1. சபாநாயகர் கோவில்


கிராமம் : சிதம்பரம்
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : கடலூர்
சபாநாயகர் கோவில்


மஹாகாலேஷ்வர் கோவில்

2. மஹாகாலேஷ்வர் கோவில்


கிராமம் : இரும்பை மகாலம்
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : விழுப்புரம்