Find Your Fate Logo

Search Results for: Ar (339)

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - July 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - July 2024. Findyourfate.com

27 Jun 2024

Monthly Horoscope - July 2024. Astrology prediction for this month July and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Amatyakaraka - Ang Planeta ng Karera

Amatyakaraka - Ang Planeta ng Karera

12 Jun 2024

The Amatyakaraka is the planet or Graha that rules over the domain of profession or career of a person. To find out this planet, check out the planet with the second highest degree in your natal chart.

Thumbnail Image for Full Moons sa 2024: Ang mga epekto nito sa Zodiacs

Full Moons sa 2024: Ang mga epekto nito sa Zodiacs

06 Jun 2024

Ang Buwan ay umiikot sa Earth bawat buwan at tumatagal ng humigit-kumulang 28.5 araw upang umikot minsan sa zodiac sky.

Thumbnail Image for Luas cheias em 2024: seus efeitos nos zodiacos

Luas cheias em 2024: seus efeitos nos zodiacos

06 Jun 2024

A Lua gira em torno da Terra todos os meses e leva cerca de 28,5 dias para dar uma volta no c�u do zod�aco.

Thumbnail Image for Bulan Penuh pada 2024: Kesannya pada Zodiak

Bulan Penuh pada 2024: Kesannya pada Zodiak

06 Jun 2024

Bulan mengelilingi Bumi setiap bulan dan mengambil masa kira-kira 28.5 hari untuk mengelilingi langit zodiak sekali.

Thumbnail Image for Lunas llenas en 2024: sus efectos en los zod�acos

Lunas llenas en 2024: sus efectos en los zod�acos

06 Jun 2024

La Luna gira alrededor de la Tierra cada mes y tarda aproximadamente 28,5 d�as en dar una vuelta alrededor del cielo del zod�aco.

Thumbnail Image for Full Moons in 2024: Their effects on the Zodiacs

Full Moons in 2024: Their effects on the Zodiacs

05 Jun 2024

The Moon goes round the Earth every month and takes roughly about 28.5 days to go once round the zodiac sky.

Thumbnail Image for The Parade of the Planets - Ano ang ibig sabihin nito?

The Parade of the Planets - Ano ang ibig sabihin nito?

01 Jun 2024

Sa ika-3 ng Hunyo 2024 , sa mga unang oras, magkakaroon ng kamangha-manghang pagkakahanay ng isang host ng mga planeta na kinabibilangan ng Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune at ito ay tinatawag na "Parade of Planets".

Thumbnail Image for O Desfile dos Planetas � O que significa?

O Desfile dos Planetas � O que significa?

01 Jun 2024

No dia 3 de junho de 2024, nas primeiras horas, haveria um alinhamento espetacular de uma s�rie de planetas que incluem Merc�rio, Marte, J�piter, Saturno, Urano e Netuno e isso � denominado como o �Desfile dos Planetas�.

Thumbnail Image for Perarakan Planet - Apakah maksudnya?

Perarakan Planet - Apakah maksudnya?

01 Jun 2024

Pada 3 Jun 2024, pada awal pagi, akan terdapat penjajaran yang menakjubkan bagi pelbagai planet termasuk Utarid, Marikh, Musytari, Zuhal, Uranus dan Neptun dan ini dipanggil sebagai "Perarakan Planet".

Thumbnail Image for El Desfile de los Planetas - Qu� significa?

El Desfile de los Planetas - Qu� significa?

01 Jun 2024

El 3 de junio de 2024, en las primeras horas, se producir�a una alineaci�n espectacular de una gran cantidad de planetas que incluyen Mercurio, Marte, J�piter, Saturno, Urano y Neptuno y esto se denomina el �Desfile de Planetas�.

Thumbnail Image for The Parade of the Planets - What does it mean?

The Parade of the Planets - What does it mean?

01 Jun 2024

On the 3rd of June 2024, in the early hours, there would be a spectacular alignment of a host of planets that include Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune and this is termed as the Parade of Planets.

Thumbnail Image for Araw ng mga Ama - Paternal Relationship in Astrology

Araw ng mga Ama - Paternal Relationship in Astrology

30 May 2024

Taun taon ang Araw ng mga Ama ay pumapatak sa ika-16 ng Hunyo, ngunit ang araw na ito ay karaniwang binabalewala gaya ng ibang araw. Ikumpara ito sa hype sa paligid ng Mothers Day...

Thumbnail Image for Dia dos Pais - Relacionamento Paterno em Astrologia

Dia dos Pais - Relacionamento Paterno em Astrologia

30 May 2024

Todos os anos, o Dia dos Pais cai no dia 16 de junho, mas este dia � geralmente descartado como qualquer outro dia. Compare isso com a agita��o em torno do Dia das M�es�

Thumbnail Image for Hari Bapa - Hubungan Bapa dalam Astrologi

Hari Bapa - Hubungan Bapa dalam Astrologi

30 May 2024

Setiap tahun Hari Bapa jatuh pada 16 Jun, tetapi hari ini biasanya ditolak seperti hari lain. Bandingkan dengan gembar-gembur sekitar Hari Ibu�

Thumbnail Image for D�a del Padre - Relaci�n paternal en astrolog�a

D�a del Padre - Relaci�n paternal en astrolog�a

30 May 2024

Cada a�o, el D�a del Padre cae el 16 de junio, pero este d�a generalmente se descarta como cualquier otro d�a. Comp�relo con el revuelo en torno al D�a de la Madre...

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - June 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - June 2024. Findyourfate.com

29 May 2024

Monthly Horoscope - June 2024. Astrology prediction for this month June and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Fathers Day - Paternal Relationship in Astrology

Fathers Day - Paternal Relationship in Astrology

28 May 2024

Every year Fathers Day falls on the 16th of June, but this day is generally dismissed as any other day. Compare it with the hype around Mothers Day...

Thumbnail Image for Kasal Zodiac Signs

Kasal Zodiac Signs

17 May 2024

Sa astrolohiya naniniwala kami na ang aming petsa ng kapanganakan at ang aming zodiac sign ang may hawak ng susi sa aming hinaharap.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - May 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - May 2024. Findyourfate.com

17 May 2024

The month of May starts with Jupiter, the planet of abundance and prosperity entering the earthy sign of Taurus on the 1st. This transit gives rich values and a strong family background.

Thumbnail Image for Signos do Zod�aco para Casamento

Signos do Zod�aco para Casamento

17 May 2024

Na astrologia, acreditamos que a nossa data de nascimento e, por sua vez, o nosso signo do zod�aco s�o a chave para o nosso futuro.

Thumbnail Image for Tanda Zodiak Perkahwinan

Tanda Zodiak Perkahwinan

17 May 2024

Dalam astrologi kami percaya bahawa tarikh lahir kami dan seterusnya tanda zodiak kami memegang kunci kepada masa depan kami. Begitu juga, hari anda berkahwin banyak menceritakan tentang masa depan perkahwinan anda.

Thumbnail Image for Wedding Zodiac Signs

Wedding Zodiac Signs

16 May 2024

In astrology we believe that our date of birth and in turn our zodiac sign holds the key to our future. Similarly, the day you get married says a lot about the future of your marriage.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal - Jupiter Transit - (2024-2025)

Guru Peyarchi Palangal - Jupiter Transit - (2024-2025)

15 Apr 2024

Ang Jupiter ay isang planeta na gumugugol ng humigit-kumulang isang taon sa bawat zodiac sign. Ito ang planeta na namumuno sa ating paglago at kaunlaran sa buhay.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal - Tr�nsito de J�piter - (2024-2025)

Guru Peyarchi Palangal - Tr�nsito de J�piter - (2024-2025)

15 Apr 2024

J�piter � um planeta que passa aproximadamente um ano em cada signo do zod�aco. � o planeta que governa o nosso crescimento e prosperidade na vida.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal - Transit Musytari - (2024-2025)

Guru Peyarchi Palangal - Transit Musytari - (2024-2025)

15 Apr 2024

Musytari ialah planet yang menghabiskan kira-kira setahun dalam setiap tanda zodiak. Ia adalah planet yang memerintah pertumbuhan dan kemakmuran kita dalam kehidupan.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal - Tr�nsito de J�piter - (2024-2025)

Guru Peyarchi Palangal - Tr�nsito de J�piter - (2024-2025)

15 Apr 2024

J�piter es un planeta que pasa aproximadamente un a�o en cada signo del zod�aco. Es el planeta el que gobierna nuestro crecimiento y prosperidad en la vida.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal- Jupiter Transit- (2024-2025)

Guru Peyarchi Palangal- Jupiter Transit- (2024-2025)

12 Apr 2024

Jupiter is a planet that spends approximately about a year in each zodiac sign. It is the planet that rules over our growth and prosperity in life.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - April 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - April 2024. Findyourfate.com

05 Apr 2024

Monthly Horoscope - April 2024. Astrology prediction for this month April and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Ang Divination World: Isang Panimula sa Pagbasa ng Tarot at Tarot

Ang Divination World: Isang Panimula sa Pagbasa ng Tarot at Tarot

25 Mar 2024

Lahat ay nabighani sa panghuhula. Sa kabila ng mga pagsulong ng teknolohiya tulad ng paggamit ng artificial intelligence at mga robot, ang mga tao ay naaakit pa rin sa mga kasanayan sa Tarot at panghuhula.

Thumbnail Image for O mundo da adivinhacao: uma introducao ao taro e a leitura do taro

O mundo da adivinhacao: uma introducao ao taro e a leitura do taro

25 Mar 2024

Todo mundo � fascinado pela adivinha��o. Apesar dos avan�os tecnol�gicos, como o uso de intelig�ncia artificial e rob�s, as pessoas ainda s�o atra�das pelo Tar� e pelas pr�ticas de adivinha��o.

Thumbnail Image for Dunia Ramalan: Pengenalan kepada Bacaan Tarot dan Tarot

Dunia Ramalan: Pengenalan kepada Bacaan Tarot dan Tarot

25 Mar 2024

Semua orang terpesona dengan ramalan. Walaupun kemajuan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan dan robot, orang ramai masih tertarik dengan amalan Tarot dan ramalan.

Thumbnail Image for El mundo de la adivinaci�n: una introducci�n al tarot y a la lectura del tarot

El mundo de la adivinaci�n: una introducci�n al tarot y a la lectura del tarot

25 Mar 2024

Todo el mundo est� fascinado por la adivinaci�n. A pesar de los avances tecnol�gicos, como el uso de inteligencia artificial y robots, la gente todav�a se siente atra�da por el Tarot y las pr�cticas de adivinaci�n.

Thumbnail Image for De waarzeggerijwereld: een inleiding tot tarot en tarotlezen

De waarzeggerijwereld: een inleiding tot tarot en tarotlezen

25 Mar 2024

Iedereen is gefascineerd door waarzeggerij. Ondanks technologische vooruitgang zoals het gebruik van kunstmatige intelligentie en robots, voelen mensen zich nog steeds aangetrokken tot tarot-en waarzeggerijpraktijken.

Thumbnail Image for Die Welt der Wahrsagerei: Eine Einfuhrung in Tarot und Tarot-Lesen

Die Welt der Wahrsagerei: Eine Einfuhrung in Tarot und Tarot-Lesen

25 Mar 2024

Jeder ist von der Wahrsagerei fasziniert. Trotz technologischer Fortschritte wie dem Einsatz k�nstlicher Intelligenz und Roboter f�hlen sich die Menschen immer noch zum Tarot und zu Wahrsagungspraktiken hingezogen.

Thumbnail Image for Le monde de la divination: une introduction au tarot et a la lecture du tarot

Le monde de la divination: une introduction au tarot et a la lecture du tarot

25 Mar 2024

Tout le monde est fascine par la divination. Malgre les progres technologiques tels que lutilisation de lintelligence artificielle et des robots, les gens sont toujours attir�s par les pratiques de tarot et de divination.

Thumbnail Image for The Divination World: An Introduction to Tarot and Tarot Reading

The Divination World: An Introduction to Tarot and Tarot Reading

25 Mar 2024

Everyone is fascinated by divination. Despite technology advancements such as the use of artificial intelligence and robots, people are still drawn to Tarot and divination practices.

Thumbnail Image for Ang sinasabi ng Iyong Buwan ng Kapanganakan tungkol sa iyo

Ang sinasabi ng Iyong Buwan ng Kapanganakan tungkol sa iyo

16 Mar 2024

Alam natin na maraming sinasabi ang ating mga zodiac sign at horoscope tungkol sa atin. Ngunit alam mo ba na ang iyong buwan ng kapanganakan ay naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa iyo.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - March 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - March 2024. Findyourfate.com

28 Feb 2024

Monthly Horoscope - March 2024. Astrology prediction for this month March and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Pet astrology for all animals and sun signs

Pet astrology for all animals and sun signs

12 Feb 2024

The celestial dance of the stars has long captured our fascination, and now, pet astrology is emerging as a whimsical way to explore the unique characteristics and quirks of our beloved animal companions.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - February 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - February 2024. Findyourfate.com

26 Jan 2024

Monthly Horoscope - February 2024. Astrology prediction for this month February and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Horoskop Cina Babi 2024

Horoskop Cina Babi 2024

22 Jan 2024

Tahun 2024 atau Tahun Naga akan menjadi tempoh cabaran dan masalah bagi mereka yang dilahirkan di bawah tanda haiwan Zodiak Cina Babi. Dalam kerjaya, anda akan menghadapi banyak masalah dan halangan.

Thumbnail Image for Horoscope Chinois 2024 du Cochon

Horoscope Chinois 2024 du Cochon

22 Jan 2024

Lannee 2024 ou lannee du dragon serait une periode de defis et de problemes pour ceux qui sont nes sous le signe animal du cochon du zodiaque chinois. Dans votre carriere, vous rencontrerez beaucoup de problemes et dobstacles.

Thumbnail Image for Horoskop Cina Anjing 2024

Horoskop Cina Anjing 2024

22 Jan 2024

Tahun Naga bukanlah tahun yang baik untuk orang Anjing secara umum. Sepanjang tahun mereka akan menghadapi kesukaran dan ujian yang amat besar. Nasib dan kewangan

Thumbnail Image for Horoscope Chinois 2024 du Chien

Horoscope Chinois 2024 du Chien

22 Jan 2024

Lannee du Dragon ne serait pas une annee favorable aux Chiens en general. Tout au long de lannee, ils seraient confrontes a dimmenses difficultes et epreuves. Leur fortune et leurs

Thumbnail Image for Horoskop Cina Ayam 2024

Horoskop Cina Ayam 2024

22 Jan 2024

Tahun Naga akan menjadi tahun peluang untuk orang Ayam. Ini adalah tempoh yang harmoni dan aman apabila anda akan dianugerahkan dengan nasib baik dan kebaikan dalam semua usaha anda.

Thumbnail Image for Horoscope chinois 2024 du Coq

Horoscope chinois 2024 du Coq

22 Jan 2024

L Annee du Dragon serait une annee dopportunites pour le peuple du Coq. Cest une periode harmonieuse et paisible ou vous recevrez de la chance et de la bonte dans tous vos efforts.

Thumbnail Image for Horoskop Cina Monyet 2024

Horoskop Cina Monyet 2024

22 Jan 2024

Anda yang dilahirkan pada tahun Monyet akan mendapati tahun 2024 sebagai tempoh ujian dan kesusahan apabila lebih berhati-hati dan kewaspadaan diperlukan. Sepanjang tahun

Thumbnail Image for Horoscope Chinois Singe 2024

Horoscope Chinois Singe 2024

22 Jan 2024

Ceux dentre vous qui sont nes lannee du Singe verront lannee 2024 une periode depreuves et de tribulations ou une prudence et une vigilance supplementaires seront

Thumbnail Image for Horoskop Cina Bebiri 2024

Horoskop Cina Bebiri 2024

20 Jan 2024

Mereka yang dilahirkan pada Tahun Kambing biri-biri diramalkan dengan kekayaan yang besar dan nasib baik apabila Tahun Naga berlangsung.

