negara di seluruh dunia menyambut 1 Januari sebagai hari Tahun Baru selepas kedua-dua kalendar Gregorian dan Julian. Semasa Tahun Baru kita merenung kehidupan kita pada tahun lalu

Feliz a�o nuevo 2023 gente! Estar�amos obligados a contemplar las lecciones k�rmicas del a�o pasado?

03 Dec 2022

La mayor�a de los pa�ses del mundo observan el 1 de enero como el d�a de A�o Nuevo siguiendo tanto el calendario gregoriano como el juliano. Durante el A�o Nuevo reflexionamos sobre nuestra vida en el a�o pasado

Gelukkig nieuwjaar 2023 mensen! Zouden we gedwongen worden om na te denken over de karmische lessen van het afgelopen jaar?

03 Dec 2022

De meeste landen over de hele wereld vieren 1 januari als nieuwjaarsdag volgens zowel de Gregoriaanse als de Juliaanse kalender. Tijdens de jaarwisseling staan we stil bij ons leven in het afgelopen jaar

Frohes neues Jahr 2023 Leute! W�rden wir dazu gebracht, �ber die karmischen Lektionen des vergangenen Jahres nachzudenken?

03 Dec 2022

Die meisten L�nder auf der ganzen Welt feiern den 1. Januar als Neujahrstag nach dem gregorianischen und dem julianischen Kalender. W�hrend des Jahreswechsels reflektieren wir unser Leben im vergangenen Jahr

Bonne ann�e 2023 les amis ! Serions-nous amen�s � contempler les le�ons karmiques de l'ann�e �coul�e ?

03 Dec 2022

La plupart des pays a travers le monde observent le 1 er janvier comme jour du Nouvel An selon les calendriers gregorien et julien.

Happy New Year 2023 Folks! Would we be made to contemplate the karmic lessons from the past year?

02 Dec 2022

Most countries across the globe observe January 1 st as New Year day following both the Gregorian and the Julian calendar. During the New Year we reflect on our life in the past year