1. வேதபுரீஸ்வரர் கோவில்


கிராமம் : புவனகிரி
இறைவன்    : விஷ்ணு
வழி    :கடலூர்
வேதபுரீஸ்வரர் கோவில்


வேதநாதர் கோவில்

2. வேதநாதர் கோவில்


கிராமம் : திருவாதவூர்
இறைவன்    : விஷ்ணு
வழி    : மதுரை

3. வேதபுரீஸ்வரர் கோவில்


கிராமம்  :  திருவேற்காடு
இறைவன்     :  சிவன்
வழி     :  திருவள்ளூர்
வேதபுரீஸ்வரர் கோவில்2