Thumbnail Image for Horoscope Chinois Mouton 2024

Horoscope Chinois Mouton 2024

20 Jan 2024

Ceux qui sont nes pendant lannee du mouton devraient avoir une immense fortune et bonne chance au fur et a mesure que lannee du dragon se deroule.

Thumbnail Image for Horoskop Cina Kuda 2024

Horoskop Cina Kuda 2024

20 Jan 2024

Untuk tahun 2024, personaliti Kuda diminta untuk lebih berhati-hati dengan semua pergerakan mereka. Mereka harus berwaspada dalam kedua-dua kalangan peribadi dan

Thumbnail Image for Horoscope Chinois 2024 du Cheval

Horoscope Chinois 2024 du Cheval

20 Jan 2024

Pour lannee 2024, il est demande aux personnalites du Cheval de redoubler de prudence dans tous leurs mouvements. Ils doivent etre vigilants, tant dans leur cercle personnel que

Thumbnail Image for Horoskop Cina Ular 2024

Horoskop Cina Ular 2024

20 Jan 2024

Tahun Naga bukanlah tempoh yang hebat untuk orang Ular. Akan ada masalah kerjaya, masalah dalam hubungan dengan rakan sebaya dan pihak berkuasa di tempat kerja dan banyak halangan untuk pergerakan ke hadapan anda dalam banyak aspek kehidupan anda.

Thumbnail Image for Serpent Horoscope Chinois 2024

Serpent Horoscope Chinois 2024

20 Jan 2024

Lannee du Dragon ne serait pas une grande periode pour le peuple Serpent. Il y aurait des problemes de carriere, des problemes dans les relations avec les pairs et les autorites sur le lieu de travail et de nombreux obstacles a votre progression dans de nombreux aspects de votre vie.

Thumbnail Image for Horoskop cina naga 2024

Horoskop cina naga 2024

19 Jan 2024

Walaupun ini adalah tahun Naga, penduduk asli Naga akan menghadapi banyak cabaran pada tahun 2024 ini. Mereka perlu menahan tekanan daripada semua pihak, terutamanya

Thumbnail Image for Horoscope chinois Dragon 2024

Horoscope chinois Dragon 2024

19 Jan 2024

Bien que ce soit lannee du Dragon, les natifs du Dragon seront confrontes a de nombreux defis en 2024. Ils doivent resister aux pressions de toutes parts, en particulier leur vie amoureuse

Thumbnail Image for Horoskop Cina Arnab 2024

Horoskop Cina Arnab 2024

19 Jan 2024

Tahun Naga ini akan menjadi tempoh yang bertuah untuk Arnab, namun mereka juga akan menghadapi masalah dan kemalangan yang adil.

Thumbnail Image for Horoscope Chinois Lapin 2024

Horoscope Chinois Lapin 2024

19 Jan 2024

Cette annee du Dragon serait une periode chanceuse pour les Lapins, mais ils connaitraient egalement leur lot de problemes et de malheurs.

Thumbnail Image for Horoskop Cina Harimau 2024

Horoskop Cina Harimau 2024

19 Jan 2024

Tahun 2024 akan menjadi tahun ujian dan kesusahan yang hebat untuk orang Harimau. Mereka perlu kekal selamat dan melindungi kepentingan mereka dalam apa jua keadaan.

Thumbnail Image for Horoscope chinois Tigre 2024

Horoscope chinois Tigre 2024

19 Jan 2024

Lannee 2024 sera une annee de grandes epreuves et tribulations pour le peuple Tigre. Ils doivent rester en securite et proteger leurs interets a tout prix. Les accidents, les pertes, les dettes

Thumbnail Image for Horoskop Cina Lembu 2024

Horoskop Cina Lembu 2024

08 Jan 2024

Orang lembu akan mengalami masa yang sukar semasa tahun Arnab sebelumnya. Kini apabila tahun Naga Kayu menjelma mereka berada dalam nasib baik dan tuah.

Thumbnail Image for Horoscope Chinois Buffle 2024

Horoscope Chinois Buffle 2024

08 Jan 2024

Les Buffles auraient connu des moments difficiles au cours de lannee precedente du Lapin. Maintenant que lannee du Dragon de Bois approche, ils auront de la chance et de la chance.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - January 2024. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - January 2024. Findyourfate.com

08 Jan 2024

Monthly Horoscope - January 2024. Astrology prediction for this month January and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Horoskop Cina Tikus 2024

Horoskop Cina Tikus 2024

06 Jan 2024

Pada tahun 2024, orang Tikus akan diberi ganjaran kewangan secara baik atas kerja keras dan kerja keras mereka sepanjang tahun. Akan ada keuntungan yang baik dalam hidup

Thumbnail Image for 2024 - Tahun Naga Cina

2024 - Tahun Naga Cina

04 Jan 2024

Pada tahun 2024, Tahun Baru Cina jatuh pada 10 Februari, hari Sabtu. Sambutan Tahun Baru diteruskan sehingga perayaan Tanglung yang dijalankan pada 24 Februari. 2024 ialah Tahun Baru Cina Naga Kayu.

Thumbnail Image for Rishaba Rasi - Hor�scopo del signo lunar 2024 - Vrishabha Rashi

Rishaba Rasi - Hor�scopo del signo lunar 2024 - Vrishabha Rashi

20 Dec 2023

Los nativos de Vrishabha Rashi tendr�an muchos altibajos este a�o. Las perspectivas profesionales de la gente de Rishaba ser�an mucho m�s favorables para el a�o 2024.

Thumbnail Image for Rishaba Rasi - Horoscope du signe lunaire 2024 - Vrishabha Rashi

Rishaba Rasi - Horoscope du signe lunaire 2024 - Vrishabha Rashi

20 Dec 2023

Les natifs de Vrishabha Rashi connaitraient de nombreux hauts et bas cette annee. Les perspectives de carriere des Rishaba seraient tres favorables pour lannee 2024.

Thumbnail Image for Mesha Rasi - Hor�scopo del signo lunar 2024

Mesha Rasi - Hor�scopo del signo lunar 2024

18 Dec 2023

2024 ser�a un a�o de suerte y fortuna para los nativos de Mesha Rasi. Pero habr� algunas pruebas y tribulaciones en el camino. Necesitas esforzarte un poco m�s para seguir adelante.

Thumbnail Image for Mesha Rasi - Horoskop tanda bulan 2024

Mesha Rasi - Horoskop tanda bulan 2024

18 Dec 2023

2024 akan menjadi tahun tuah dan keberuntungan bagi penduduk asli Mesha Rasi. Tetapi akan ada beberapa ujian dan kesusahan dalam perjalanan. Anda perlu menolak sedikit lagi untuk meneruskan.

Thumbnail Image for Mesha Rasi - Hor�scopo do signo lunar de 2024

Mesha Rasi - Hor�scopo do signo lunar de 2024

18 Dec 2023

2024 seria um ano de sorte e fortuna para os nativos de Mesha Rasi. Mas haveria algumas prova��es e tribula��es no caminho. Voc� precisa se esfor�ar um pouco mais para continuar.

Thumbnail Image for Mesha Rasi - 2024 Moon sign Horoscope

Mesha Rasi - 2024 Moon sign Horoscope

18 Dec 2023

Ang 2024 ay magiging isang taon ng suwerte at kapalaran para sa mga katutubong Mesha Rasi. Ngunit may ilang pagsubok at paghihirap na dadating. Kailangan mong itulak nang kaunti pa upang magpatuloy.

Thumbnail Image for Mesha Rasi - 2024 Moon sign Horoscope

Mesha Rasi - 2024 Moon sign Horoscope

15 Dec 2023

2024 would be a year of luck and fortune for Mesha Rasi natives. But there would be some trials and tribulations enroute. You need to push a bit more to keep going.

Thumbnail Image for 2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Pisces

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Pisces

14 Dec 2023

Para sa Pisces, ang mga kaganapan sa planeta para sa taong 2024 ay nagsisimula sa engrandeng pagpasok ng luminary, ang Araw sa kanilang tanda sa ika-19 ng Pebrero na nagbabadya ng panahon ng Pisces.

Thumbnail Image for 2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Capricorn

2024 Mga Impluwensiya ng Planeta sa Capricorn

09 Dec 2023

Para sa mga Capricorn, ang 2024 ay magiging isang taon kung kailan mas hihigit ang mga responsibilidad kaysa sa iyong likas na kakayahan salamat sa impluwensya ng planeta sa paligid.

Thumbnail Image for 2024 Mga Impluwensya ng Planeta kay Leo

2024 Mga Impluwensya ng Planeta kay Leo

05 Dec 2023

Leo, ang maliwanag na Araw ay ang iyong pinuno at ang pagbibiyahe nito sa zodiac na kalangitan ay makakaimpluwensya sa iyong buhay sa susunod na taon.

Thumbnail Image for The Luckiest Zodiac Signs Of 2024 (TOP 3)

The Luckiest Zodiac Signs Of 2024 (TOP 3)

04 Dec 2023

Three top luckiest horoscope in 2024 aquarius Characteristics of Aquarius innovative, forward thinking and often seen as visionaries, aquarians have an ability to see beyond the present and pioneer new thoughts.

Thumbnail Image for 2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Aries

2024 Mga Impluwensya ng Planeta sa Aries

28 Nov 2023

Ang Araw, ang nagbibigay ng buhay ay papasok sa iyong tanda sa ika-21 ng Marso sa 2024 at naririto sa susunod na isang buwan, na nagbabadya ng panahon ng Aries.

Thumbnail Image for Influencias planetarias de 2024 em Aries

Influencias planetarias de 2024 em Aries

28 Nov 2023

O Sol, o doador da vida, entra no seu signo no dia 21 de marco de 2024 e estara aqui pelo pr�ximo mes, anunciando a temporada de Aries. Voce estaria sob os holofotes durante toda esta primavera e estaria carregado de vibracoes positivas.

Thumbnail Image for 2024 Pengaruh Planet pada Aries

2024 Pengaruh Planet pada Aries

28 Nov 2023

Matahari, pemberi kehidupan memasuki tanda anda pada 21 Mac 2024 dan akan berada di sini untuk tempoh sebulan seterusnya, menandakan musim Aries.

Thumbnail Image for 2024 Influencias planetarias en Aries

2024 Influencias planetarias en Aries

28 Nov 2023

El Sol, el dador de vida, ingresa a su signo el 21 de marzo de 2024 y estara aqui durante el proximo mes, anunciando la temporada de Aries. Estarias acaparando la atencion durante toda esta primavera y estarias cargado de vibraciones positivas.

Thumbnail Image for 2024 - Mga Impluwensya ng Planeta sa mga Zodiac Signs

2024 - Mga Impluwensya ng Planeta sa mga Zodiac Signs

27 Nov 2023

Ang 2024 sa higit sa isang paraan ay tila napakaganap na may maraming impluwensya sa planeta sa anvil. Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at karunungan ay nasa ...

Thumbnail Image for 2024 - Influencias Planetarias nos Signos do Zodiaco

2024 - Influencias Planetarias nos Signos do Zodiaco

27 Nov 2023

2024, em mais de um aspecto, parece ser bastante agitado, com uma serie de influencias planetarias na bigorna. Jupiter, o planeta da expansao e da sabedoria, esta em Touro no inicio do ano e...

Thumbnail Image for 2024 - Pengaruh Planet pada Tanda Zodiak

2024 - Pengaruh Planet pada Tanda Zodiak

27 Nov 2023

2024 dalam lebih daripada satu cara nampaknya agak penting dengan pelbagai pengaruh planet di atas andas. Musytari, planet pengembangan dan kebijaksanaan berada di Taurus apabila tahun bermula dan kemudian pada akhir Mei beralih kedudukan ke rumah Gemini.

Thumbnail Image for 2024 - Influencias planetarias en los signos del zodiaco

2024 - Influencias planetarias en los signos del zodiaco

27 Nov 2023

El ano 2024, en mas de un sentido, parece ser bastante agitado con una gran cantidad de influencias planetarias sobre el yunque. Jupiter, el planeta de la expansion y la sabiduria, esta en Tauro cuando comienza el ano y luego

Thumbnail Image for 2024 Planetary Influences on Aries

2024 Planetary Influences on Aries

25 Nov 2023

The Sun, the giver of life enters your sign on the 21st of March in 2024 and would be here for the next one month period, heralding the Aries season. You would be hogging the limelight all this Spring and would be loaded with positive vibes.

Thumbnail Image for 2024- Planetary Influences on the Zodiac Signs

2024- Planetary Influences on the Zodiac Signs

24 Nov 2023

2024 in more than one way seems to be quite eventful with a host of planet influences on the anvil. Jupiter, the planet of expansion and wisdom is in Taurus as the year starts and then in the end of May shifts position to the house of Gemini.

Thumbnail Image for Sagittarius Season nito - Galugarin at Yakapin ang Pakikipagsapalaran

Sagittarius Season nito - Galugarin at Yakapin ang Pakikipagsapalaran

21 Nov 2023

Sa paglabas natin sa panahon ng Scorpio at papasok sa panahon ng Sagittarius, ang mga araw ay nagiging mas maikli at mas malamig. Ito ay panahon kung saan inilalabas nito ang mga katangiang Sagittarian sa bawat isa sa atin.

Thumbnail Image for � temporada de Sagit�rio - Explore e abrace a aventura

� temporada de Sagit�rio - Explore e abrace a aventura

21 Nov 2023

� medida que sa�mos da temporada de Escorpi�o e entramos na temporada de Sagit�rio, os dias ficam mais curtos e frios. Esta � uma �poca em que traz � tona os tra�os sagitarianos de cada um de n�s.

Thumbnail Image for Musim Sagittarius - Terokai dan Hayati Pengembaraan

Musim Sagittarius - Terokai dan Hayati Pengembaraan

21 Nov 2023

Apabila kita keluar dari musim Scorpio dan memasuki musim Sagittarius, hari-hari menjadi lebih pendek dan lebih sejuk. Ini adalah musim apabila ia mengeluarkan ciri-ciri Sagittarian dalam setiap daripada kita.

Thumbnail Image for Es la temporada de Sagitario: explora y abraza la aventura

Es la temporada de Sagitario: explora y abraza la aventura

21 Nov 2023

A medida que salimos de la temporada de Escorpio y entramos en la temporada de Sagitario, los d�as se vuelven m�s cortos y fr�os. Esta es una temporada en la que resalta los rasgos de Sagitario en cada uno de nosotros.

Thumbnail Image for Its Sagittarius Season - Explore and Embrace Adventure

Its Sagittarius Season - Explore and Embrace Adventure

21 Nov 2023

As we exit the Scorpio season and enter the season of Sagittarius, the days get shorter and colder. This is a season when it brings out the Sagittarian traits in each one of us.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - December 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - December 2023. Findyourfate.com

20 Nov 2023

Monthly Horoscope - December 2023. Astrology prediction for this month December and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Es la temporada de Escorpio: cuando las pasiones se disparan...

Es la temporada de Escorpio: cuando las pasiones se disparan...

26 Oct 2023

Cada a�o, la temporada de Escorpio comienza cuando el Sol ingresa al signo zodiacal de Escorpio el 23 de octubre y dura hasta el 21 de noviembre. La temporada de Escorpio es una �poca en la que las pasiones son altas y profundas y es una �poca de grandes transformaciones.

Thumbnail Image for Musim Scorpio - Apabila Keghairahan Memuncak...

