Search Results for: mandala (8)

La influencia del planeta en grado anatico en la carta natal

28 Jul 2021

El mandala astrolgico, tambin llamado carta natal o carta astral, es un registro de la posicin de las estrellas en el momento del nacimiento. El mandala es un crculo de 360 y est dividido en 12 partes y 12 signos, tambin llamados casas astrolgicas. Cada signo tiene 30 .

A influncia do planeta em grau anartico no mapa astral

28 Jul 2021

A mandala astrolgica, tambm chamada de mapa natal ou mapa astral um registro do posicionamento dos astros no momento do nascimento. A mandala um crculo de 360 e dividida em 12 partes, tambm chamadas de casas astrolgicas, e em 12 signos. Cada signo tem 30.

Ang impluwensya ng planeta sa isang anaretic degree sa tsart ng kapanganakan

28 Jul 2021

Ang astrological mandala, na tinatawag ding natal chart o astral chart ay isang tala ng pagpoposisyon ng mga bituin sa oras ng kapanganakan. Ang mandala ay isang bilog na 360 at nahahati sa 12 bahagi at 12 palatandaan, na tinatawag ding bahay na astrological. Ang bawat pag-sign ay may 30 .

Der Einfluss des Planeten in einem anaretischen Grad auf das Geburtshoroskop

27 Jul 2021

Das astrologische Mandala, auch Geburtshoroskop oder Astralhoroskop genannt, ist eine Aufzeichnung der Positionierung der Sterne zum Zeitpunkt der Geburt. Das Mandala ist ein 360-Kreis und gliedert sich in 12 Teile und 12 Zeichen, auch astrologische Huser genannt. Jedes Zeichen hat 30.

De invloed van de planeet in een anaetische mate op de geboortehoroscoop

27 Jul 2021

De astrologische mandala, ook wel geboortehoroscoop of astrale horoscoop genoemd, is een registratie van de positie van de sterren op het moment van geboorte. De mandala is een 360 cirkel en is verdeeld in 12 delen en 12 tekens, ook wel astrologische huizen genoemd. Elk teken heeft 30.

Pengaruh planet dalam tahap anaretik pada carta kelahiran

27 Jul 2021

Mandala astrologi, juga disebut carta kelahiran atau carta astral adalah catatan kedudukan bintang pada masa kelahiran. Mandala adalah bulatan 360 dan terbahagi kepada 12 bahagian dan 12 tanda, juga disebut rumah astrologi. Setiap tanda mempunyai 30 .

L'influence de la plante un degr anartique sur le thme astral

09 Jul 2021

Le mandala astrologique, galement appel thme natal ou thme astral, est un enregistrement du positionnement des toiles au moment de la naissance. Le mandala est un cercle de 360 et est divis en 12 parties et 12 signes, aussi appels maisons astrologiques. Chaque signe a 30.

The influence of the planet in an anaretic degree on the birth chart

08 Jul 2021

The astrological mandala, also called natal chart or astral chart is a record of the positioning of the stars at the time of birth. The mandala is a 360° circle and is divided into 12 parts and 12 signs, also called astrological houses. Each sign has 30°.