moon sign compatibility Sagittarius Cancer

Ang iyong dalawang moon sign ay 135 degrees ang pagitan sa isang anggulo ng Quincunx.

Maaaring maramdaman ng isa sa inyo na patuloy kang nagsusumikap para pasayahin ang isa, maaaring ito ang senyales ng isang relasyon na wala sa balanse kaya't mag-ingat na bantayan ito. Maaaring magkaroon ng imbalance, gayunpaman, kahit na malampasan mo ito , may kaunting compatibility lang sa pagitan ng dalawang Moon sign na itoAng iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na mayroon kang magkasalungat na pagnanasa. Ang kanser ay karaniwang tanda ng buwan ng kawalan ng kapanatagan, emosyonal at pagiging sensitibo at intuwisyon. Ang Sagittarius ay isang tanda ng Buwan ng masayahin, walang pagdududa at may kaunting pagtanggap ng pangako. Maaaring nahihirapan kayong dalawa sa paghahanap ng mga aspeto ng inyong sarili na magkatulad, at maaaring magdulot ito ng sama ng loob at hindi pagpaparaan sa relasyon.