Musim Scorpio - Apabila Keghairahan Memuncak...

26 Oct 2023

Setiap tahun, musim Scorpio bermula apabila Matahari memasuki tanda zodiak Scorpio pada 23 Oktober dan berlangsung sehingga 21 November. Musim Scorpio adalah masa apabila nafsu meningkat dan mendalam dan merupakan masa transformasi besar.

Thumbnail Image for � temporada de Escorpi�o - quando as paix�es aumentam...

� temporada de Escorpi�o - quando as paix�es aumentam...

26 Oct 2023

Todos os anos, a temporada de Escorpi�o come�a quando o Sol entra no signo de Escorpi�o no dia 23 de outubro e dura at� 21 de novembro. A temporada de Escorpi�o � uma �poca em que as paix�es s�o intensas e profundas e � uma �poca de grandes transforma��es.

Thumbnail Image for Its Scorpio Season - Kapag Tumaas ang Pagnanasa...

Its Scorpio Season - Kapag Tumaas ang Pagnanasa...

26 Oct 2023

Taun-taon, ang panahon ng Scorpio ay nagsisimula habang ang Araw ay pumapasok sa zodiac sign ng Scorpio sa ika-23 ng Oktubre at tumatagal hanggang ika-21 ng Nobyembre. Ang panahon ng Scorpio ay isang panahon kung saan ang mga hilig ay tumatakbo nang mataas at malalim at isang panahon ng mga pangunahing pagbabago.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - November 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - November 2023. Findyourfate.com

21 Oct 2023

Monthly Horoscope - November 2023. Astrology prediction for this month November and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Its Scorpio Season - When Passions Run High...

Its Scorpio Season - When Passions Run High...

16 Oct 2023

Every year, the Scorpio season starts as the Sun enters the zodiac sign of Scorpio on the 23 rd of October and lasts till the 21 st of November. The Scorpio season is a time when passions run high and deep and is a time of major transformations.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - October 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - October 2023. Findyourfate.com

28 Sep 2023

Monthly Horoscope - October 2023. Astrology prediction for this month October and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video

Thumbnail Image for Aries Love Horoscope 2024

Aries Love Horoscope 2024

25 Sep 2023

Ang 2024 ay magiging isang kapana panabik na taon para sa mga hangarin ng pagibig ng mga taong Aries. Ang iyong emosyonal na kalusugan ay magiging napakabuti.

Thumbnail Image for Horoscopo do Amor de Aries 2024

Horoscopo do Amor de Aries 2024

25 Sep 2023

2024 seria um ano emocionante para as atividades amorosas do povo de Aries. Sua saude emocional seria muito boa. E voce seria capaz de renovar seus relacionamentos.

Thumbnail Image for Horoskop Cinta Aries 2024

Horoskop Cinta Aries 2024

25 Sep 2023

2024 akan menjadi tahun yang mengujakan untuk pengejaran cinta orang Aries. Kesihatan emosi anda akan menjadi sangat baik. Dan anda akan dapat memperbaharui hubungan anda.

Thumbnail Image for Horoscopo del Amor Aries 2024

Horoscopo del Amor Aries 2024

25 Sep 2023

2024 seria un ano emocionante para las busquedas amorosas de la gente de Aries. Tu salud emocional seria muy buena. Y podras renovar tus relaciones.

Thumbnail Image for Ang Panahon Ng Libra Nito - Nag Uumpisa Sa Pagkakaisa

Ang Panahon Ng Libra Nito - Nag Uumpisa Sa Pagkakaisa

21 Sep 2023

Ang panahon ng Libra ay nagpapahiwatig ng paglalakbay ng Araw sa pamamagitan ng zodiac sign ng Libra na magsisimula sa ika-23 ng Setyembre at magtatapos sa ika-22 ng Oktubre bawat taon.

Thumbnail Image for E temporada de Libra - inaugurando a harmonia

E temporada de Libra - inaugurando a harmonia

21 Sep 2023

A temporada de Libra indica a viagem do Sol atraves do signo de Libra, que comeca em 23 de setembro e termina em 22 de outubro de cada ano.

Thumbnail Image for Musim Libra - Membuka Harmoni

Musim Libra - Membuka Harmoni

21 Sep 2023

Musim Libra menunjukkan perjalanan Matahari melalui tanda zodiak Libra yang bermula dari 23 hb September dan berakhir pada 22 hb Oktober setiap tahun.

Thumbnail Image for Es la temporada de Libra - marcando el comienzo de la armon�a

Es la temporada de Libra - marcando el comienzo de la armon�a

21 Sep 2023

La temporada de Libra indica el viaje del Sol a traves del signo zodiacal de Libra que comienza el 23 de septiembre y finaliza el 22 de octubre de cada ano.

Thumbnail Image for Aries Love Horoscope 2024

Aries Love Horoscope 2024

21 Sep 2023

2024 would be an exciting year for the love pursuits of Aries people. Your emotional health would be very good . And you would be able to renew your relationships. Aries natives would be able to reignite their passion and romance for the period.

Thumbnail Image for Its Libra Season - Ushering in Harmony

Its Libra Season - Ushering in Harmony

20 Sep 2023

Libra season indicates the travel of the Sun through the zodiac sign of Libra which starts from the 23 rd of September and ends on 22 nd October every year.

Thumbnail Image for Ang Astrolohiya ni Sedna - Ang Diyosa ng Underworld

Ang Astrolohiya ni Sedna - Ang Diyosa ng Underworld

08 Sep 2023

Ang Sedna ay isang asteroid na nakatalaga sa bilang na 90377 na natuklasan noong taong 2003. Ito ay may diameter na humigit-kumulang 1000 milya at ang pinakamalaking planetaryong katawan na matatagpuan pagkatapos ng pagkatuklas ng Pluto.

Thumbnail Image for A Astrologia de Sedna - A Deusa do Submundo

A Astrologia de Sedna - A Deusa do Submundo

08 Sep 2023

Sedna e um asteroide que recebeu o numero 90377 e foi descoberto no ano de 2003. Ele tem um diametro de cerca de 1.600 quilometros e e o maior corpo planetario localizado apos a descoberta de Plutao.

Thumbnail Image for Astrologi Sedna - Dewi Alam Bawah

Astrologi Sedna - Dewi Alam Bawah

08 Sep 2023

Sedna ialah asteroid yang diberi nombor 90377 yang ditemui pada tahun 2003. Ia mempunyai diameter kira-kira 1000 batu dan merupakan badan planet terbesar yang terletak selepas penemuan Pluto.

Thumbnail Image for La Astrolog�a de Sedna - La Diosa del Inframundo

La Astrolog�a de Sedna - La Diosa del Inframundo

08 Sep 2023

Sedna es un asteroide al que se le ha asignado el numero 90377 y fue descubierto en el ano 2003. Tiene un diametro de unas 1000 millas y es el cuerpo planetario mas grande localizado despues del descubrimiento de Pluton.

Thumbnail Image for Uranus retrograde 2023 - Liberez vous de la norme

Uranus retrograde 2023 - Liberez vous de la norme

07 Sep 2023

Uranus, la plan�te des changements, des transformations et des revolutions majeures, a ete retrograde pour la derniere fois jusquau 27 janvier 2023.

Thumbnail Image for Jupiter Retrograde - Setyembre 2023 - Muling isaalangalang ang iyong mga pagasa at pangarap.

Jupiter Retrograde - Setyembre 2023 - Muling isaalangalang ang iyong mga pagasa at pangarap.

06 Sep 2023

Ang Jupiter, ang planeta ng suwerte at pagpapalawak ay nag-retrograde mula Setyembre 4, 2023 hanggang Disyembre 31, 2023 sa zodiac sign ng Taurus.

Thumbnail Image for Jupiter Retrogrado - Setembro de 2023 - Reconsidere suas esperancas e sonhos.

Jupiter Retrogrado - Setembro de 2023 - Reconsidere suas esperancas e sonhos.

06 Sep 2023

Jupiter, o planeta da sorte e da expansao, retrograda de 4 de setembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 no signo zodiacal de Touro.

Thumbnail Image for Musytari Retrograde - September 2023 - Pertimbangkan semula harapan dan impian anda.

Musytari Retrograde - September 2023 - Pertimbangkan semula harapan dan impian anda.

06 Sep 2023

Musytari, planet nasib dan pengembangan berundur dari 4 September 2023 hingga 31 Disember 2023 dalam tanda zodiak Taurus.

Thumbnail Image for Jupiter retrogrado - Septiembre de 2023 - Reconsidere sus esperanzas y suenos.

Jupiter retrogrado - Septiembre de 2023 - Reconsidere sus esperanzas y suenos.

06 Sep 2023

Jupiter, el planeta de la suerte y la expansion, retrocede desde el 4 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 en el signo zodiacal de Tauro.

Thumbnail Image for Jupiter rucklaufig - September 2023 - uberdenken Sie Ihre Hoffnungen und Traume.

Jupiter rucklaufig - September 2023 - uberdenken Sie Ihre Hoffnungen und Traume.

05 Sep 2023

September 2023 bis zum 31. Dezember 2023 im Sternzeichen Stier rucklaufig.

Thumbnail Image for Noong Nobyembre 2025, Nag-retrograde ang Mercury Sa Sagittarius

Noong Nobyembre 2025, Nag-retrograde ang Mercury Sa Sagittarius

31 Aug 2023

Ang Mercury ay ang planeta ng komunikasyon at teknolohiya at namumuno ito sa mga palatandaan ng Virgo at Gemini. Bawat taon ay pumapasok ito sa reverse gear nang halos tatlong beses na nagdudulot ng kalituhan sa paligid.

Thumbnail Image for Em novembro de 2025, Mercurio fica retrogrado em Sagitario

Em novembro de 2025, Mercurio fica retrogrado em Sagitario

31 Aug 2023

Mercurio e o planeta da comunicacao e da tecnologia e rege os signos de Virgem e Gemeos. Todos os anos, ele engata a marcha a re cerca de tres vezes, causando estragos.

Thumbnail Image for Pada November 2025 Mercury Menjadi Retrograde Dalam Sagittarius

Pada November 2025 Mercury Menjadi Retrograde Dalam Sagittarius

31 Aug 2023

Mercury adalah planet komunikasi dan teknologi dan ia menguasai tanda-tanda Virgo dan Gemini. Setiap tahun ia masuk ke gear undur kira-kira tiga kali menyebabkan malapetaka.

Thumbnail Image for En noviembre de 2025, Mercurio se vuelve retrogrado en Sagitario

En noviembre de 2025, Mercurio se vuelve retrogrado en Sagitario

31 Aug 2023

Mercurio es el planeta de la comunicacion y la tecnologia y rige los signos de Virgo y Geminis. Cada ano se pone en marcha atras unas tres veces causando estragos.

Thumbnail Image for Jupiter Retrograde - September 2023 - Reconsider your hopes and dreams.

Jupiter Retrograde - September 2023 - Reconsider your hopes and dreams.

31 Aug 2023

Jupiter, the planet of luck and expansion retrogrades from September 4, 2023 till 31 December, 2023 in the zodiac sign of Taurus.

Thumbnail Image for En novembre 2025, Mercure deviendra retrograde en Sagittaire

En novembre 2025, Mercure deviendra retrograde en Sagittaire

30 Aug 2023

Mercure est la planete de la communication et de la technologie et regne sur les signes de la Vierge et des Gemeaux. Chaque annee, il passe la marche arriere environ trois fois, provoquant des ravages.

Thumbnail Image for The Astrology of Sedna - The Goddess of the Underworld

The Astrology of Sedna - The Goddess of the Underworld

26 Aug 2023

Sedna is an asteroid being assigned the number 90377 that was discovered in the year 2003. It has a diameter of about 1000 miles and is the largest planetary body located after the discovery of Pluto.

Thumbnail Image for In November 2025 Mercury Goes Retrograde In Sagittarius

In November 2025 Mercury Goes Retrograde In Sagittarius

25 Aug 2023

Mercury is the planet of communication and technology and it rules over the signs of Virgo and Gemini. Every year it gets into reverse gear for about three times causing havoc around.

Thumbnail Image for Noong Hulyo 2025 Nag retrograde ang Mercury Sa Leo

Noong Hulyo 2025 Nag retrograde ang Mercury Sa Leo

23 Aug 2023

Nagre retrograde ang Mercury sa fire sign ng Leo sa ika 18 ng Hulyo at magtatapos sa ika11 ng Agosto 2025. Ito ang pangalawang beses na nagre retrograd ang Mercury noong 2025.

Thumbnail Image for Em julho de 2025 Mercurio fica retrogrado em Leao

Em julho de 2025 Mercurio fica retrogrado em Leao

23 Aug 2023

Mercurio retrocede no signo de fogo de Leao em 18 de julho e termina em 11 de agosto de 2025. Esta e a segunda vez que Mercurio retrocede em 2025.

Thumbnail Image for Pada Julai 2025 Mercury Menjadi Retrograde Di Leo

Pada Julai 2025 Mercury Menjadi Retrograde Di Leo

23 Aug 2023

Mercury menjadi mundur dalam tanda api Leo pada 18 Julai dan berakhir pada 11 Ogos 2025. Ini adalah kali kedua Mercury melakukan penarafan semula pada tahun 2025.

Thumbnail Image for En julio de 2025 Mercurio se vuelve retrogrado en Leo

En julio de 2025 Mercurio se vuelve retrogrado en Leo

23 Aug 2023

Mercurio retrocede en el signo de fuego de Leo el 18 de julio y finaliza el 11 de agosto de 2025. Esta es la segunda vez que Mercurio retrocede en 2025.

Thumbnail Image for Its Virgo Season - Oras na para ibalik sa ayos ang buhay

Its Virgo Season - Oras na para ibalik sa ayos ang buhay

21 Aug 2023

Ang Araw ay gumagalaw sa makalupang tanda ng Virgo sa ika-23 ng Agosto at nananatili doon hanggang ika-22 ng Setyembre bawat taon at ito ang tanda ng panahon ng Virgo.

Thumbnail Image for E a temporada de Virgem - Hora de colocar a vida em ordem

E a temporada de Virgem - Hora de colocar a vida em ordem

21 Aug 2023

O Sol se move para o signo de terra de Virgem em 23 de agosto e permanece l� ate 22 de setembro de cada ano e isso marca a temporada de Virgem.

Thumbnail Image for Musim Virgo - Masa untuk memulihkan kehidupan

Musim Virgo - Masa untuk memulihkan kehidupan

21 Aug 2023

Matahari bergerak ke tanda bumi Virgo pada 23 Ogos dan kekal di sana sehingga 22 September setiap tahun dan ini menandakan musim Virgo.

Thumbnail Image for Es la temporada de Virgo - es hora de volver a poner la vida en orden

Es la temporada de Virgo - es hora de volver a poner la vida en orden

21 Aug 2023

El Sol se mueve hacia el signo de tierra de Virgo el 23 de agosto y permanece alli hasta el 22 de septiembre de cada ano y esto marca la temporada de Virgo.

Thumbnail Image for In July 2025 Mercury Goes Retrograde In Leo

In July 2025 Mercury Goes Retrograde In Leo

19 Aug 2023

Mercury goes retrograde in the fire sign of Leo on the 18th of July and ends on the 11th of August 2025. This is the second time that Mercury is retrograding in 2025.

Thumbnail Image for Noong Marso 2025, nag-retrograde ang Mercury sa Aries

Noong Marso 2025, nag-retrograde ang Mercury sa Aries

18 Aug 2023

Ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon at lohikal na pangangatwiran, ay magre-retrograde sa Aries mula ika-15 ng Marso hanggang ika-7 ng Abril sa 2025. Ito ang unang yugto ng pag-retrograde ng Mercury para sa taon.

