Search Results for: Cetus constellation Stars (2)

Mga Bituin ng konstelasyon ng Cetus

30 Dec 2021

Ang kalangitan sa gabi ay pinalamutian ng maraming kumikinang na mga konstelasyon. Nakilala ng mga lokal na tagamasid ang silangang pangkat ng mga bituin habang lumilipas ang mga taon, at isinama nila ang mga natuklasang ito sa kanilang mga kultura, mito, at alamat.

Cetus constellation Stars

20 Dec 2021

The night sky is decorated with many shimmering constellations. Local observers were able to recognize the east group of stars as the years went on, and they incorporated these findings into their cultures, myths, and folklore.