இந்திய திருவிழாக்கள் - 2022


ஜனவரி மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கியமான நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

01

சனிக்கிழமை

ஆங்கில புத்தாண்டு

13

வியாழன்கிழமை

லோஹ்ரி

14

வெள்ளிகிழமை

மகர சங்கராந்தி

26

புதன்கிழமை

குடியரசு தினம்பிப்ரவரியில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கியமான நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

05

சனிக்கிழமை

வசந்த பஞ்சமிமார்ச் மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கியமான நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

01

செவ்வாய்

மகா சிவராத்திரி

18

வெள்ளி

ஹோலி

20

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பார்சி புத்தாண்டு

ஏப்ரல் மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கிய நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

02

சனிக்கிழமை

உகாதி

10

ஞாயிற்றுக்கிழமை

ராம நவமி

14

வியாழன்

பைசாகி

15

வெள்ளி

புனித வெள்ளி

17

ஞாயிற்றுக்கிழமை

ஈஸ்டர்

மே மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கிய நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

01

ஞாயிற்றுக்கிழமை

சர்வதேச தொழிலாளர் தினம்

03

செவ்வாய்

ஈதுல் பித்ர்

03

செவ்வாய்

ரமலான்

16

திங்கட்கிழமை

புத்த பூர்ணிமா

ஜூலை மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கிய நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

10

ஞாயிற்றுக்கிழமை

பக்ரீத்

13

புதன்

குரு பூர்ணிமா

ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கியமான நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

08

திங்கட்கிழமை

முஹர்ரம்

11

வியாழன்

ரக்ஷா பந்தன்

15

திங்கட்கிழமை

சுதந்திர தினம்

18

வியாழன்

ஜென்மாஷ்டமி

31

புதன்

விநாயக சதுர்த்தி

செப்டம்பர் மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கியமான நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

08

வியாழன்

ஓணம்

அக்டோபர் மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கிய நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

02

ஞாயிற்றுக்கிழமை

காந்தி ஜெயந்தி

05

புதன்

தசரா

24

திங்கட்கிழமை

தீபாவளி

நவம்பர் மாதத்தில் திருவிழாக்கள் மற்றும் முக்கிய நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

14

திங்கட்கிழமை

குழந்தைகள் தினம்

டிசம்பர் மாதத்தில் பண்டிகைகள் மற்றும் முக்கிய நாட்கள்

தேதி

நாள்

திருவிழா

25

ஞாயிற்றுக்கிழமை

கிறிஸ்துமஸ்