శని సంచార ప్రయోజనాలు- (2023-2026)


2023 లో, శని లేదా శని గృహాలను సంక్రమిస్తుంది మరియు రాశిచక్ర వ్యక్తులందరి అదృష్టాన్ని మారుస్తుంది. ఇది జనవరి 17వ తేదీన మకరం లేదా మకర రాశి నుండి కుంభం లేదా కుంభానికి బదిలీ అవుతుంది. ఈ శని సంచారము లేదా శని పెయార్చితో, కొన్ని రాశులవారు జీవితంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు మరియు కొంతమంది స్థానికులు బాధపడతారు..

శని మన సౌర వ్యవస్థలో నెమ్మదిగా కదులుతున్న గ్రహం మరియు సాధారణంగా ఒక్కో రాశిలో దాదాపు 2.5 సంవత్సరాలు గడుపుతుంది. ఇది 2020 నుండి కుంభరాశిలో ఉంది మరియు ఇప్పుడు ప్రక్కనే ఉన్న కుంభరాశికి మారనుంది. సాధారణంగా శని 3వ, 7వ మరియు 10వ గృహాలను చూస్తాడు. కుంభ రాశికి ఈ రవాణాతో, టర్న్ తన 3వ, 7వ మరియు 10వ గృహ అంశాల ద్వారా మేషం, సింహం మరియు వృశ్చికం యొక్క గృహాలను వరుసగా పరిశీలిస్తుంది.

జీవితంలోని వివిధ అంశాలకు సంబంధించి 12 రాశుల మీద ఈ శని సంచార ప్రభావం లేదా శని పెయార్చి యొక్క ప్రభావాలను క్రింద కనుగొనండి.
మేషం
రిషభం
మిధునం
కటకం
సింహం
కన్ని
తులం
వ్రిచిగం
ధనుష్
మకరం
కుంభం
మీనం
<