Search Results for: House (41)

Hanapin ang iyong nangingibabaw na planeta sa astrolohiya at mga pagkakalagay sa natal chart

22 Jan 2023

Sa astrolohiya, kadalasang iniisip na ang Sun sign o ang naghaharing planeta o ang pinuno ng Ascendant ay nangingibabaw sa eksena. Gayunpaman, hindi palaging ganoon.

Pluto sa Labindalawang Bahay (12 Bahay)

22 Jan 2023

Alam mo ba na ang Pluto ay isa sa pinakakinatatakutang planeta sa astrolohiya. Bagamat kinakatawan ng Pluto ang brutal at ang marahas sa negatibong panig, sa positibo ay ipinahihiwatig nito ang pagpapagaling, mga kakayahan sa pagbabagong buhay, ang kapangyarihang harapin ang iyong mga takot at hanapin ang mga nakatagong katotohanan.

Find your dominant planet in astrology and placements in natal chart

19 Jan 2023

In astrology, it is usually conceived that the Sun sign or the ruling planet or the ruler of the Ascendant dominates the scene.

Neptune sa Labindalawang Bahay (12 Bahay)

17 Jan 2023

Ang Neptune ay isang planeta na may kaugnayan sa ating psychic. Ang posisyong ito sa ating natal chart ay nagpapahiwatig ng bahagi ng ating buhay na naghahangad ng mga sakripisyo. Ang mga impluwensya ng Neptune ay napakalabo, mystical at dreamy sa kalikasan.

Want a lasting relationship, check out your Juno sign in Astrology

13 Jan 2023

Juno is one of the love asteroids and is considered to be the spouse of Jupiter. Perhaps it was the third asteroid to have been discovered in human history.

Uranus sa Labindalawang Bahay (12 Bahay)

11 Jan 2023

Namumuno si Uranus sa zodiac sign ng Aquarius. Ang paglalagay ng Uranus sa aming tsart ng kapanganakan ay nagpapahiwatig ng pagnanasa para sa kalayaan at sariling katangian sa lugar na iyon na pinamumunuan ng bahay. Magkakaroon ng hindi inaasahang at biglaang pagbabago sa lugar kung saan inilalagay ang Uranus.

Jupiter sa Labindalawang Bahay (12 Bahay)

29 Dec 2022

Ang Jupiter ay ang planeta ng pagpapalawak at kasaganaan. Ang placement ng bahay ng Jupiter ay nagpapakita ng lugar kung saan ikaw ay malamang na maging positibo o optimistiko.

Saturn sa Labindalawang Bahay (12 Bahay)

28 Dec 2022

Ang lugar ni Saturn sa natal chart ay nagpapahiwatig ng lugar kung saan malamang na pasanin mo ang mabibigat na responsibilidad at makatagpo ng mga hadlang. Ang Saturn ay ang planeta ng mga paghihigpit at limitasyon, at ang posisyon nito ay nagmamarka ng lugar kung saan ang mga mahihirap na hamon ay matutugunan sa buong takbo ng ating buhay.

Mars sa Labindalawang Bahay (12 Bahay)

26 Dec 2022

Ang bahay na tinitirhan ng Mars sa iyong natal chart ay ang bahagi ng buhay kung saan ipapakita mo ang mga aksyon at hangarin. Ang iyong mga lakas at inisyatiba ay gugugol sa pagtutok sa mga gawain ng partikular na sektor na ito ng tsart.

Pluto in the Twelve Houses (12 Houses)

22 Dec 2022

Did you know that Pluto is one of the most feared planets in astrology. Though Pluto represents the brutal and the violent on the negative side, on the positive it indicates healing, regenerative abilities, the power to face your fears and find hidden truths.

Neptune in the Twelve Houses (12 Houses)

21 Dec 2022

Neptune is a planet that is related to our psychic. This position in our natal chart indicates that area of our life that craves for sacrifices. Neptune is influences are very vague, mystical and dreamy in nature.

Uranus in the Twelve Houses (12 Houses)

20 Dec 2022

Uranus rules over the zodiac sign of Aquarius. The placement of Uranus in our birth chart indicates the urge for freedom and individuality in that area being ruled by the house. There would be unexpected and sudden changes in the area that Uranus is placed.

