Search Results for: Pluto 10th house (2)

Pinakamahusay at Pinakamasamang Placement para sa mga Planeta sa Astrology

11 Mar 2023

Sa astrolohiya, ang mga planeta kapag sila ay inilagay sa ilang mga bahay ay nakakakuha ng lakas at sa ilang mga bahay ay naglalabas ng kanilang mga pinakamasamang katangian.

Best and Worst Placements for the Planets in Astrology

01 Mar 2023

In astrology, the planets when they are placed in certain houses gain strength and in certain houses bring out their worst qualities.