MOON SIGNS (HOROSCOPE) PARA SA 1964

Ito ang tsart ng Buwan para sa taong 1964.

Ito ay kumakatawan sa paggalaw ng Buwan sa pamamagitan ng sinturon ng zodiac para sa taong ipinanganak ka. lumundag mula sa isang bahay patungo sa isa pa.

Para sa mga nawawalang petsa ang buwan ay naroroon sa naunang pag-sign.

Piliin ang iyong buwan ng kapanganakan. Pagkatapos hanapin ang iyong petsa ng kapanganakan at mag-click sa pag-sign malapit dito upang makuha ang iyong buwan horoscope.

Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi ipinakita pagkatapos ay piliin ang petsa na pinakamalapit sa iyong petsa ng kapanganakan.Mag-click sa zodiac sign na malapit sa iyong petsa ng kapanganakan

HULYO
AUGUST
SEPTEMBER
2.Leo
6.Leo
10.Leo
10.Libra
25.Aries
25.Gemini
26.Pisces
27.Taurus
28.Kancer
29.Aries
29.Gemini
30.Leo
31.Taurus
31.Kancer

OKTUBRE
NOVEMBER
DECEMBER
15.Aries
15.Taurus
16.Pisces
17.Taurus
17.Gemini
19.Aries
19.Gemini
19.Kancer
21.Taurus
21.Kancer
21.Leo
23.Gemini
23.Leo
23.Virgo
25.Kancer
25.Virgo
25.Libra
27.Leo
28.Libra
31.Libra