Venus sa Labindalawang Bahay

15 Dec 2022

Ang posisyon ni Venus sa iyong birth chart o horoscope ay nagpapakita kung paano mo ipinapahayag ang iyong sarili sa lipunan, romantiko, at artistikong paraan, sa ibat ibang bahagi ng iyong buhay ay nagdudulot si Venus ng pakiramdam ng pagkakasundo, refinement, at aesthetic na lasa sa bahay na tinitirhan nito.

Saturn in the Twelve Houses (12 Houses)

15 Dec 2022

Saturns place in the natal chart indicates the area in which you are likely to shoulder heavy responsibilities and encounter obstacles. Saturn is the planet of restrictions and limitations, and its position marks the spot where difficult challenges will be met through the course of our life.

Mercury sa Labindalawang Bahay

14 Dec 2022

Ang posisyon ng Mercury sa natal chart ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa praktikal na bahagi ng iyong isip, at ang paraan ng pakikipag-usap mo sa mga nasa paligid mo. Ipinapahiwatig nito ang aktibidad ng kaisipan at mga pagkakaiba-iba ng interes ng katutubo.

Jupiter in the Twelve Houses (12 Houses)

14 Dec 2022

Jupiter is the planet of expansion and abundance. The house placement of Jupiter shows the area in which you are likely to be positive or optimistic. In a general sense, things work well for you in the house that Jupiter occupies.

Mars in the Twelve Houses (12 Houses)

13 Dec 2022

The house that Mars resides in your natal chart is that area of the life that you will express actions and desires. Your energies and initiative will be spent focusing on the affairs of this particular sector of the chart.

Venus in the Twelve Houses

12 Dec 2022

The position of Venus in your birth chart or horoscope shows how you express yourself socially, romantically, and artistically, in the different areas of your life Venus brings a sense of harmony, refinement, and aesthetic taste to the house it occupies.

Buwan sa Labindalawang Bahay

12 Dec 2022

Ang bahay kung saan inilalagay ang Buwan sa kapanganakan sa iyong natal chart ay ang sektor kung saan ang mga damdamin at emosyon ay magiging pinaka halata. Dito ka nagre react nang walang malay, dahil nakondisyon ka sa iyong paglaki.

Mercury in the Twelve Houses

10 Dec 2022

Mercurys position in the natal chart provides information about the practical side of your mind, and the way you communicate with those around you. It indicates the mental activity and interest variations of the native.

Moon in the Twelve Houses

09 Dec 2022

The house where the Moon is placed at birth in your natal chart is the sector that feelings and emotions will be most apparent. It is here where you react unconsciously, as you have been conditioned in your upbringing.

Sun in the Twelve Houses

08 Dec 2022

The house placement of the Sun shows the area of life where the vital energies generated by the Sun are likely to focus. The Sun associated with any house illuminates or gives light to the meaning of that house.

Transit ng Jupiter sa mga Bahay at ang mga Epekto nito

25 Nov 2022

Ang transit ni Jupiter sa anumang zodiac sign ay tumatagal ng humigit kumulang 12 buwan o 1 taon. Kayat ang epekto ng pagbibiyahe nito ay magtatagal, sabihin nating mga isang taon.

Maswerte ba o malas ang Number 13?

23 Nov 2022

Ang numero 13 ay may napakaraming stigma na nakalakip dito. Sa pangkalahatan, kinatatakutan ng mga tao ang numero 13 o anumang bagay na may ganitong numero. Ang numero 13 ay nagmamarka ng pagsisimula ng mga taon ng kabataan sa kronolohiya ng buhay ng tao.

O número 13 dá sorte ou azar?

23 Nov 2022

O número 13 tem muito estigma associado a ele. Em geral, as pessoas temem o número 13 ou qualquer coisa que tenha esse número. O número 13 marca o início da adolescência na cronologia da vida humana.

El número 13 es afortunado o desafortunado?

23 Nov 2022

El número 13 tiene mucho estigma asociado. En general, la gente le teme al número 13 o cualquier cosa que lleve este número. El número 13 marca el comienzo de la adolescencia en la cronología de la vida humana.

Le numéro 13 est-il chanceux ou malchanceux ?

