Search Results for: Communications (10)

Noong Nobyembre 2025, Nag-retrograde ang Mercury Sa Sagittarius

31 Aug 2023

Ang Mercury ay ang planeta ng komunikasyon at teknolohiya at namumuno ito sa mga palatandaan ng Virgo at Gemini. Bawat taon ay pumapasok ito sa reverse gear nang halos tatlong beses na nagdudulot ng kalituhan sa paligid.

Pada November 2025 Mercury Menjadi Retrograde Dalam Sagittarius

31 Aug 2023

Mercury adalah planet komunikasi dan teknologi dan ia menguasai tanda-tanda Virgo dan Gemini. Setiap tahun ia masuk ke gear undur kira-kira tiga kali menyebabkan malapetaka.

En novembre 2025, Mercure deviendra retrograde en Sagittaire

30 Aug 2023

Mercure est la planete de la communication et de la technologie et regne sur les signes de la Vierge et des Gemeaux. Chaque annee, il passe la marche arriere environ trois fois, provoquant des ravages.

In November 2025 Mercury Goes Retrograde In Sagittarius

25 Aug 2023

Mercury is the planet of communication and technology and it rules over the signs of Virgo and Gemini. Every year it gets into reverse gear for about three times causing havoc around.

Noong Hulyo 2025 Nag retrograde ang Mercury Sa Leo

23 Aug 2023

Nagre retrograde ang Mercury sa fire sign ng Leo sa ika 18 ng Hulyo at magtatapos sa ika11 ng Agosto 2025. Ito ang pangalawang beses na nagre retrograd ang Mercury noong 2025.

En juillet 2025 Mercure retrograde en Lion

23 Aug 2023

Mercure retrograde dans le signe de feu du Lion le 18 juillet et se termine le 11 aout 2025. Cest la deuxieme fois que Mercure retrograde en 2025.

In July 2025 Mercury Goes Retrograde In Leo

19 Aug 2023

Mercury goes retrograde in the fire sign of Leo on the 18th of July and ends on the 11th of August 2025. This is the second time that Mercury is retrograding in 2025.

Gemini Season - Ipasok ang Season ng Buzz...

22 May 2023

Ang Gemini ay isang Air sign at ang mga katutubo ay napakasosyal at intelektwal. Sila ay napakatalino at laging puno ng lakas, talino at sigla. Ang mga Gemini ay umaangkop sa mga pagbabago nang napakabilis nang walang labis na kilig dahil ang tanda ay nababago.

Saison Gemini - Entrez dans la saison du buzz...

22 May 2023

Les Gemeaux sont un signe dAir et les natifs sont tres sociaux et intellectuels. Ils sont tres intelligents et sont toujours pleins denergie, desprit et de vigueur. Les Gemeaux sadaptent aux changements assez instantanement sans grande fanfare car le signe est mutable.

Gemini Season - Enter the Season of Buzz...

17 May 2023

Gemini is an Air sign and natives are very social and intellectuals. They are very clever and are always full of energy, wits and vigor. Geminis adapt to changes quite instantly without much fanfare as the sign is mutable.