moon sign compatibility Pisces

Ang iyong dalawang moon sign ay 120 degrees ang pagitan sa isang Trine angle.

Karaniwang magkakaroon ng malaking pag-unawa at paggalang sa pagitan ninyong dalawa sa relasyong ito. Malaki ang posibilidad na pareho kayong magkakaroon ng magkatulad na mga hangarin at motibasyon. Ang iyong mga palatandaan ng Buwan ay nagpapahiwatig na ikaw ay lubos na magkatugma.



Ang Scorpio ay isang Moon sign ng moody, intensity na mayroon silang magandang pagnanais at kakayahang mag-focus. Ang Pisces ay isang Moon sign ng kahinahunan, pakikiramay at isang maingat na pakiramdam ng proteksyon ng iba. Magkasama kayong dalawa.