1. அதிவரதர் கோவில்


கிராமம்  : காஞ்சிபுரம்
இறைவன்     : அத்திவரதர்
வழி     : காஞ்சிபுரம்
அதிவரதர் கோவில்


அக்னீஸ்வரர் கோவில்

2. அக்னீஸ்வரர் கோவில்


கிராமம் : திருப்புகளூர்
இறைவன்    : சிவன்
வழி    : திருவாரூர்

3. சிவன் கோவில்


கிராமம்  :  கீரனூர்
இறைவன்     :   சிவன்
வழி     :  புதுக்கோட்டை
சிவன் கோவில்
செந்தில் ஆண்டவன் கோவில்

4. செந்தில் ஆண்டவன் கோவில்


கிராமம் : திருச்செந்தூர்
இறைவன்    : செந்தில் ஆண்டவர்
வழி    : தூத்துக்குடி

5. பதஞ்சலீஸ்வரர் கோவில்


கிராமம் : கானாட்டுமுல்லூர்
இறைவன்    : ஸ்ரீ பதஞ்சலி நாதர்
வழி    : கடலூர்
பதஞ்சலீஸ்வரர் கோவில்