Thumbnail Image for Em marco de 2025 Mercurio fica retrogrado em Aries

Em marco de 2025 Mercurio fica retrogrado em Aries

18 Aug 2023

Mercurio, o planeta da comunicacao e do raciocinio logico, retrocedera em Aries de 15 de marco a 7 de abril de 2025. Esta e a primeira fase retrograda de Mercurio no ano.

Thumbnail Image for Pada Mac 2025 Mercury berubah menjadi Aries

Pada Mac 2025 Mercury berubah menjadi Aries

18 Aug 2023

Mercury, planet komunikasi dan penaakulan logik, akan berundur di Aries dari 15 Mac hingga 7 April pada 2025. Ini ialah fasa retrograde pertama Mercury untuk tahun itu.

Thumbnail Image for En marzo de 2025 Mercurio se vuelve retrogrado en Aries

En marzo de 2025 Mercurio se vuelve retrogrado en Aries

17 Aug 2023

Mercurio, el planeta de la comunicacion y el razonamiento logico, retrogradara en Aries del 15 de marzo al 7 de abril de 2025. Esta es la primera fase retrograda de Mercurio del ano.

Thumbnail Image for Its Virgo Season - Time to get life back in order

Its Virgo Season - Time to get life back in order

17 Aug 2023

The Sun moves into the earthy sign of Virgo on the 23rd of August and stays there till the 22nd of September every year and this marks the Virgo season.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - September 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - September 2023. Findyourfate.com

17 Aug 2023

Monthly Horoscope - September 2023. Astrology prediction for this month September and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for In March 2025 Mercury goes retrograde in Aries

In March 2025 Mercury goes retrograde in Aries

14 Aug 2023

Mercury, the planet of communication and logical reasoning, will retrograde in Aries from March 15 th to April 7 th in 2025. This is the first retrograde phase of Mercury for the year. This year all the retrograde phases of Mercury happen to occur in fire signs.

Thumbnail Image for Pholus - sumisimbolo sa mga turning point of no return...

Pholus - sumisimbolo sa mga turning point of no return...

02 Aug 2023

Si Pholus ay isang Centaur na katulad ng Chiron, natuklasan ito noong taong 1992. Ito ay umiikot sa paligid ng Araw, nakakatugon sa elliptical path ng Saturn at gumagalaw sa Neptune at umabot sa halos mas malapit sa Pluto.

Thumbnail Image for Pholus - simbolizando pontos de virada sem volta...

Pholus - simbolizando pontos de virada sem volta...

02 Aug 2023

Pholus e um centauro muito parecido com Chiron, foi descoberto no ano de 1992. Ele orbita ao redor do Sol, encontra o caminho eliptico de Saturno e passa por Netuno e chega quase mais perto de Plutao.

Thumbnail Image for Pholus - melambangkan titik balik tiada kembali...

Pholus - melambangkan titik balik tiada kembali...

02 Aug 2023

Pholus ialah Centaur sama seperti Chiron, ia ditemui pada tahun 1992. Ia mengorbit mengelilingi Matahari, memenuhi laluan elips Zuhal dan bergerak melepasi Neptun dan mencapai hampir lebih dekat dengan Pluto.

Thumbnail Image for Pholus - simboliza puntos de inflexion sin retorno...

Pholus - simboliza puntos de inflexion sin retorno...

02 Aug 2023

Pholus es un centauro muy parecido a Quiron, fue descubierto en el ano 1992. Orbita alrededor del Sol, se encuentra con la trayectoria eliptica de Saturno y se mueve m�s alla de Neptuno y llega casi mas cerca de Pluton.

Thumbnail Image for Leo Season - Ang Maaraw na bahagi ng buhay

Leo Season - Ang Maaraw na bahagi ng buhay

28 Jul 2023

Si Leo ay isang nakapirming, fire sign na kilala sa drama at demanding na kalikasan. Pinamunuan nila ang isang maharlika, mas malaki kaysa sa istilo ng pamumuhay.

Thumbnail Image for Temporada de Leao - O lado ensolarado da vida

Temporada de Leao - O lado ensolarado da vida

28 Jul 2023

Leao e um signo de fogo fixo, conhecido pelo drama e pela natureza exigente. Eles levam um estilo real, maior que a vida.

Thumbnail Image for Musim Leo - Sisi kehidupan yang cerah

Musim Leo - Sisi kehidupan yang cerah

28 Jul 2023

Leo ialah tanda api tetap yang terkenal dengan drama dan sifat menuntut. Mereka memimpin kerajaan, lebih besar daripada gaya hidup.

Thumbnail Image for Temporada Leo - El lado soleado de la vida

Temporada Leo - El lado soleado de la vida

28 Jul 2023

Leo es un signo fijo de fuego que es conocido por el drama y la naturaleza exigente. Llevan un estilo real, mas grande que la vida.

Thumbnail Image for Pholus - symbolizing turning points of no return...

Pholus - symbolizing turning points of no return...

24 Jul 2023

Pholus is a Centaur much like Chiron, it was discovered in the year 1992. It orbits around the Sun, meets the elliptical path of Saturn and moves past Neptune and reaches almost nearer to Pluto.

Thumbnail Image for Venus retrograde 2023 - Embrassez lamour et enflammez votre passion

Venus retrograde 2023 - Embrassez lamour et enflammez votre passion

24 Jul 2023

Venus, la planete de lamour et du plaisir retrograde dans le signe de feu du Lion le 22 juillet 2023. Venus retrograde normalement une fois par periode dun an et demi.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - August 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - August 2023. Findyourfate.com

20 Jul 2023

Monthly Horoscope - August 2023. Astrology prediction for this month August and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Leo Season - The Sunny side of life

Leo Season - The Sunny side of life

19 Jul 2023

Leo is a fixed, fire sign that is known for drama and demanding nature. They lead a royal, larger than life style. They are radiant always gleaming with much energy. They always tend to lead the pride.

Thumbnail Image for Eris - Ang Diyosa ng Discord at Alitan

Eris - Ang Diyosa ng Discord at Alitan

17 Jul 2023

Ang Eris ay isang mabagal na gumagalaw na dwarf na planeta na natuklasan noong 2005. Ito ay matatagpuan malayo sa planeta ng Neptune at samakatuwid ay sinasabing isang Trans neptunian Object.

Thumbnail Image for Eris - A Deusa da Discordia e do Conflito

Eris - A Deusa da Discordia e do Conflito

17 Jul 2023

Eris e um planeta anao de movimento lento que foi descoberto em 2005. e encontrado muito alem do planeta Netuno e, portanto, e considerado um objeto transnetuniano.

Thumbnail Image for Eris - Dewi Perselisihan dan Perselisihan

Eris - Dewi Perselisihan dan Perselisihan

17 Jul 2023

Eris ialah planet kerdil bergerak perlahan yang ditemui pada tahun 2005. Ia ditemui jauh melangkaui planet Neptun dan oleh itu dikatakan sebagai Objek Trans neptunus.

Thumbnail Image for Eris - La diosa de la discordia y la lucha

Eris - La diosa de la discordia y la lucha

17 Jul 2023

Eris es un planeta enano de movimiento lento que fue descubierto en 2005. Se encuentra mucho mas alla del planeta Neptuno y, por lo tanto, se dice que es un Objeto transneptuniano.

Thumbnail Image for Eris - The Goddess of Discord and Strife

Eris - The Goddess of Discord and Strife

24 Jun 2023

Eris is a slow moving dwarf planet that was discovered in 2005. It is found far beyond the planet of Neptune...

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - July 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - July 2023. Findyourfate.com

22 Jun 2023

Monthly Horoscope - July 2023. Astrology prediction for this month July and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Panahon ng Kanser - Ang Iyong Gabay sa Panahon ng Kanser

Panahon ng Kanser - Ang Iyong Gabay sa Panahon ng Kanser

21 Jun 2023

Ang panahon ng Kanser ay umaabot mula Hunyo 21 hanggang Hulyo 22 bawat taon. Ang cancer daw ang Mama of all the season. Ito ang ikaapat na zodiac sign sa astrological line - up, ay isang water sign...

Thumbnail Image for Temporada de Cancer - Seu Guia para a Temporada de Cancer

Temporada de Cancer - Seu Guia para a Temporada de Cancer

21 Jun 2023

A temporada de Cancer se estende de 21 de junho a 22 de julho de cada ano. Cancer e dito ser a mamae de toda a temporada. E o quarto signo do zodiaco na linha astrologica, e um signo de agua

Thumbnail Image for Musim Kanser - Panduan Anda untuk Musim Kanser

Musim Kanser - Panduan Anda untuk Musim Kanser

20 Jun 2023

Musim Kanser berlanjutan dari 21 Jun hingga 22 Julai setiap tahun. Kanser dikatakan sebagai Mama sepanjang musim. Ia adalah tanda zodiak keempat dalam baris astrologi - atas, adalah tanda air...

Thumbnail Image for Temporada de cancer - su guia para la temporada de cancer

Temporada de cancer - su guia para la temporada de cancer

20 Jun 2023

La temporada de Cancer se extiende del 21 de junio al 22 de julio de cada ano. Se dice que el cancer es la mama de toda la temporada. Es el cuarto signo zodiacal en la linea astrologica - arriba, es un signo de agua...

Thumbnail Image for Cancer Season - Your Guide to Cancer Season

Cancer Season - Your Guide to Cancer Season

15 Jun 2023

The season of Cancer extends from June 21 to July 22 every year. Cancer is said to be the Mama of all the season. It is the fourth zodiac sign in the astrological line - up, is a water sign...

Thumbnail Image for Aries Horoscope 2024: Ano ang Hulaan ng Mga Bituin para sa Iyo Ngayong Taon

Aries Horoscope 2024: Ano ang Hulaan ng Mga Bituin para sa Iyo Ngayong Taon

08 Jun 2023

Maligayang pagdating sakay ng Aries. Nababalisa kung paano magiging para sa iyo ang 2024... Ang susunod na taon ay mapupuno ng mga retrograde, eclipse at planetary na pagpasok.

Thumbnail Image for Hor�scopo �ries 2024: o que as estrelas preveem para voc� este ano

Hor�scopo �ries 2024: o que as estrelas preveem para voc� este ano

08 Jun 2023

Bem-vindo a bordo de �ries. Ansioso para saber como 2024 ser� para voc� ... O pr�ximo ano seria repleto de retr�grados, eclipses e entradas planet�rias.

Thumbnail Image for Horoskop Aries 2024: Ramalan Bintang untuk Anda Tahun Ini

Horoskop Aries 2024: Ramalan Bintang untuk Anda Tahun Ini

08 Jun 2023

Selamat datang menaiki kapal Aries. Risau tentang bagaimana 2024 akan datang untuk anda� Tahun hadapan akan dipenuhi dengan kemunduran, gerhana dan kemasukan planet.

Thumbnail Image for Hor�scopo Aries 2024: Lo que te predicen los astros este a�o

Hor�scopo Aries 2024: Lo que te predicen los astros este a�o

08 Jun 2023

Bienvenido a bordo de Aries. Ansioso por saber c�mo ser� el 2024 para usted... El a�o que viene estar� repleto de retr�grados, eclipses e ingresos planetarios.

Thumbnail Image for Aries Horoscope 2024: What the Stars Predict for You This Year

Aries Horoscope 2024: What the Stars Predict for You This Year

02 Jun 2023

Welcome aboard Aries. Anxious as to how 2024 is going to be for you... The year ahead would be packed with retrogrades, eclipses and planetary ingresses.

Thumbnail Image for Chariklo - Mabait Spinner - ang Asteroid ng Pagpapagaling at Biyaya

Chariklo - Mabait Spinner - ang Asteroid ng Pagpapagaling at Biyaya

24 May 2023

Ang Chariklo na may asteroid number na 10199 ay isa sa pinakamalaking Centaur na natuklasan hanggang sa kasalukuyan. Ang mga centaur ay maliliit na katawan sa labas lamang ng ating solar system.

Thumbnail Image for Chariklo - Graceful Spinner - o Asteroide da Cura e da Graca

Chariklo - Graceful Spinner - o Asteroide da Cura e da Graca

23 May 2023

Chariklo com o numero de asteroide 10199 e um dos maiores Centauros ja descobertos ate hoje. Centauros sao pequenos corpos fora do nosso sistema solar.

Thumbnail Image for Chariklo - Anggun Spinner - Asteroid Penyembuhan dan Rahmat

Chariklo - Anggun Spinner - Asteroid Penyembuhan dan Rahmat

23 May 2023

Chariklo dengan nombor asteroid 10199 adalah salah satu Centaur terbesar yang telah ditemui sehingga kini. Centaur ialah badan kecil di luar sistem suria kita.

Thumbnail Image for Chariklo - Graceful Spinner - el asteroide de la curacion y la gracia

Chariklo - Graceful Spinner - el asteroide de la curacion y la gracia

23 May 2023

Chariklo con el numero de asteroide 10199 es uno de los centauros mas grandes que se ha descubierto hasta la fecha. Los centauros son pequenos cuerpos fuera de nuestro sistema solar.

Thumbnail Image for Gemini Season - Ipasok ang Season ng Buzz...

Gemini Season - Ipasok ang Season ng Buzz...

22 May 2023

Ang Gemini ay isang Air sign at ang mga katutubo ay napakasosyal at intelektwal. Sila ay napakatalino at laging puno ng lakas, talino at sigla. Ang mga Gemini ay umaangkop sa mga pagbabago nang napakabilis nang walang labis na kilig dahil ang tanda ay nababago.

Thumbnail Image for Temporada de G�meos - Entre na Temporada de Buzz...

Temporada de G�meos - Entre na Temporada de Buzz...

22 May 2023

G�meos � um signo de Ar e os nativos s�o muito sociais e intelectuais. Eles s�o muito inteligentes e est�o sempre cheios de energia, intelig�ncia e vigor. Os geminianos se adaptam �s mudan�as instantaneamente, sem muito alarde, pois o signo � mut�vel.

Thumbnail Image for Musim Gemini - Masuki Musim Buzz...

Musim Gemini - Masuki Musim Buzz...

22 May 2023

Gemini adalah tanda Udara dan orang asli sangat sosial dan intelektual. Mereka sangat bijak dan sentiasa penuh tenaga, kecerdasan dan semangat. Geminis menyesuaikan diri dengan perubahan dengan segera tanpa banyak keriuhan kerana tanda itu boleh berubah.

Thumbnail Image for Musim Gemini - Masuki Musim Buzz...

Musim Gemini - Masuki Musim Buzz...

22 May 2023

Gemini adalah tanda Udara dan orang asli sangat sosial dan intelektual. Mereka sangat bijak dan sentiasa penuh tenaga, kecerdasan dan semangat. Geminis menyesuaikan diri dengan perubahan dengan segera tanpa banyak keriuhan kerana tanda itu boleh berubah.

Thumbnail Image for Temporada Geminis - Entra en la Temporada de Buzz...

Temporada Geminis - Entra en la Temporada de Buzz...

22 May 2023

Geminis es un signo de Aire y los nativos son muy sociables e intelectuales. Son muy inteligentes y siempre estan llenos de energia, ingenio y vigor. Los Geminis se adaptan a los cambios instantaneamente sin mucha fanfarria ya que el signo es mutable.

Thumbnail Image for Chariklo - Graceful Spinner - the Asteroid of Healing and Grace

Chariklo - Graceful Spinner - the Asteroid of Healing and Grace

18 May 2023

Chariklo with the asteroid number of 10199 is one of the largest Centaurs that has been discovered till date. Centaurs are small bodies just outside our solar system.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - June 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - June 2023. Findyourfate.com

17 May 2023

Monthly Horoscope - June 2023. Astrology prediction for this month June and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Gemini Season - Enter the Season of Buzz...

