Search Results for: Jupitertransitmercury (2)

Jupiter Transit sa mga Natal Planet at ang Epekto nito

25 Nov 2022

Ang Jupiter ay isang mabagal na gumagalaw na planeta tulad ng Saturn at isa sa mga panlabas na planeta. Ang Jupiter ay naglalakbay sa zodiac sky at tumatagal ng halos isang taon upang lumipat mula sa isang sign patungo sa isa pa.

Jupiter Transit over Natal Planets and its Impact

22 Nov 2022

Jupiter is a slow moving planet just like Saturn and is one of the outer planets. Jupiter travels through the zodiac sky