Search Results for: Elementastrologie (2)

Elementaire zonneteken- en maantekencombinaties - Elementencombinaties Astrologie

09 May 2023

Volgens de astrologie vormen de vier elementen vuur, aarde, lucht en water het hele universum. Mensen hebben een neiging tot bepaalde elementen op basis van de planetaire posities en de huisplaatsingen in hun geboortehoroscoop.

Kombinationen aus elementaren Sonnenzeichen und Mondzeichen - Elementkombinationen Astrologie

08 May 2023

Laut Astrologie bilden die vier Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser das gesamte Universum. Menschen neigen zu bestimmten Elementen, basierend auf den Planetenpositionen und den Hausplatzierungen in ihrem Geburtshoroskop.