Gemini Season - Enter the Season of Buzz...

17 May 2023

Gemini is an Air sign and natives are very social and intellectuals. They are very clever and are always full of energy, wits and vigor. Geminis adapt to changes quite instantly without much fanfare as the sign is mutable.

Thumbnail Image for Mga kumbinasyon ng Elementong sun sign at moon sign - Mga elementong combos Astrology

Mga kumbinasyon ng Elementong sun sign at moon sign - Mga elementong combos Astrology

09 May 2023

Ayon sa astrolohiya, ang apat na elemento ng apoy, lupa, hangin, at tubig ay bumubuo sa buong sansinukob. Ang mga tao ay may hilig sa ilang mga elemento batay sa mga posisyon sa planeta at ang mga pagkakalagay ng bahay sa kanilang tsart ng kapanganakan.

Thumbnail Image for Combina��es elementares de signos solares e lunares - Combina��es de elementos Astrologia

Combina��es elementares de signos solares e lunares - Combina��es de elementos Astrologia

09 May 2023

De acordo com a astrologia, os quatro elementos de fogo, terra, ar e �gua comp�em todo o universo. As pessoas t�m uma tend�ncia a certos elementos com base nas posi��es planet�rias e nas coloca��es das casas em seu mapa astral.

Thumbnail Image for Asteroid Karma - Kung ano ang nangyayari sa paligid ay darating sa paligid...

Asteroid Karma - Kung ano ang nangyayari sa paligid ay darating sa paligid...

29 Apr 2023

Isports ng Asteroid Karma ang astronomical number na 3811 at malinaw na ipinapahiwatig nito kung mayroon kang magandang karma o masamang karma sa buhay. Sa totoo lang, ang Karma ay isang Hindu term na nagpapahiwatig na kung ano ang ginagawa mo sa buhay na ito ay babalik sa iyo sa mga susunod na kapanganakan.

Thumbnail Image for Asteroid Karma - O que vai, volta...

Asteroid Karma - O que vai, volta...

29 Apr 2023

O Asteroid Karma ostenta o numero astronomico de 3811 e indica claramente se voce tem um karma bom ou ruim na vida. Na verdade, Karma e um termo hindu que indica que o que voce faz nesta vida volta para voce nos nascimentos seguintes.

Thumbnail Image for Asteroid Karma - Apa yang berlaku akan berlaku...

Asteroid Karma - Apa yang berlaku akan berlaku...

29 Apr 2023

Asteroid Karma memaparkan nombor astronomi 3811 dan ia jelas menunjukkan jika anda mempunyai karma baik atau karma buruk dalam hidup. Sebenarnya Karma adalah istilah Hindu yang menunjukkan bahawa apa yang anda lakukan dalam kehidupan ini kembali kepada anda dalam kelahiran berikutnya.

Thumbnail Image for Karma de asteroides - Lo que va, vuelve...

Karma de asteroides - Lo que va, vuelve...

29 Apr 2023

Asteroid Karma luce el numero astron�mico de 3811 e indica claramente si tienes buen karma o mal karma en la vida. En realidad, Karma es un termino hind� que indica que lo que haces en esta vida vuelve a ti en los nacimientos siguientes.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - May 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - May 2023. Findyourfate.com

28 Apr 2023

Monthly Horoscope - May 2023. Astrology prediction for this month May and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Asteroid Karma - What goes around will come around...

Asteroid Karma - What goes around will come around...

27 Apr 2023

Asteroid Karma sports the astronomical number of 3811 and it clearly indicates if you have good karma or bad karma in life. Actually Karma is a Hindu term that indicates that what you do in this life comes back to you in the ensuing births.

Thumbnail Image for Pluto sa Aquarius 2023 - 2044 - Inilabas ang Transformative Energy

Pluto sa Aquarius 2023 - 2044 - Inilabas ang Transformative Energy

22 Apr 2023

Pumasok si Pluto sa water sign ng Aquarius noong ika-23 ng Marso, 2023 matapos na maging earthy sign ng Capricorn sa nakalipas na 15 taon o higit pa. Ang transit na ito ng Pluto ay malamang na magdulot ng malalaking pagbabago sa ating mundo, partikular na ito ay nakakaapekto sa mga larangan ng agham at teknolohiya.

Thumbnail Image for Plutao em Aquario 2023 - 2044 - Energia Transformadora Liberada

Plutao em Aquario 2023 - 2044 - Energia Transformadora Liberada

22 Apr 2023

Plutao entrou no signo de agua de Aquario em 23 de marco de 2023, depois de estar no signo de terra de Capricornio nos ultimos 15 anos ou mais. Este transito de Plutao provavelmente trara grandes mudan�as em nosso mundo, em particular, afetara as areas de ciencia e tecnologia.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Mga Epekto ng Jupiter Transit

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Mga Epekto ng Jupiter Transit

22 Apr 2023

Lumilipat ang Jupiter o Guru sa ika-21 ng Abril, 2023 sa 05:16 PM (IST) at ito ay isang Biyernes. Si Jupiter ay lilipat mula sa bahay ng Pisces o Meena Rasi patungo sa Aries o Mesha Rasi.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efeitos do Tr�nsito de J�piter

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efeitos do Tr�nsito de J�piter

22 Apr 2023

J�piter ou Guru transita em 21 de abril de 2023 �s 17h16 (IST) e esta � uma sexta-feira. J�piter estaria se movendo da casa de Peixes ou Meena Rasi para �ries ou Mesha Rasi.

Thumbnail Image for Pluton en Acuario 2023 - 2044 - Energ�a transformadora desatada

Pluton en Acuario 2023 - 2044 - Energ�a transformadora desatada

22 Apr 2023

Pluton ingreso al signo de agua de Acuario el 23 de marzo de 2023 despues de estar en el signo de tierra de Capricornio durante los ultimos 15 anos mas o menos. Es probable que este transito de Pluton produzca cambios importantes en nuestro mundo, en particular, afectara las areas de la ciencia y la tecnologia.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Kesan Transit Musytari

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Kesan Transit Musytari

22 Apr 2023

Musytari atau Guru transit pada 21 April 2023 jam 05:16 PTG (IST) dan ini berlaku pada hari Jumaat. Musytari akan berpindah dari rumah Pisces atau Meena Rasi ke Aries atau Mesha Rasi.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efectos del tr�nsito de J�piter

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024) - Efectos del tr�nsito de J�piter

22 Apr 2023

J�piter o Gur� transita el 21 de abril de 2023 a las 05:16 p. m. (IST) y resulta ser un viernes. J�piter estar�a pasando de la casa de Piscis o Meena Rasi a Aries o Mesha Rasi.

Thumbnail Image for Pluton en Verseau 2023 - 2044 - Liberation de lenergie transformatrice

Pluton en Verseau 2023 - 2044 - Liberation de lenergie transformatrice

22 Apr 2023

Pluton est entre dans le signe deau du Verseau le 23 mars 2023 apres avoir ete dans le signe terrestre du Capricorne pendant les 15 dernieres annees environ. Ce transit de Pluton est susceptible dentraner des changements majeurs dans notre monde, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie.

Thumbnail Image for Pluto in Aquarius 2023 - 2044 - Transformative Energy Unleashed

Pluto in Aquarius 2023 - 2044 - Transformative Energy Unleashed

21 Apr 2023

Pluto entered the water sign of Aquarius on the 23rd of March, 2023 after being in the earthy sign of Capricorn for the last 15 years or so. This transit of Pluto is likely to bring about major changes in our world, in particular it stands to affect the areas of science and technology.

Thumbnail Image for Taurus Season - Ipasok ang panahon ng Bull - Bagong simula

Taurus Season - Ipasok ang panahon ng Bull - Bagong simula

20 Apr 2023

Ang panahon ng Taurus ay umaabot mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo bawat taon kapag ang maliwanag na Araw ay lumilipat sa lupang tanda ng Taurus. Ang panahon ng Taurus ay nangyayari sa panahon ng tagsibol at tungkol sa paglilinis at pagiging bago.

Thumbnail Image for Temporada de Touro - Entre na temporada de Touro - Novos come�os

Temporada de Touro - Entre na temporada de Touro - Novos come�os

20 Apr 2023

A temporada de Touro se estende de 20 de abril a 20 de maio de cada ano, quando o luminar do Sol transita para o signo de terra de Touro. A temporada de Touro acontece durante a primavera e tem tudo a ver com limpeza e frescor.

Thumbnail Image for Musim Taurus - Masukkan musim Lembu jantan - Permulaan baharu

Musim Taurus - Masukkan musim Lembu jantan - Permulaan baharu

20 Apr 2023

Musim Taurus berlanjutan dari 20 April hingga 20 Mei setiap tahun apabila Matahari bercahaya beralih ke tanda bumi Taurus. Musim Taurus berlaku semasa musim Spring dan semuanya mengenai pembersihan dan kesegaran.

Thumbnail Image for Temporada de Tauro - Entra en la temporada del Toro - Nuevos comienzos

Temporada de Tauro - Entra en la temporada del Toro - Nuevos comienzos

20 Apr 2023

La temporada de Tauro se extiende desde el 20 de abril hasta el 20 de mayo de cada a�o cuando el Sol lum�nico transita hacia el signo de tierra de Tauro. La temporada de Tauro ocurre durante la temporada de primavera y tiene que ver con la limpieza y la frescura.

Thumbnail Image for Taurus Season - Enter the season of the Bull - New beginnings

Taurus Season - Enter the season of the Bull - New beginnings

19 Apr 2023

The season of Taurus extends from the 20 th of April to the 20 th of May every year when the luminary Sun transits to the earth sign of Taurus. The Taurus season happens during the Spring season and is all about cleaning and freshness.

Thumbnail Image for Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Jupiter Transit Effects

Guru Peyarchi Palangal (2023-2024)- Jupiter Transit Effects

05 Apr 2023

Jupiter or Guru transits on the 21 st of April, 2023 at 05:16 PM (IST) and this happens to be a Friday. Jupiter would be moving from the house of Pisces or Meena Rasi to Aries or Mesha Rasi.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - April 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - April 2023. Findyourfate.com

03 Apr 2023

Monthly Horoscope - April 2023. Astrology prediction for this month April and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Vesta - Ang Espirituwal na Tagapangalaga - Vesta sa mga palatandaan

Vesta - Ang Espirituwal na Tagapangalaga - Vesta sa mga palatandaan

23 Mar 2023

Ang Vesta ay ang pangalawang pinakamalaking asteroid pagkatapos ng Ceres na naroroon sa asteroid belt. Ito ang unang asteroid na binisita ng isang Spacecraft.

Thumbnail Image for Vesta - O Guardi�o Espiritual - Vesta nos signos

Vesta - O Guardi�o Espiritual - Vesta nos signos

23 Mar 2023

Vesta � o segundo maior asteroide depois de Ceres que est� presente no cintur�o de asteroides. � o primeiro aster�ide que foi visitado por uma nave espacial.

Thumbnail Image for Vesta - Penjaga Rohani - Vesta dalam tanda-tanda

Vesta - Penjaga Rohani - Vesta dalam tanda-tanda

23 Mar 2023

Vesta ialah asteroid kedua terbesar selepas Ceres yang terdapat dalam tali pinggang asteroid. Ia adalah asteroid pertama yang dilawati oleh Kapal Angkasa.

Thumbnail Image for Vesta - La Guardiana Espiritual - Vesta en los signos

Vesta - La Guardiana Espiritual - Vesta en los signos

23 Mar 2023

Vesta es el segundo asteroide m�s grande despu�s de Ceres que est� presente en el cintur�n de asteroides. Es el primer asteroide que fue visitado por una nave espacial.

Thumbnail Image for Vesta - The Spiritual Guardian - Vesta in the signs

Vesta - The Spiritual Guardian - Vesta in the signs

18 Mar 2023

Vesta is the second largest asteroid after Ceres that is present in the asteroid belt. It is the first asteroid that was visited by a Spacecraft.

Thumbnail Image for ??? ??? - ????? ????? ?????? ???? - ???? ????

??? ??? - ????? ????? ?????? ???? - ???? ????

16 Mar 2023

????? ???? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ?????? ???? ???? ???????????? ????????? ???? ???? ????? ??? ????? ??? ???? ???? ??? ????? ????? ?????? ?????????? ????

Thumbnail Image for Saison du B�lier - Entrez dans la saison du B�lier - Nouveaux d�parts

Saison du B�lier - Entrez dans la saison du B�lier - Nouveaux d�parts

16 Mar 2023

Alors que le printemps sinstalle, la saison du Belier arrive et cest un evenement cosmique important pour nous alors que le Soleil transite du dernier signe du zodiaque des Poissons au premier signe du Belier.

Thumbnail Image for Temporada de Aries - Entra en la temporada del Carnero - Nuevos comienzos

Temporada de Aries - Entra en la temporada del Carnero - Nuevos comienzos

16 Mar 2023

A medida que llega la primavera, llega la estaci�n de Aries y este es un evento c�smico importante para nosotros, ya que el Sol transita desde el �ltimo signo zodiacal de Piscis hasta el primer signo de Aries.

Thumbnail Image for Musim Aries - Masukkan musim Ram - Permulaan baharu

Musim Aries - Masukkan musim Ram - Permulaan baharu

16 Mar 2023

Apabila Musim Bunga menjelma, Musim Aries tiba dan ini merupakan peristiwa kosmik yang penting bagi kita apabila Matahari beralih daripada tanda zodiak terakhir Pisces kepada tanda pertama Aries.

Thumbnail Image for Temporada de �ries - Entre na temporada do Carneiro - Novos come�os

Temporada de �ries - Entre na temporada do Carneiro - Novos come�os

16 Mar 2023

Com o in�cio da primavera, a esta��o de �ries chega e este � um importante evento c�smico para n�s, pois o Sol transita do �ltimo signo do zod�aco de Peixes para o primeiro signo de �ries.

Thumbnail Image for Aries Season - Ipasok ang season ng Ram - Bagong simula

Aries Season - Ipasok ang season ng Ram - Bagong simula

16 Mar 2023

Sa pagpasok ng Spring, dumarating ang Season of Aries at ito ay isang mahalagang cosmic event para sa atin habang lumilipat ang Araw mula sa huling zodiac sign ng Pisces hanggang sa unang sign ng Aries.

Thumbnail Image for Ano ang VOC Moon sa Astrology? Paano gamitin ang panahon ng Void of Course of Moon

Ano ang VOC Moon sa Astrology? Paano gamitin ang panahon ng Void of Course of Moon

15 Mar 2023

Nangangahulugan ito na ang lumilipat na Buwan ay hindi gumagawa ng anumang aspeto sa iba pang mga planeta. Ito ay nagpapahiwatig na ang Buwan ay walang mga epekto ng iba pang mga planeta

Thumbnail Image for O que � VOC Moon na Astrologia? Como fazer uso do per�odo de Vazio do Curso da Lua

O que � VOC Moon na Astrologia? Como fazer uso do per�odo de Vazio do Curso da Lua

15 Mar 2023

Isso significa que a Lua em tr�nsito n�o est� fazendo nenhum aspecto com os outros planetas. Isso implica que a Lua � desprovida dos impactos de outros planetas

Thumbnail Image for Apakah VOC Moon dalam Astrologi? Bagaimana untuk menggunakan tempoh Void of Course of Moon

Apakah VOC Moon dalam Astrologi? Bagaimana untuk menggunakan tempoh Void of Course of Moon

14 Mar 2023

Ini bermakna Bulan yang sedang transit tidak membuat sebarang aspek dengan planet lain. Ini menunjukkan bahawa Bulan tidak mempunyai kesan planet lain

Thumbnail Image for Qu� es la Luna VOC en Astrolog�a? C�mo hacer uso del per�odo Vac�o del Curso de la Luna

Qu� es la Luna VOC en Astrolog�a? C�mo hacer uso del per�odo Vac�o del Curso de la Luna

14 Mar 2023

Significa que la Luna en tr�nsito no est� formando ning�n aspecto con los otros planetas. Esto implica que la Luna est� desprovista de los impactos de otros planetas.