22 Nov 2022

Le nombre 13 est tellement stigmatise. En general, les gens redoutent le chiffre 13 ou tout ce qui porte ce chiffre. Le numero 13 marque le debut de ladolescence dans la chronologie de la vie humaine.

Transit of Jupiter in Houses and its Effects

22 Nov 2022

Jupiters transit in any zodiac sign lasts for about 12 months or 1 year. Hence the effect of its transit

Ways to survive a Saturn Transit

17 Nov 2022

When Saturn transits it would be a time for life lessons. Things slow down, there would be delays and hindrances of all sorts around.

Is Number 13 Lucky or unlucky?

17 Nov 2022

The number 13 has so much of stigma attached to it. In general, people dread the number 13 or anything that bears this number.

Lilith - apa itu lilith, lilith House, tanda zodiak lilith, lilith benar, dijelaskan

28 Aug 2021

Lilith bukan dewa yang disembah atau seseorang yang dicemari. Lilith adalah syaitan yang harus dihindari. Hanya menyebut namanya sudah cukup untuk menakut-nakutkan orang.

Lilith - o que é lilith, lilith House, lilith signo do zodíaco, lilith verdadeiro, explicou

28 Aug 2021

Lilith não é uma divindade que é adorada ou alguém que é estancado. Lilith é o demônio que deve ser evitado. A simples menção de seu nome já é suficiente para assustar as pessoas.

Lilith - ano ang lilith, lilith House, lilith zodiac sign, tunay na lilith, ipinaliwanag

28 Aug 2021

Si Lilith ay hindi isang diyos na sinasamba o isang tao na itinakda. Si Lilith ay ang demonyo na maiiwasan. Ang simpleng pagbanggit lamang ng pangalan nito ay sapat na upang takutin ang mga tao.

Lilith - was ist Lilith, Lilith-Haus, Lilith-Sternzeichen, wahre Lilith, erklärt

27 Aug 2021

Lilith ist keine Gottheit, die verehrt wird, oder jemand, der gebräunt ist. Lilith ist der Dämon, den es zu vermeiden gilt. Die bloße Erwähnung seines Namens reicht aus, um die Leute abzuschrecken.

Lilith - qu'est-ce que lilith, lilith House, signe du zodiaque lilith, vrai lilith, expliqué

27 Aug 2021

Lilith nest pas une divinite qui est adoree ou quelqu un qui est éteint. Lilith est le demon qui doit etre evite. La simple mention de son nom suffit a effrayer les gens.

Lilith - wat is lilith, lilith House, lilith sterrenbeeld, echte lilith, uitgelegd

27 Aug 2021

Lilith is geen godheid die wordt aanbeden of iemand die vervloekt wordt. Lilith is de demon die vermeden moet worden. Alleen al het noemen van de naam is genoeg om mensen af te schrikken.

Paano makahanap ng Midheaven at bakit laging nasa ika-10 Bahay, Midheaven sa 12 Zodiac Signs

27 Aug 2021

Ang iyong Midheaven ay responsable para sa sumasalamin ng iyong panlipunang mukha at reputasyon. Mahahanap mo ang iyong Midheaven sign sa pamamagitan ng pag-aaral ng MC, isang patayong linya sa iyong tsart ng kapanganakan. Ipinapahiwatig nito ang pag-sign ng zodiac, na eksaktong nasa ibabaw ng lugar kung saan ka ipinanganak.

Lilith - what is lilith, lilith House, lilith zodiac sign, true lilith, explained

26 Aug 2021

Lilith is not a deity who is worshipped or someone who is stanned. Lilith is the demon that shall be avoided. The mere mentioning of its name is enough to scare away people.

How to find Midheaven and why its always on the 10th House, Midheaven in 12 Zodiac Signs

26 Aug 2021

Your Midheaven is responsible for reflecting your social face and reputation. You find your Midheaven sign by studying the MC, a vertical line in your birth chart. It indicates the zodiac sign, which was exactly overhead the spot you were born in.

Causes for Delay in Marriage

13 Aug 2021

At times we see that a person has attained the desired age and the desired qualification but still is not able to find a suitable match for their marriage.

How House Number Affects Your Success?

02 Aug 2021

Are you happy in your present residence or looking for a house with a lucky number? Your house number can work against you that can affect your success.