Dhanus Rasi


Sign No : 9

Uri : Sunog

Panginoon : Jupiter

Pangalan sa Ingles : Sagittarius

Sanskrit Name : Dhanus

Meaning of Sanskrit Name : The Archer

Dhanus

Ang ganitong uri ng mga tao ay likas na palakaibigan at masayahin. Sila ay may malalim na pag-iisip at may mataas na talino na may mabilis na init ng ulo at matinding pagnanasa. Nagpapakita sila ng malaking interes sa mga palakasan sa labas. Medyo independyente sila sa kalikasan.

Ang mga taong ito ay kayang hawakan ang mga lalaki at mahalaga. Sa buhay pamilya, maaaring marami silang problema. Ang pagkakaiba ng opinyon sa mga miyembro ng pamilya ay maaaring

lumikha ng mga paghihirap. Ang mga sakit na nauugnay sa labis na init sa katawan ay magpapahirap sa mga taong ito. Ang mga magagandang Dasa ay sa Araw, Buwan at Mars. Ang masamang Dasa ay ang Moon at Venus.dhanus Rasi Palan

Templo Para kay Rasis