Thumbnail Image for Aries Season - Enter the season of the Ram - New beginnings

Aries Season - Enter the season of the Ram - New beginnings

14 Mar 2023

As Spring sets in, the Season of Aries arrives and this is an important cosmic event for us as the Sun transits from the last zodiac sign of Pisces to the first sign of Aries.

Thumbnail Image for Pinakamahusay at Pinakamasamang Placement para sa mga Planeta sa Astrology

Pinakamahusay at Pinakamasamang Placement para sa mga Planeta sa Astrology

11 Mar 2023

Sa astrolohiya, ang mga planeta kapag sila ay inilagay sa ilang mga bahay ay nakakakuha ng lakas at sa ilang mga bahay ay naglalabas ng kanilang mga pinakamasamang katangian.

Thumbnail Image for Darakaraka - Hanapin ang iyong mga Sikreto ng Asawa. Hanapin kung kailan ka ikakasal

Darakaraka - Hanapin ang iyong mga Sikreto ng Asawa. Hanapin kung kailan ka ikakasal

09 Mar 2023

Sa astrolohiya, ang planeta na natagpuan na may pinakamababang antas sa tsart ng kapanganakan ng isang tao ay tinatawag na tagapagpahiwatig ng Asawa.

Thumbnail Image for Ano ang sunsign mo at kung ano ang sinasabi ng sunsign mo tungkol sa iyo sa astrolohiya, Tingnan ang teorya ng 13 sunsign

Ano ang sunsign mo at kung ano ang sinasabi ng sunsign mo tungkol sa iyo sa astrolohiya, Tingnan ang teorya ng 13 sunsign

08 Mar 2023

Ang Celestial sphere kung saan umuunlad ang Araw at lahat ng mga planeta ng ating solar system ay nahahati sa 12 dibisyon ng longitude ng mga sinaunang astronomo.

Thumbnail Image for Qual � o seu signo solar e o que o seu signo solar diz sobre voc� na astrologia, Confira a teoria dos 13 signos solares

Qual � o seu signo solar e o que o seu signo solar diz sobre voc� na astrologia, Confira a teoria dos 13 signos solares

08 Mar 2023

A esfera Celestial onde o Sol e todos os planetas do nosso sistema solar prosperam foi dividida em 12 divisoes de longitude pelos primeiros astronomos.

Thumbnail Image for Apakah tanda matahari anda dan apa tanda matahari anda katakan tentang anda dalam astrologi, Semak teori 13 tanda matahari

Apakah tanda matahari anda dan apa tanda matahari anda katakan tentang anda dalam astrologi, Semak teori 13 tanda matahari

08 Mar 2023

Sfera Celestial di mana Matahari dan semua planet dalam sistem suria kita berkembang maju telah dibahagikan kepada 12 bahagian longitud oleh ahli astronomi awal.

Thumbnail Image for Cu�l es tu signo solar y qu� dice tu signo solar sobre ti en astrolog�a? Consulta la teor�a de los 13 signos solares.

Cu�l es tu signo solar y qu� dice tu signo solar sobre ti en astrolog�a? Consulta la teor�a de los 13 signos solares.

08 Mar 2023

La esfera celeste donde prosperan el Sol y todos los planetas de nuestro sistema solar ha sido dividida en 12 divisiones de longitud por los primeros astr�nomos.

Thumbnail Image for What is VOC Moon in Astrology?  How to make use of the Void of Course of Moon period

What is VOC Moon in Astrology? How to make use of the Void of Course of Moon period

07 Mar 2023

It means the transiting Moon is not making any aspects with the other planets. This implies that the Moon is devoid of the impacts of other planets

Thumbnail Image for Quel est votre signe solaire et ce que votre signe solaire dit de vous en astrologie, D�couvrez la th�orie des 13 signes solaires

Quel est votre signe solaire et ce que votre signe solaire dit de vous en astrologie, D�couvrez la th�orie des 13 signes solaires

07 Mar 2023

La sphere celeste ou prosperent le Soleil et toutes les planetes de notre systeme solaire a ete divisee en 12 divisions de longitude par les premiers astronomes.

Thumbnail Image for Darakaraka - Finden Sie die Geheimnisse Ihres Ehepartners. Finden Sie heraus, wann Sie heiraten werden

Darakaraka - Finden Sie die Geheimnisse Ihres Ehepartners. Finden Sie heraus, wann Sie heiraten werden

06 Mar 2023

In der Astrologie wird der Planet mit dem niedrigsten Grad im Geburtshoroskop als Ehepartner-Indikator bezeichnet. In der vedischen Astrologie wird es Darakaraka genannt.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - March 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - March 2023. Findyourfate.com

01 Mar 2023

Monthly Horoscope - March 2023. Astrology prediction for this month march and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

21 Feb 2023

Ang Buwan ay isa sa mga luminary at ito ang namamahala sa ating mga emosyon at damdamin habang ang Araw ay ang isa pang liwanag na kumakatawan sa ating pagkatao at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba.

Thumbnail Image for Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

21 Feb 2023

A Lua � um dos luminares e rege nossas emo��es e sentimentos, enquanto o Sol � o outro luminar que representa nossa personalidade e como interagimos com os outros.

Thumbnail Image for Bulan Penuh Pada 2023 - Dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan kita

Bulan Penuh Pada 2023 - Dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan kita

21 Feb 2023

Bulan adalah salah satu cahaya dan ia mengawal emosi dan perasaan kita manakala Matahari adalah cahaya lain yang mewakili keperibadian kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain.

Thumbnail Image for Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Thumbnail Image for Terremotos en Turqu�a - Existe una conexi�n c�smica?

Terremotos en Turqu�a - Existe una conexi�n c�smica?

17 Feb 2023

El terremoto que sacudi� los pa�ses de Turqu�a y Siria en la madrugada del 6 de febrero de 2023 fue una gran tragedia de grandes proporciones que la mente humana no puede comprender.

Thumbnail Image for Gempa Bumi Turki - Adakah terdapat sambungan kosmik?

Gempa Bumi Turki - Adakah terdapat sambungan kosmik?

17 Feb 2023

Gempa bumi yang menggegarkan negara Turki dan Syria pada awal pagi 6 Februari 2023 adalah tragedi besar yang tidak dapat dibayangkan oleh minda manusia.

Thumbnail Image for Terremotos na Turquia - Existe uma conex�o c�smica?

Terremotos na Turquia - Existe uma conex�o c�smica?

17 Feb 2023

O terremoto que abalou os pa�ses da Turquia e da S�ria na madrugada de 6 de fevereiro de 2023 foi uma grande trag�dia de grandes propor��es que a mente humana n�o consegue imaginar.

Thumbnail Image for Turkey Earthquakes - Mayroon bang cosmic connection?

Turkey Earthquakes - Mayroon bang cosmic connection?

17 Feb 2023

Ang lindol na yumanig sa mga bansa ng Turkey at Syria sa mga unang oras ng ika-6 ng Pebrero, 2023 ay isang malaking trahedya na may malaking sukat na hindi maarok ng isip ng tao.

Thumbnail Image for Paano gamitin ang enerhiya ng Bagong Buwan sa 2023

Paano gamitin ang enerhiya ng Bagong Buwan sa 2023

16 Feb 2023

Bawat buwan, pumapasok ang Buwan sa pagitan ng Earth at ng Araw nang isang beses. Sa panahong ito, tanging ang likurang bahagi ng Buwan

Thumbnail Image for Como aproveitar a energia das Luas Novas em 2023

Como aproveitar a energia das Luas Novas em 2023

16 Feb 2023

Todos os meses, a Lua fica entre a Terra e o Sol uma vez. Nessa �poca, apenas a parte de tr�s da Lua

Thumbnail Image for Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

Full Moons In 2023 - And how they stand to affect our lives

15 Feb 2023

The Moon is one of the luminary and it rules our emotions and feelings while the Sun is the other luminary that stands for our personality and how we interact with others.

Thumbnail Image for Turkey Earthquakes - Is there a cosmic connection?

Turkey Earthquakes - Is there a cosmic connection?

15 Feb 2023

The earthquake that rocked the countries of Turkey and Syria in the early hours of February 6th, 2023 was a huge tragedy of great proportions that the human mind cannot fathom.

Thumbnail Image for Bagaimana untuk memanfaatkan tenaga Bulan Baru pada tahun 2023

Bagaimana untuk memanfaatkan tenaga Bulan Baru pada tahun 2023

15 Feb 2023

Setiap bulan, Bulan berada di antara Bumi dan Matahari sekali. Pada masa ini, hanya bahagian belakang Bulan

Thumbnail Image for C�mo aprovechar la energ�a de las Lunas Nuevas en 2023

C�mo aprovechar la energ�a de las Lunas Nuevas en 2023

14 Feb 2023

Cada mes, la Luna se interpone una vez entre la Tierra y el Sol. Alrededor de este tiempo, solo la parte trasera

Thumbnail Image for Qu� esperar este d�a de San Valent�n

Qu� esperar este d�a de San Valent�n

14 Feb 2023

Este San Valent�n va a ser un d�a especial para casi todos los signos del zodiaco.

Thumbnail Image for Apa yang diharapkan pada hari Valentine ini

Apa yang diharapkan pada hari Valentine ini

14 Feb 2023

Hari Valentine ini akan menjadi hari istimewa untuk hampir semua tanda zodiak.

Thumbnail Image for O que esperar deste dia dos namorados

O que esperar deste dia dos namorados

14 Feb 2023

Este Dia dos Namorados ser� um dia especial para quase todos os signos do zod�aco.

Thumbnail Image for Ano ang aasahan ngayong Valentine's day

Ano ang aasahan ngayong Valentine's day

14 Feb 2023

Ang Araw ng mga Puso ay magiging isang espesyal na araw para sa halos lahat ng mga zodiac sign.

Thumbnail Image for How to harness the energy of the New Moons in 2023

How to harness the energy of the New Moons in 2023

13 Feb 2023

Every month, the Moon comes in between the Earth and the Sun once. Around this time, only the backside of the Moon gets the light of the Sun and up from here, the Moon seems dark and hence is called a New Moon.

Thumbnail Image for Pallas Athena sa iyong tsart - lutasin ang mga problema sa Buhay gamit ang Pallas Astrology

Pallas Athena sa iyong tsart - lutasin ang mga problema sa Buhay gamit ang Pallas Astrology

13 Feb 2023

Ang Pallas na tinatawag ding Pallas Athena ay isang asteroid na namumuno sa batas, pagkamalikhain at katalinuhan sa mga pag-aaral ng astrolohiya.

Thumbnail Image for Pallas Athena em seu mapa - resolva problemas de vida usando Pallas Astrology

Pallas Athena em seu mapa - resolva problemas de vida usando Pallas Astrology

11 Feb 2023

Pallas tamb�m chamado de Pallas Athena � um aster�ide que rege a lei, a criatividade e a intelig�ncia nos estudos astrol�gicos. De acordo com a mitologia grega, Atena � uma deusa que matou um gigante chamado Pallas para proteger a cidade de Atenas.

Thumbnail Image for What to expect this Valentine's day

What to expect this Valentine's day

11 Feb 2023

This Valentines Day is going to be a special day for almost all the zodiac signs. This is because Venus, the planet of love is in conjunction (0 deg) with Neptune in the zodiac sign of Pisces.

Thumbnail Image for Pallas Athena dalam carta anda - selesaikan masalah Kehidupan menggunakan Pallas Astrology

Pallas Athena dalam carta anda - selesaikan masalah Kehidupan menggunakan Pallas Astrology

11 Feb 2023

Pallas juga dipanggil sebagai Pallas Athena ialah asteroid yang mengawal undang-undang, kreativiti dan kecerdasan dalam kajian astrologi. Menurut Mitologi Yunani, Athena adalah seorang Dewi yang membunuh raksasa bernama Pallas untuk melindungi kota Athens.

Thumbnail Image for Pallas Athena en tu carta: resuelve problemas de la vida usando Pallas Astrology

Pallas Athena en tu carta: resuelve problemas de la vida usando Pallas Astrology

10 Feb 2023

Pallas tambi�n llamado Pallas Athena es un asteroide que gobierna sobre la ley, la creatividad y la inteligencia en los estudios astrol�gicos. Seg�n la mitolog�a griega, Atenea es una diosa que mat� a un gigante llamado Palas para proteger la ciudad de Atenas.

Thumbnail Image for Pallas Athena in your chart - solve Life problems using Pallas Astrology

Pallas Athena in your chart - solve Life problems using Pallas Astrology

06 Feb 2023

Pallas also called as Pallas Athena is an asteroid that rules over law, creativity and intelligence in astrological studies. According to Greek Mythology, Athena is a Goddess who slew a giant by name Pallas in order to protect the city of Athens.

Thumbnail Image for What is your sunsign and what your sunsign says about you in astrology, Check out the theory of the 13 sunsigns

What is your sunsign and what your sunsign says about you in astrology, Check out the theory of the 13 sunsigns

04 Feb 2023

The Celestial sphere where the Sun and all the planets of our solar system thrive has been divided into 12 divisions of longitude by the early astronomers.

Thumbnail Image for Monthly Horoscope Video - February 2023. Findyourfate.com

Monthly Horoscope Video - February 2023. Findyourfate.com

02 Feb 2023

Monthly Horoscope - February 2023. Astrology prediction for this month february and horoscopes for all zodiac signs. Watch your Monthly Horoscope Video.

Thumbnail Image for Ceres sa Astrolohiya- paano mo gustong ma-nourished- magmahal o mahalin?

Ceres sa Astrolohiya- paano mo gustong ma-nourished- magmahal o mahalin?

26 Jan 2023

Sinasabing ang Ceres ay isang dwarf planeta na nasa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ito ay natuklasan ni Giuseppe Piazzi noong 1801. Si Ceres ay itinuturing na anak ni Zeus sa mitolohiyang Romano.

Thumbnail Image for Ceres na Astrologia - como voc� quer ser nutrido - amar ou ser amado?

Ceres na Astrologia - como voc� quer ser nutrido - amar ou ser amado?

26 Jan 2023

Ceres � dito ser um planeta an�o que fica no cintur�o de asteroides entre Marte e J�piter. Foi descoberto por Giuseppe Piazzi em 1801. Ceres � considerada a filha de Zeus na mitologia romana.

Thumbnail Image for Ceres dalam Astrologi- bagaimana anda mahu dipelihara- untuk mencintai atau disayangi?

Ceres dalam Astrologi- bagaimana anda mahu dipelihara- untuk mencintai atau disayangi?

26 Jan 2023

Ceres dikatakan sebagai planet kerdil yang terletak di tali pinggang asteroid antara Marikh dan Musytari. Ia ditemui oleh Giuseppe Piazzi pada tahun 1801. Ceres dianggap sebagai anak perempuan Zeus dalam mitologi Rom.

Thumbnail Image for Ceres en Astrolog�a- c�mo quieres nutrirte- amar o ser amado?

Ceres en Astrolog�a- c�mo quieres nutrirte- amar o ser amado?

26 Jan 2023

Se dice que Ceres es un planeta enano que se encuentra en el cintur�n de asteroides entre Marte y J�piter. Fue descubierta por Giuseppe Piazzi en 1801. Ceres es considerada la hija de Zeus en la mitolog�a romana.

