Search Results for: Mythologie (15)

Lastrologie de Sedna - La deesse des enfers

02 Sep 2023

Sedna est un ast�ro�de portant le numero 90377 qui a ete decouvert en 2003. Il a un diametre denviron 1000 milles et constitue le plus grand corps planetaire localise apres la decouverte de Pluton.

Pholus - symboliseert keerpunten waarop geen terugkeer mogelijk is...

02 Aug 2023

Pholus is een centaur, net als Cheiron, hij werd ontdekt in het jaar 1992. Hij draait rond de zon, ontmoet het elliptische pad van Saturnus en beweegt langs Neptunus en bereikt bijna dichter bij Pluto.

Pholus - symbolisiert Wendepunkte ohne Wiederkehr...

02 Aug 2023

Pholus ist ein Zentaur, ahnlich wie Chiron, er wurde im Jahr 1992 entdeckt. Er umkreist die Sonne, trifft auf die elliptische Bahn des Saturn, bewegt sich an Neptun vorbei und kommt Pluto fast naher.

Pholus - symbolisant les tournants sans retour...

31 Jul 2023

Pholus est un centaure un peu comme Chiron, il a ete decouvert en 1992. Il orbite autour du Soleil, rencontre la trajectoire elliptique de Saturne et depasse Neptune et se rapproche presque de Pluton.

Vesta - The Spiritual Guardian - Vesta in de borden

22 Mar 2023

Vesta is na Ceres de grootste astero�de die aanwezig is in de astero�dengordel. Het is de eerste astero�de die door een ruimtevaartuig is bezocht.

Vesta - Der spirituelle W�chter - Vesta in den Zeichen

22 Mar 2023

Vesta ist nach Ceres der zweitgr��te Asteroid im Asteroideng�rtel. Es ist der erste Asteroid, der von einem Raumschiff besucht wurde.

Vesta - Le Gardien Spirituel - Vesta dans les signes

22 Mar 2023

Vesta est le deuxieme plus gros asteroide apres Ceres present dans la ceinture dasteroides. Cest le premier asteroide visite par un vaisseau spatial.

Zonsverduistering - wat betekent het astrologisch?

02 Dec 2022

Zonsverduisteringen vallen altijd op nieuwe manen en zijn portalen van een nieuw begin. Ze openen nieuwe wegen voor ons om te reizen. Zonsverduisteringen herinneren ons aan het doel hier op planeet aarde. Zonsverduistering inspireert ons om zaden te zaaien die later in ons leven vruchten zouden afwerpen.

Sonnenfinsternis � was bedeutet das astrologisch?

02 Dec 2022

Sonnenfinsternisse fallen immer auf Neumond und sind Portale f�r Neuanf�nge. Sie er�ffnen uns neue Reisewege. Sonnenfinsternisse erinnern uns an den Zweck hier auf dem Planeten Erde. Die Sonnenfinsternis inspiriert uns, Samen zu s�en, die sp�ter in unserem Leben Fr�chte tragen w�rden.

�clipse solaire - qu'est-ce que cela implique astrologiquement�?

02 Dec 2022

Les eclipses solaires tombent toujours sur les Nouvelles Lunes et sont les portails de nouveaux commencements. Ils nous ouvrent de nouvelles voies pour voyager. Les eclipses solaires nous rappellent le but ici sur la planete Terre. Leclipse solaire nous inspire a semer des graines qui donneront des fruits plus tard dans nos vies.

Mercurius Retrograde - Overlevingsgids - Do's en Dont's met uitlegvideo

25 Nov 2022

Alle planeten van het zonnestelsel bewegen in dezelfde richting rond de zon, elk met een andere snelheid. De baan van Mercurius duurt 88 dagen; daarom zijn ongeveer 4 banen van Mercurius rond de zon gelijk aan 1 aards jaar.

Mercure r�trograde - Guide de survie - � faire et � ne pas faire avec vid�o explicative

25 Nov 2022

Toutes les planetes du systeme solaire se deplacent dans la meme direction autour du Soleil, chacune avec une vitesse differente. Lorbite de Mercure dure 88 jours ; donc environ 4 orbites de Mercure autour du Soleil equivaut a 1 annee terrestre.

Sterrenbeeld Cetus

30 Dec 2021

De nachtelijke hemel is versierd met vele glinsterende sterrenbeelden. Lokale waarnemers konden de oostelijke groep sterren in de loop van de jaren herkennen en ze verwerkten deze bevindingen in hun culturen, mythen en folklore.

Sternbild Cetus Sterne

30 Dec 2021

Der Nachthimmel ist mit vielen schimmernden Konstellationen geschm�ckt. Lokale Beobachter konnten im Laufe der Jahre die �stliche Sternengruppe erkennen und diese Erkenntnisse in ihre Kulturen, Mythen und Folklore einflie�en lassen.

�toiles de la constellation de cetus

30 Dec 2021

Le ciel nocturne est d�cor� de nombreuses constellations chatoyantes. Les observateurs locaux ont pu reconna�tre le groupe d�toiles de lEst au fil des ans et ont incorpor� ces d�couvertes dans leurs cultures, mythes et folklore.