Revathi

Ikaw pinili ang ' Revathi ' bilang bida ng batang lalaki. Ang 10 Porutham's para sa bawat isa sa mga bituin para sa ' Ang Revathi ' ay ibinigay sa ibaba :

Sl No

Babaeng
Bituin

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Puntos

Puna

Speci
-al

1

ASVINI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

2

BARANI

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

3

KARTHI

–MES

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

4

KARTHI

–RIS

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

5

ROHINI

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

6

MIRGA

–RISH

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

7

MIRGA

–MIDH

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

8

THIRV

ADHIR

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

9

Pinakamahusay

9

PUNA

–MIDH

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

10

PUNA

–KADA

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

11

POOSAM

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

12

AAYI

LYAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

13

MAKAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

14

POORAM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

15

UTHIRA

–SIM

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

16

UTHIRA

–KAN

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

8

MAS MABUTI

17

HAS

THAM

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

MAS MABUTI

18

CHITH

–KANI

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

7

MAS MABUTI

19

CHITH

–THUL

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

6

MABUTI

20

SWATHI

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

8

MAS MABUTI

21

VISAK

–THUL

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

5

MABUTI

22

VISAK

–VIRU

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

5

MABUTI

23

ANU

SHAM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

24

KETTAI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

25

MOOLAM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAJJU

26

POOR

ADAM

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

8

MAS MABUTI

27

UTRA

–DANUS

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

7

MAS MABUTI

28

UTRA

–MAKAR

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

6

MABUTI

29

THIRU

VONAM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

30

AVIT

–MAKAR

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

4

HINDI

MASAMA

31

AVIT

–KUMBA

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

4

HINDI

MASAMA

32

SATH

AYAM

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

33

PURAT

–KUM

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

4

HINDI

MASAMA

34

PURAT

–MIN

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

5

MABUTI

35

UTHRA

TTATH

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

7

MAS MABUTI

36

REVATHI

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

9

Pinakamahusay

Pareho

Bituin

Mabuti