Thumbnail Image for Ceres in Astrology- how you want to be nourished- to love or to be loved?

Ceres in Astrology- how you want to be nourished- to love or to be loved?

25 Jan 2023

Ceres is said to be a dwarf planet that lies in the asteroid belt between Mars and Jupiter. It was discovered by Giuseppe Piazzi in 1801.

Thumbnail Image for Grados de Azimene, Por qu� se considera tradicionalmente cojo o deficiente o d�bil? Buscar Qui�n se ve afectado?

Grados de Azimene, Por qu� se considera tradicionalmente cojo o deficiente o d�bil? Buscar Qui�n se ve afectado?

24 Jan 2023

Ciertos t�tulos en astrolog�a est�n asociados con debilidades o debilitamiento. Y estos se denominan Grados de Azimene como se encuentran en los escritos de William Lilly en su libro Astrolog�a cristiana.

Thumbnail Image for Ijazah Azimene, Mengapa ia secara tradisinya dianggap Pincang atau kekurangan atau lemah? Cari Siapa yang terjejas?

Ijazah Azimene, Mengapa ia secara tradisinya dianggap Pincang atau kekurangan atau lemah? Cari Siapa yang terjejas?

24 Jan 2023

Darjah tertentu dalam astrologi dikaitkan dengan sama ada kelemahan atau kelemahan. Dan ini disebut sebagai Azimene Degrees seperti yang terdapat dalam tulisan William Lilly dalam bukunya astrologi Kristian.

Thumbnail Image for Graus de azimene, por que � tradicionalmente considerado coxo, deficiente ou fraco? Localizar Quem � afetado?

Graus de azimene, por que � tradicionalmente considerado coxo, deficiente ou fraco? Localizar Quem � afetado?

24 Jan 2023

Certos graus em astrologia est�o associados a fraquezas ou debilita��es. E estes s�o denominados Graus de Azimene, conforme encontrados nos escritos de William Lilly em seu livro Astrologia Crist�.

Thumbnail Image for Azimene Degrees, Bakit ito ayon sa kaugalian ay itinuturing na Pilay o kulang o mahina? Hanapin Sino ang maaapektuhan?

Azimene Degrees, Bakit ito ayon sa kaugalian ay itinuturing na Pilay o kulang o mahina? Hanapin Sino ang maaapektuhan?

24 Jan 2023

Ang ilang mga antas sa astrolohiya ay nauugnay sa alinman sa mga kahinaan o kahinaan. At ang mga ito ay tinatawag na Azimene Degrees na matatagpuan sa mga sinulat ni William Lilly sa kanyang aklat na Christian astrolohiya.

Thumbnail Image for Pag-navigate sa Kakaibang Panahon ng Aquarius

Pag-navigate sa Kakaibang Panahon ng Aquarius

23 Jan 2023

Mula kalagitnaan ng Disyembre hanggang kalagitnaan ng Enero, lumilipat ang Araw sa tanda ng Capricorn, isang makalupang tirahan. Ang Capricorn ay tungkol sa trabaho at layunin.

Thumbnail Image for Navegando na Estranha Temporada de Aqu�rio

Navegando na Estranha Temporada de Aqu�rio

23 Jan 2023

De meados de dezembro a meados de janeiro, o Sol transitava pelo signo de Capric�rnio, uma morada terrena. Capric�rnio tem tudo a ver com trabalho e objetivos.

Thumbnail Image for Menavigasi Musim Pelik Aquarius

Menavigasi Musim Pelik Aquarius

23 Jan 2023

Dari pertengahan Disember hingga pertengahan Januari, Matahari sedang transit melalui tanda Capricorn, tempat tinggal yang bersahaja. Capricorn adalah mengenai kerja dan matlamat.

Thumbnail Image for Navegando la extra�a temporada de Acuario

Navegando la extra�a temporada de Acuario

23 Jan 2023

Desde mediados de diciembre hasta mediados de enero, el Sol transitaba por el signo de Capricornio, morada terrenal. Capricornio tiene que ver con el trabajo y las metas.

Thumbnail Image for Navigating the Weird Aquarius Season

Navigating the Weird Aquarius Season

21 Jan 2023

From mid-December to mid-January, the Sun was transiting through the sign of Capricorn, an earthy abode. Capricorn is all about work and goals.

Thumbnail Image for Mga Degree ng Marahas na kamatayan ayon sa astrolohiya

Mga Degree ng Marahas na kamatayan ayon sa astrolohiya

20 Jan 2023

Ang kamatayan ay isang palaisipan sa sarili nito. Isa ito sa mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay. Ngunit ang mga astrologo ay matagal nang nagsisikap na hulaan ang pagkamatay ng mga indibiduwal.

Thumbnail Image for Graus de morte violenta de acordo com a astrologia

Graus de morte violenta de acordo com a astrologia

20 Jan 2023

A morte � um enigma em si. � um dos eventos mais imprevis�veis em nossas vidas. No entanto, os astr�logos h� muito se esfor�am para prever a morte de indiv�duos.

Thumbnail Image for Darjah kematian Keganasan mengikut astrologi

Darjah kematian Keganasan mengikut astrologi

19 Jan 2023

Kematian adalah teka-teki sendiri. Ia adalah salah satu peristiwa yang paling tidak dapat diramalkan dalam hidup kita. Namun ahli nujum telah lama berusaha untuk meramalkan kematian individu.

Thumbnail Image for Grados de muerte violenta seg�n la astrolog�a

Grados de muerte violenta seg�n la astrolog�a

19 Jan 2023

La muerte es un enigma en s� mismo. Es uno de los eventos m�s impredecibles de nuestras vidas. Sin embargo, los astr�logos se han esforzado durante mucho tiempo para predecir la muerte de las personas.

Thumbnail Image for Gusto mo ng pangmatagalang relasyon, tingnan ang iyong Juno sign sa Astrology

Gusto mo ng pangmatagalang relasyon, tingnan ang iyong Juno sign sa Astrology

19 Jan 2023

Si Juno ay isa sa mga love asteroid at itinuturing na asawa ni Jupiter. Marahil ito ang ikatlong asteroid na natuklasan sa kasaysayan ng tao.

Thumbnail Image for Quer um relacionamento duradouro, confira seu signo de Juno na Astrologia

Quer um relacionamento duradouro, confira seu signo de Juno na Astrologia

19 Jan 2023

Juno � um dos asteroides do amor e � considerada a esposa de J�piter. Talvez tenha sido o terceiro asteroide a ser descoberto na hist�ria da humanidade. Tem alguma semelhan�a com as caracter�sticas de V�nus.

Thumbnail Image for Inginkan hubungan yang berkekalan, lihat tanda Juno anda dalam Astrologi

Inginkan hubungan yang berkekalan, lihat tanda Juno anda dalam Astrologi

19 Jan 2023

Juno adalah salah satu asteroid cinta dan dianggap sebagai pasangan Musytari. Mungkin ia adalah asteroid ketiga yang ditemui dalam sejarah manusia.

Thumbnail Image for Quieres una relaci�n duradera, consulta tu signo Juno en Astrolog�a

Quieres una relaci�n duradera, consulta tu signo Juno en Astrolog�a

19 Jan 2023

Juno es uno de los asteroides del amor y se considera que es la esposa de J�piter. Quiz�s fue el tercer asteroide descubierto en la historia humana. Tiene cierta semejanza con las caracter�sticas de Venus.

Thumbnail Image for Envie d'une relation durable, consultez votre signe Juno en Astrologie

Envie d'une relation durable, consultez votre signe Juno en Astrologie

19 Jan 2023

Juno est lun des asteroides amoureux et est considere comme lepouse de Jupiter. Cetait peut etre le troisieme asteroide a avoir ete decouvert dans lhistoire de lhumanite.

Thumbnail Image for Ano ang mangyayari kapag ang mga planeta ay nasusunog sa astrolohiya

Ano ang mangyayari kapag ang mga planeta ay nasusunog sa astrolohiya

17 Jan 2023

Kapag ang isang planeta ay napakalapit sa Araw sa panahon ng pag ikot nito sa Araw, ang napakalaking init ng Araw ay masusunog ang planeta.

Thumbnail Image for Grade des gewaltsamen Todes gem�� der Astrologie

Grade des gewaltsamen Todes gem�� der Astrologie

13 Jan 2023

Der Tod ist ein R�tsel f�r sich. Es ist eines der unvorhersehbarsten Ereignisse in unserem Leben. Astrologen bem�hen sich jedoch seit langem darum, den Tod von Individuen vorherzusagen.

Thumbnail Image for Want a lasting relationship, check out your Juno sign in Astrology

Want a lasting relationship, check out your Juno sign in Astrology

13 Jan 2023

Juno is one of the love asteroids and is considered to be the spouse of Jupiter. Perhaps it was the third asteroid to have been discovered in human history.

Thumbnail Image for Azimene Degrees, Why is it traditionally considered Lame or deficient or weak? Find Who gets affected?

Azimene Degrees, Why is it traditionally considered Lame or deficient or weak? Find Who gets affected?

06 Jan 2023

Certain degrees in astrology are associated with either weaknesses or debilitation. And these are termed as Azimene Degrees as found in the writings of William Lilly in his book Christian astrology.

Thumbnail Image for Mahahalagang Petsa ng Astrological para sa Taon 2023, Mga Pangunahing Kaganapan sa Astrolohiya 2023

Mahahalagang Petsa ng Astrological para sa Taon 2023, Mga Pangunahing Kaganapan sa Astrolohiya 2023

04 Jan 2023

Ang Bagong Taon 2023 ay malamang na magdulot ng malalaking pagbabago sa paligid. Ang mga mahahalagang puwersa ng planeta ay nasa laro at dapat itakda ang tono para sa susunod na taon. Ang mga eclipses, ang mga retrograde ng mga planeta at ang mga transit ng mga major at minor na mga planeta ay lubos na makakaapekto sa atin.

Thumbnail Image for Ano ang ibig sabihin ng Degrees sa Astrology? Paghahanap ng Mas Malalim na Kahulugan sa isang tsart ng Kapanganakan

Ano ang ibig sabihin ng Degrees sa Astrology? Paghahanap ng Mas Malalim na Kahulugan sa isang tsart ng Kapanganakan

03 Jan 2023

Naisip mo na ba kung ano ang kinakatawan ng mga numero sa mga zodiac placement ng iyong birth chart? Buweno, ang mga ito ay tinatawag na mga degree at nagpapahiwatig ng eksaktong posisyon ng mga planeta noong ikaw ay ipinanganak.

Thumbnail Image for O que significam Graus em Astrologia? Buscando significados mais profundos em um mapa astral

O que significam Graus em Astrologia? Buscando significados mais profundos em um mapa astral

03 Jan 2023

Voc� j� se perguntou o que os n�meros representam nas posi��es do zod�aco em seu mapa astral? Bem, eles s�o chamados de graus e indicam a posi��o exata dos planetas quando voc� nasceu.

Thumbnail Image for Apakah maksud Ijazah dalam Astrologi? Mencari Makna yang Lebih Dalam ke dalam carta Kelahiran

Apakah maksud Ijazah dalam Astrologi? Mencari Makna yang Lebih Dalam ke dalam carta Kelahiran

03 Jan 2023

Pernah terfikir apa yang diwakili oleh nombor dalam peletakan zodiak carta kelahiran anda? Nah, ini dipanggil sebagai darjah dan menunjukkan kedudukan tepat planet semasa anda dilahirkan.

Thumbnail Image for Qu� significan los grados en astrolog�a? Buscando significados m�s profundos en una carta natal

Qu� significan los grados en astrolog�a? Buscando significados m�s profundos en una carta natal

03 Jan 2023

Alguna vez se pregunt� qu� representan los n�meros en las ubicaciones zodiacales de su carta natal? Bueno, estos se llaman grados e indican la posici�n exacta de los planetas cuando naciste.

Thumbnail Image for Papatayin o Papatayin? 22nd Degree sa Astrology para sa Mga Positibong Manipestasyon

Papatayin o Papatayin? 22nd Degree sa Astrology para sa Mga Positibong Manipestasyon

02 Jan 2023

Napansin mo na ba ang mga numero sa tabi ng mga placement ng zodiac sa iyong birth chart, ang mga ito ay tinatawag na degree. Ang ika-22 na antas na matatagpuan sa mga tsart ng astrolohiya ay minsang tinutukoy bilang ang antas ng pagpatay o papatayin.

Thumbnail Image for Ang Sappho Sign- Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong zodiac?

Ang Sappho Sign- Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong zodiac?

02 Jan 2023

Ang asteroid na Sappho ay natagpuan noong taong 1864 at ipinangalan sa kilalang Greek lesbian na makata na si Sappho. Sinasabi ng kasaysayan na marami sa kanyang mga gawa ang nasunog. Sa isang tsart ng kapanganakan, ipinapahiwatig ni Sappho ang talento para sa sining, lalo na sa mga salita.

Thumbnail Image for Matar ou Ser Morto? 22� Grau em Astrologia para Manifesta��es Positivas

Matar ou Ser Morto? 22� Grau em Astrologia para Manifesta��es Positivas

02 Jan 2023

Voc� j� notou os n�meros ao lado dos posicionamentos do zod�aco em seu mapa astral, chamados de graus. O 22� grau encontrado nos mapas astrol�gicos � �s vezes referido como o grau de matar ou ser morto.

Thumbnail Image for O Signo de Safo - O que significa para o seu zod�aco?

O Signo de Safo - O que significa para o seu zod�aco?

02 Jan 2023

O aster�ide Safo foi encontrado no ano de 1864 e recebeu o nome da renomada poetisa l�sbica grega Safo. A hist�ria diz que muitas de suas obras foram queimadas. Em um mapa astral, Safo significa o talento para as artes, particularmente com as palavras.

Thumbnail Image for Membunuh atau Dibunuh? Ijazah ke-22 dalam Astrologi untuk Manifestasi Positif

Membunuh atau Dibunuh? Ijazah ke-22 dalam Astrologi untuk Manifestasi Positif

02 Jan 2023

Pernahkah anda perasan nombor di sebelah peletakan zodiak dalam carta kelahiran anda, ini dipanggil sebagai darjah. Ijazah ke-22 yang terdapat dalam carta astrologi kadangkala dirujuk sebagai ijazah untuk membunuh atau dibunuh.

Thumbnail Image for Tanda Sappho- Apakah maksudnya untuk zodiak anda?

Tanda Sappho- Apakah maksudnya untuk zodiak anda?

02 Jan 2023

Asteroid Sappho ditemui pada tahun 1864 dan dinamakan sempena penyair lesbian Yunani terkenal Sappho. Sejarah menyatakan bahawa banyak karyanya dibakar. Dalam carta kelahiran, Sappho menandakan bakat untuk seni, terutamanya dengan kata-kata.

Thumbnail Image for Zodiac signs na karamihan ay matagumpay sa buhay

Zodiac signs na karamihan ay matagumpay sa buhay

02 Jan 2023

Iniisip ng mga tao na ang pagiging matagumpay sa buhay ay tungkol sa suwerte. Minsan ang pagsusumikap ay nakakatalo sa swerte, at kung minsan ay kabaliktaran. Kailangan ng oras para malaman kung ano talaga ang gusto mong gawin at ituloy sa buhay at pagsusumikap.

Thumbnail Image for Matar o ser asesinado? Grado 22 en Astrolog�a para Manifestaciones Positivas

Matar o ser asesinado? Grado 22 en Astrolog�a para Manifestaciones Positivas

02 Jan 2023

Alguna vez has notado los n�meros al lado de las ubicaciones del zod�aco en tu carta natal? Estos se llaman grados. El grado 22 que se encuentra en las cartas astrol�gicas a veces se conoce como el grado de matar o morir.

