Search Results for: Masculino (3)

Seu par perfeito de acordo com o m�s de nascimento

23 May 2024

Seu m�s de nascimento indica seu signo solar ou signo do zod�aco, que por sua vez carrega seus tra�os caracter�sticos. Oferece certas informa��es sobre sua vida conjugal ou amorosa e tamb�m significa compatibilidade com o parceiro.

Grados de Azimene, Por qu� se considera tradicionalmente cojo o deficiente o d�bil? Buscar Qui�n se ve afectado?

24 Jan 2023

Ciertos t�tulos en astrolog�a est�n asociados con debilidades o debilitamiento. Y estos se denominan Grados de Azimene como se encuentran en los escritos de William Lilly en su libro Astrolog�a cristiana.

Graus de azimene, por que � tradicionalmente considerado coxo, deficiente ou fraco? Localizar Quem � afetado?

24 Jan 2023

Certos graus em astrologia est�o associados a fraquezas ou debilita��es. E estes s�o denominados Graus de Azimene, conforme encontrados nos escritos de William Lilly em seu livro Astrologia Crist�.