Search Results for: Fullmoon (2)

Maansverduistering - Rode maan, Totale zonsverduistering, Gedeeltelijke zonsverduistering, Penumbral uitgelegd

25 Nov 2022

Verduisteringen brengen grote veranderingen in ons leven teweeg en ze zijn de oorzaak van evolutie rondom. Volgens de astrologie zijn verduisteringen transformerende perioden die snelle en plotselinge veranderingen teweegbrengen.

Lunar Eclipse - Red moon, Total eclipse, Partial eclipse, Penumbral explained

21 Nov 2022

Eclipses bring about major changes in our lives and they are the cause for evolution around. As per astrology, eclipses are transformative periods that bring about rapid and sudden changes.