Thumbnail Image for El signo Safo: qu� significa para tu zod�aco?

El signo Safo: qu� significa para tu zod�aco?

02 Jan 2023

El asteroide Safo fue encontrado en el a�o 1864 y lleva el nombre de la renombrada poeta lesbiana griega Safo. La historia cuenta que muchas de sus obras se quemaron. En una carta natal, Safo representa el talento para las artes, particularmente con las palabras.

Thumbnail Image for Signos do zod�aco que s�o mais bem-sucedidos na vida

Signos do zod�aco que s�o mais bem-sucedidos na vida

02 Jan 2023

As pessoas pensam que ter sucesso na vida � uma quest�o de sorte. �s vezes, o trabalho duro supera a sorte e, outras vezes, vice-versa. Leva tempo para descobrir o que voc� realmente quer fazer e buscar na vida e no trabalho duro.

Thumbnail Image for Tanda zodiak yang kebanyakannya berjaya dalam hidup

Tanda zodiak yang kebanyakannya berjaya dalam hidup

02 Jan 2023

Orang berfikir untuk berjaya dalam hidup adalah tentang nasib. Kadang-kadang kerja keras mengalahkan nasib, dan kadang-kadang sebaliknya. Ia mengambil masa untuk memikirkan apa yang anda mahu lakukan dan kejar dalam hidup dan kerja keras.

Thumbnail Image for Signos del zodiaco que en su mayor�a son exitosos en la vida

Signos del zodiaco que en su mayor�a son exitosos en la vida

02 Jan 2023

La gente piensa que tener �xito en la vida se trata de suerte. A veces el trabajo duro vence a la suerte y otras veces al rev�s. Se necesita tiempo para descubrir lo que realmente quiere hacer y perseguir en la vida y el trabajo duro.

Thumbnail Image for Le signe Sapho - Qu'est-ce que cela signifie pour votre zodiaque ?

Le signe Sapho - Qu'est-ce que cela signifie pour votre zodiaque ?

31 Dec 2022

Lasteroide Sappho a ete decouvert en 1864 et nomme dapres la celebre poetesse grecque lesbienne Sappho. Lhistoire veut que beaucoup de ses ouvres aient ete brulees. Dans un theme natal, Sapho signifie le talent pour les arts, en particulier avec les mots.

Thumbnail Image for What do Degrees mean  in Astrology? Seeking Deeper Meanings into a Birth chart

What do Degrees mean in Astrology? Seeking Deeper Meanings into a Birth chart

29 Dec 2022

Ever wondered what the numbers represent in the zodiac placements of your birth chart? Well, these are called as degrees and indicate the exact position of the planets when you were born.

Thumbnail Image for Degrees of Violent death as per astrology

Degrees of Violent death as per astrology

22 Dec 2022

Death is an enigma in itself. It is one of the most unpredictable event in our lives. Yet astrologers have been long striving to predict the death of individuals.

Thumbnail Image for Zodiac signs who are mostly successful in life

Zodiac signs who are mostly successful in life

20 Dec 2022

People think being successful in life is all about luck. Sometimes hard work beats luck, and other times vice versa. It takes time to figure out what you really want to do and pursue in life and hard work.

Thumbnail Image for To Kill or To Be Killed? 22nd Degree in Astrology for Positive Manifestations

To Kill or To Be Killed? 22nd Degree in Astrology for Positive Manifestations

20 Dec 2022

Have you ever noticed the numbers next to the zodiac placements in your birth chart, these are called as degrees. The 22nd degree found in astrology charts is sometimes referred to as the to kill or be killed degree.

Thumbnail Image for The Sappho Sign- What does it mean for your zodiac?

The Sappho Sign- What does it mean for your zodiac?

19 Dec 2022

The asteroid Sappho was found in the year 1864 and named after the renowned Greek lesbian poet Sappho. History has it that a lot of her works got burned. In a birth chart, Sappho signifies the talent for the arts, particularly with words.

Thumbnail Image for Araw sa Labindalawang Bahay

Araw sa Labindalawang Bahay

09 Dec 2022

Ang paglalagay ng bahay ng Araw ay nagpapakita ng lugar ng buhay kung saan ang mga mahahalagang enerhiya na nabuo ng Araw ay malamang na tumutok. Ang Araw na nauugnay sa anumang bahay ay nagliliwanag o nagbibigay liwanag sa kahulugan ng bahay na iyon.

Thumbnail Image for Bagaimana menyambut Tahun Baru Cina Arnab 2023 untuk menarik tuah ke rumah anda

Bagaimana menyambut Tahun Baru Cina Arnab 2023 untuk menarik tuah ke rumah anda

07 Dec 2022

Tahun lunar bermula pada 20 Januari 2023, itulah sebabnya pada hari ini, adalah sangat penting untuk melakukan perkara tertentu supaya kita boleh menyambut tahun baharu

Thumbnail Image for Los 7 Tipos de Cartas de Astrolog�a - Explicados con Im�genes

Los 7 Tipos de Cartas de Astrolog�a - Explicados con Im�genes

07 Dec 2022

Una carta natal o carta natal es un mapa que muestra d�nde se encontraban los planetas en el cielo zodiacal en el momento de su nacimiento. Analizar la carta astral nos ayudar� a comprender nuestros aspectos positivos y negativos, nuestro curso de vida para el presente y el futuro.

Thumbnail Image for Aries sisikat ba ang suwerte mo sa 2023?

Aries sisikat ba ang suwerte mo sa 2023?

30 Nov 2022

Aries, makakamit mo ang tagumpay sa ibat ibang aspeto ng iyong buhay sa 2023 dahil ang taong ito ay magiging mahalaga para sa iyo. Bukod sa ilang larangan, makakakuha ka ng magagandang resulta sa halos lahat ng larangan ng buhay na magdadala sa iyo sa mas mataas na taas ng tagumpay.

Thumbnail Image for �ries sua sorte vai brilhar em 2023?

�ries sua sorte vai brilhar em 2023?

30 Nov 2022

�ries, voc� poder� obter sucesso em v�rios aspectos de sua vida em 2023, pois este ano ser� importante para voc�. Al�m de alguns campos, voc� obter� bons resultados em quase todos os campos da vida, o que o levar� a maiores alturas de sucesso.

Thumbnail Image for Aries adakah nasib anda bersinar pada tahun 2023?

Aries adakah nasib anda bersinar pada tahun 2023?

30 Nov 2022

Aries, anda akan dapat mencapai kejayaan dalam pelbagai aspek kehidupan anda pada tahun 2023 kerana tahun ini akan menjadi tahun yang penting untuk anda. Selain beberapa bidang, anda akan mendapat hasil yang baik dalam hampir semua bidang kehidupan yang akan membawa anda ke tahap kejayaan yang lebih tinggi.

Thumbnail Image for Aries brillar� tu suerte en 2023?

Aries brillar� tu suerte en 2023?

30 Nov 2022

Aries, podr�s alcanzar el �xito en varios aspectos de tu vida en 2023, ya que este a�o ser� importante para ti. Adem�s de algunos campos, obtendr� buenos resultados en casi todos los campos de la vida que lo llevar�n a mayores alturas de �xito.

Thumbnail Image for N�mero da sorte em 2023 para cada signo do zod�aco

N�mero da sorte em 2023 para cada signo do zod�aco

30 Nov 2022

Os n�meros t�m um significado espec�fico quando usados pelos 12 diferentes signos do zod�aco. Alguns n�meros quando usados trazem sorte, alguns trazem avan�os na carreira e ainda alguns atraem dinheiro ou potenciais parceiros.

Thumbnail Image for N�mero de la suerte en 2023 para cada signo del zodiaco

N�mero de la suerte en 2023 para cada signo del zodiaco

30 Nov 2022

Los n�meros tienen un significado espec�fico cuando los usan los 12 signos zodiacales diferentes. Algunos n�meros cuando se usan traen suerte, algunos traen avances en la carrera y, sin embargo, algunos atraen dinero o socios potenciales.

Thumbnail Image for Pinakamaswerteng zodiac Sign sa 2023

Pinakamaswerteng zodiac Sign sa 2023

30 Nov 2022

Sa wakas ay narito na ang Bagong Taon 2023, at marami tayong dapat abangan. Mula sa pagtatakda ng mga bagong layunin hanggang sa pagninilay-nilay sa mga luma, ang bagong taon ay nagdudulot sa atin ng pagkakataong ibalik ang mga bagay-bagay sa tamang landas at gabayan ka sa buong paglalakbay sa hinaharap.

Thumbnail Image for Conseils pour attirer la richesse et am�liorer vos finances en 2023

Conseils pour attirer la richesse et am�liorer vos finances en 2023

29 Nov 2022

Lorsque des evenements negatifs ou des erreurs se produisent, le discours interieur positif cherche a faire ressortir les bonnes choses du negatif pour vous aider a faire mieux, a aller plus loin ou simplement a continuer davancer.

Thumbnail Image for Aries will your luck shine in 2023?

Aries will your luck shine in 2023?

29 Nov 2022

Aries, you will be able to attain success in various aspects of your life in 2023 as this year will prove to be an important one for you. Besides a few fields, you will get good outcomes in almost all fields of life which will take you to greater heights of success.

Thumbnail Image for Lucky Number in 2023 for Each Zodiac sign

Lucky Number in 2023 for Each Zodiac sign

29 Nov 2022

Numbers have a specific meaning when used by the 12 different Zodiac signs. Some number when used bring luck, some bring advancements in career and yet some attract money or potential partners. Here are the lucky numbers in the year 2023 for the zodiac signs as per numerology.

Thumbnail Image for pagretrograde ng mercury Gabay sa Kaligtasan  Gawin at Hindi dapat gawin gamit ang Explainer na video

pagretrograde ng mercury Gabay sa Kaligtasan Gawin at Hindi dapat gawin gamit ang Explainer na video

25 Nov 2022

Ang lahat ng mga planeta ng solar system ay gumagalaw sa parehong direksyon sa paligid ng Araw, bawat isa ay may ibat ibang bilis ng bilis. Ang orbit ng Mercury ay 88 araw ang haba samakatuwid humigit kumulang 4 na orbit ng Mercury sa paligid ng Araw ay katumbas ng 1 taon ng Daigdig.

Thumbnail Image for Lunar Eclipse - Pulang buwan, kabuuang eclipse, Bahagyang eclipse, Ipinaliwanag ng Penumbral

Lunar Eclipse - Pulang buwan, kabuuang eclipse, Bahagyang eclipse, Ipinaliwanag ng Penumbral

25 Nov 2022

Ang mga eclipses ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa ating buhay at sila ang dahilan ng ebolusyon sa paligid. Ayon sa astrolohiya, ang mga eklipse ay mga panahon ng pagbabago na nagdudulot ng mabilis at biglaang mga pagbabago.

Thumbnail Image for Ang assertive Aries zodiac na laging naniniwala sa

Ang assertive Aries zodiac na laging naniniwala sa

02 Nov 2022

Ang Aries ay ang unang astrological sign sa Zodiac, na kumakatawan sa mga ipinanganak sa pagitan ng Marso 21 at Abril 20. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aries ay karaniwang matapang, ambisyoso at tiwala.

Thumbnail Image for O zod�aco assertivo de �ries que sempre acredita em

O zod�aco assertivo de �ries que sempre acredita em

02 Nov 2022

�ries � o primeiro signo astrol�gico do Zod�aco, representando os nascidos entre 21 de mar�o e 20 de abril. Os nascidos sob o signo de �ries geralmente s�o ousados, ambiciosos e confiantes.

Thumbnail Image for Zodiak Aries yang tegas yang sentiasa percaya pada

Zodiak Aries yang tegas yang sentiasa percaya pada

02 Nov 2022

Aries ialah tanda astrologi pertama dalam Zodiak, mewakili mereka yang lahir antara 21 Mac dan 20 April. Mereka yang lahir di bawah tanda Aries umumnya berani, bercita-cita tinggi dan yakin.

Thumbnail Image for El zodiaco Aries asertivo que siempre cree en

El zodiaco Aries asertivo que siempre cree en

02 Nov 2022

Aries es el primer signo astrol�gico del zod�aco y representa a los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril. Los nacidos bajo el signo de Aries suelen ser audaces, ambiciosos y confiados.

Thumbnail Image for De assertieve Ram-dierenriem die altijd in

De assertieve Ram-dierenriem die altijd in

02 Nov 2022

Ram is het eerste astrologische teken in de dierenriem en vertegenwoordigt degenen die zijn geboren tussen 21 maart en 20 april. Degenen die onder het teken Ram zijn geboren, zijn over het algemeen gedurfd, ambitieus en zelfverzekerd.

Thumbnail Image for Das durchsetzungsf�hige Sternzeichen Widder, das immer an �ICH BIN� glaubt

Das durchsetzungsf�hige Sternzeichen Widder, das immer an �ICH BIN� glaubt

02 Nov 2022

Widder ist das erste astrologische Zeichen im Tierkreis und repr�sentiert diejenigen, die zwischen dem 21. M�rz und dem 20. April geboren wurden. Die unter dem Zeichen Widder Geborenen sind im Allgemeinen mutig, ehrgeizig und selbstbewusst.

Thumbnail Image for Le zodiaque B�lier affirm� qui croit toujours en

Le zodiaque B�lier affirm� qui croit toujours en

02 Nov 2022

Le Belier est le premier signe astrologique du zodiaque, representant les personnes nees entre le 21 mars et le 20 avril. Les personnes nees sous le signe du Belier sont generalement audacieuses, ambitieuses et confiantes.

Thumbnail Image for The assertive Aries zodiac who always believe in

The assertive Aries zodiac who always believe in

31 Oct 2022

Aries is the first astrological sign in the Zodiac, representing those born between March 21st and April 20th. Those born under the Aries sign are generally bold, ambitious and confident.

Thumbnail Image for Habr� una guerra nuclear entre Rusia y Ucrania?

Habr� una guerra nuclear entre Rusia y Ucrania?

28 Oct 2022

Muchas publicaciones han estado acaparando el protagonismo con sus pron�sticos sobre el futuro del conflicto Rusia-Ucrania y varias parecen contradecirse.

Thumbnail Image for Was ist ein Stellium in der Astrologie?

Was ist ein Stellium in der Astrologie?

30 Aug 2021

Ein Stellium ist die Kombination von drei oder mehr Planeten in einem Sternzeichen oder einem astrologischen Haus. Ein Stellium in Ihrem Tierkreis zu haben ist ziemlich selten, da die Chancen, zahlreiche Planeten in Ihrem Sternzeichen zu haben, gering sind.

Thumbnail Image for Mga Sanhi Ng pagkasira ng kasal Ayon sa Astrolohiya

Mga Sanhi Ng pagkasira ng kasal Ayon sa Astrolohiya

17 Aug 2021

Nakita namin ang mga mag-asawa na nagmamahalan at naghiwalay. Gayunpaman, paano kung sasabihin namin sa iyo na ang astrolohiya ay nagbibigay sa iyo ng pulang signal kung may mali sa iyong kasal?

Thumbnail Image for Aries Lyrics

Aries Lyrics

26 Jul 2021

This is Aries the Ram Ruled by the planet Mars God of War. A very strong, determined sign As a matter of fact Its the strongest sign in the solar system

Thumbnail Image for New idea in mortuary science : dissolving bodies

New idea in mortuary science : dissolving bodies

23 Jul 2021

Since they first walked the planet, humans have either buried or burned their dead. Now a new option is generating interest dissolving bodies and flushing the brownish, syrupy residue down the drain.