1. கோளிலிநாதர் கோவில்


கிராமம்             : திருக்குவளை - 610 204
இறைவன்                : பிரம்மபுரீஸ்வரர்
தெய்வம்         : பூங்குழல் அம்மை
திறக்கும் நேரம் : 6.30காலை -12.00மாலை, 4.00மாலை - 8.00மாலை
வழி                : திருவாரூர்
தொலைபேசி எண்       : 04366 – 245412
கோளிலிநாதர் கோவில்