BULAN PALATANDAAN(HOROSCOPE) SA 1941

Ito ang tsart ng Buwan para sa taong 1941.

Kinakatawan nito ang paggalaw ng Buwan sa pamamagitan ng sinturon ng zodiac para sa taong ipinanganak ka.

Ipinapakita lamang ng tsart ang mga petsa kung saan ang Bulan ay lumukso mula sa isang bahay patungo sa isa pa.

Para sa mga nawawalang petsa ang buwan ay naroroon sa naunang pag-sign.

Piliin ang iyong buwan ng kapanganakan.

Pagkatapos hanapin ang iyong petsa ng kapanganakan at mag-click sa karatulang malapit dito upang makuha ang iyong buwan na horoscope.

Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay hindi ipinakita pagkatapos ay piliin ang petsa na pinakamalapit sa iyong petsa ng kapanganakan.Mag-click sa zodiac sign na malapit sa iyong petsa ng kapanganakan

ENERO
PEBRERO
MARCH
10.Leo
9.Leo
11.Kancer
12.Virgo
11.Virgo
13.Leo
14.Libra
13.Libra
15.Virgo
27.Aries
27.Aries
29.Pisces
29.Taurus
31.Aries

OKTUBRE
NOVEMBER
DECEMBER
7.Leo
10.Leo
10.Virgo
11.Kancer
12.Virgo
12.Libra
14.Leo
15.Libra
27.Aries
27.Taurus
29.Pisces
30.Taurus
29.Gemini
31.Aries