சந்திரன் அறிகுறிகள் இணக்கம்

ரிஷபம் கொண்ட கடகம்

moon sign compatibility Cancer Taurus

உங்கள் இரு சந்திரன் அறிகுறிகளும் செக்ஸ்டைல் உருவாக்கத்தில் 60 டிகிரி இடைவெளியில் உள்ளன.

இந்த உறவு பெரும்பாலும் நட்பு மற்றும் விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும், குறிப்பாக உறவுகளுக்கு வரும்போது. நீங்கள் பழகுவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் இருவரும் மென்மையான மற்றும் அன்பான கூட்டாளிகள், வலுவான உறவை உருவாக்குவதற்கான வலுவான ஆசைகள்.நீங்கள் ஒரு பொதுவான புரிதலைப் பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள் மற்றும் உங்கள் சந்திரன் அறிகுறிகள் உங்களுக்கு ஆறுதல் ஆசை, நிலைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற ஒத்த ஆசைகள் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.