1. சந்திர சூடேஸ்வரர் கோவில்


கிராமம் : ஓசூர்
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : கிருஷ்ணகிரி
சந்திர சூடேஸ்வரர் கோவில்


சந்திர மௌலீஸ்வரர் கோவில்

2.சந்திர மௌலீஸ்வரர் கோவில்


கிராமம் : முசிறி
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : கரூர் - திருச்சி

3. சந்திர மௌலீஸ்வரர் கோவில்


கிராமம் : தாழமங்கை
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : தஞ்சாவூரில் பாபநாசம் தாலுக்கா
சந்திர மௌலீஸ்வரர் கோவில்2