Tula Rasi


Sign No : 7

Uri : Hangin

Panginoon : Venus

Pangalan sa Ingles : Libra

Pangalan ng Sanskrit : Tula

Kahulugan ng Sanskrit Pangalan : Ang Timbangan

Tula

Dahil ang Rasi ay sinasagisag ng balanse, ekwilibriyo at hustisya ang mga pangunahing tala nito. Ang pagtimbang sa magkabilang panig ng bawat problema ay ang katangian nito. Mayroon silang bahagyang hiwalay na ugali at banayad na pag-uugali. Kaunti lang ang bilang ng mga bata.

Magiging interesado silang makakuha ng kaalaman at malamang na mahusay magsalita. Makakuha sa pamamagitan ng babae. Magkakaroon ng espirituwal na liko ng isip at mananatiling may takot sa Diyos.

Tula Rasi PalanKakailanganin ng malakas na kontrol sa mga sekswal na pagnanasa. Tungkol sa kalusugan, ang mga bato at atay ay maaaring magbigay ng mga problema. Masama ang Dasas of Moon, Jupiter, Sun at Ketu.


Templo Para kay Rasis