Search Results for: Astronomicalevents (5)

Lunar Eclipse - Pulang buwan, kabuuang eclipse, Bahagyang eclipse, Ipinaliwanag ng Penumbral

25 Nov 2022

Ang mga eclipses ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa ating buhay at sila ang dahilan ng ebolusyon sa paligid. Ayon sa astrolohiya, ang mga eklipse ay mga panahon ng pagbabago na nagdudulot ng mabilis at biglaang mga pagbabago.

Gerhana Bulan - Bulan merah, Gerhana penuh, Gerhana separa, Penumbral dijelaskan

25 Nov 2022

Gerhana membawa perubahan besar dalam kehidupan kita dan ia adalah punca kepada evolusi di sekeliling. Menurut astrologi, gerhana ialah tempoh transformatif yang membawa perubahan yang cepat dan mendadak.

Maansverduistering - Rode maan, Totale zonsverduistering, Gedeeltelijke zonsverduistering, Penumbral uitgelegd

25 Nov 2022

Verduisteringen brengen grote veranderingen in ons leven teweeg en ze zijn de oorzaak van evolutie rondom. Volgens de astrologie zijn verduisteringen transformerende perioden die snelle en plotselinge veranderingen teweegbrengen.

Éclipse lunaire - Lune rouge, éclipse totale, éclipse partielle, pénombre expliquée

25 Nov 2022

Les eclipses entrainent des changements majeurs dans nos vies et elles sont la cause de levolution autour. Selon lastrologie, les eclipses sont des periodes de transformation qui entrainent des changements rapides et soudains.

Lunar Eclipse - Red moon, Total eclipse, Partial eclipse, Penumbral explained

21 Nov 2022

Eclipses bring about major changes in our lives and they are the cause for evolution around. As per astrology, eclipses are transformative periods that bring about rapid and sudden changes.