Rohini

Ikaw pinili ang ' Rohini ' bilang bida ng batang lalaki. Ang 10 Porutham's para sa bawat isa sa mga bituin para sa ' Ang Rohini ' ay ibinigay sa ibaba :

Sl No

Babaeng
Bituin

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Puntos

Puna

Speci
-al

1

ASVINI

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

2

BARANI

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

5

MABUTI

3

KARTHI

–MES

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

5

MABUTI

4

KARTHI

–RIS

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

5

ROHINI

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

9

Pinakamahusay

Pareho

Bituin

Mabuti

6

MIRGA

–RISH

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

Pinakamahusay

7

MIRGA

–MIDH

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

8

THIRV

ADHIR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

9

PUNA

–MIDH

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

10

PUNA

–KADA

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

11

POOSAM

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

12

AAYI

LYAM

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

13

MAKAM

1

0

1

1

0

1

0

0

1

1

6

MABUTI

14

POORAM

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

5

MABUTI

15

UTHIRA

–SIM

1

1

0

1

1

1

0

0

1

1

7

MAS MABUTI

16

UTHIRA

–KAN

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

17

HAS

THAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

18

CHITH

–KANI

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

19

CHITH

–THUL

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

20

SWATHI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

Pareho

Bituin

Mabuti

21

VISAK

–THUL

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

22

VISAK

–VIRU

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

23

ANU

SHAM

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

24

KETTAI

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

6

MABUTI

25

MOOLAM

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

6

MABUTI

26

POOR

ADAM

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

27

UTRA

–DANUS

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

6

MABUTI

28

UTRA

–MAKAR

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

29

THIRU

VONAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

30

AVIT

–MAKAR

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

31

AVIT

–KUMBA

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

32

SATH

AYAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

33

PURAT

–KUM

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

34

PURAT

–MIN

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

35

UTHRA

TTATH

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

5

MABUTI

36

REVATHI

0

1

0

1

0

0

0

1

1

1

4

NOT

BAD