Search Results for: Agosto (16)

Ang Iyong Perfect Match ayon sa Buwan ng Kapanganakan

23 May 2024

Ang iyong buwan ng kapanganakan ay nagpapahiwatig ng iyong Sun sign o Zodiac sign na nagdadala naman ng iyong mga katangiang katangian. Nag-aalok ito ng ilang partikular na insight sa iyong buhay mag-asawa o pag-ibig at nagpapahiwatig din ng pagiging tugma sa kapareha.

Seu par perfeito de acordo com o m�s de nascimento

23 May 2024

Seu m�s de nascimento indica seu signo solar ou signo do zod�aco, que por sua vez carrega seus tra�os caracter�sticos. Oferece certas informa��es sobre sua vida conjugal ou amorosa e tamb�m significa compatibilidade com o parceiro.

Tu pareja perfecta seg�n el mes de nacimiento

23 May 2024

Su mes de nacimiento indica su signo solar o signo del zod�aco, que a su vez tiene sus rasgos caracter�sticos. Ofrece ciertos conocimientos sobre su vida matrimonial o amorosa y tambi�n significa compatibilidad con su pareja.

Ang sinasabi ng Iyong Buwan ng Kapanganakan tungkol sa iyo

16 Mar 2024

Alam natin na maraming sinasabi ang ating mga zodiac sign at horoscope tungkol sa atin. Ngunit alam mo ba na ang iyong buwan ng kapanganakan ay naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa iyo.

O que o m�s do seu nascimento diz sobre voc�

16 Mar 2024

Sabemos que nossos signos e hor�scopos do zod�aco dizem muito sobre n�s. Mas ent�o voc� sabia que seu m�s de nascimento cont�m muitas informa��es sobre voc�.

Lo que tu mes de nacimiento dice sobre ti

15 Mar 2024

Sabemos que nuestros signos del zod�aco y hor�scopos dicen mucho sobre nosotros. Pero sab�as entonces que tu mes de nacimiento contiene mucha informaci�n sobre ti?

Urano retrogrado 2023 - Liberte se da norma

07 Sep 2023

Urano, o planeta das mudancas, transformacoes e grandes revolucoes, ficou retrogrado pela ultima vez ate 27 de janeiro de 2023.

Urano retrogrado 2023 - Liberese de la norma

07 Sep 2023

Urano, el planeta de los cambios, transformaciones y grandes revoluciones, estuvo retrogrado por ultima vez hasta el 27 de enero de 2023.

Luna Azul en Astrolog�a - Luna Azul Lunacy

13 Mar 2023

A menudo hemos escuchado la frase "una vez en una luna azul", entonces, qu� significa? Implica algo que tiene una rara posibilidad de ocurrencia.

Lua Azul na Astrologia - Blue Moon Lunacy

13 Mar 2023

Muitas vezes ouvimos a frase �once in a blue moon�, ent�o o que isso significa? Implica algo que tem uma rara possibilidade de ocorr�ncia.

Blue Moon sa Astrology - Blue Moon Lunacy

13 Mar 2023

Madalas nating marinig ang pariralang "once in a blue moon", kaya ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na may pambihirang posibilidad na mangyari.

Full Moons Sa 2023 - At kung paano nakakaapekto ang mga ito sa ating buhay

21 Feb 2023

Ang Buwan ay isa sa mga luminary at ito ang namamahala sa ating mga emosyon at damdamin habang ang Araw ay ang isa pang liwanag na kumakatawan sa ating pagkatao at kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba.

Luas cheias em 2023 - e como elas afetam nossas vidas

21 Feb 2023

A Lua � um dos luminares e rege nossas emo��es e sentimentos, enquanto o Sol � o outro luminar que representa nossa personalidade e como interagimos com os outros.

Lunas llenas en 2023: y c�mo afectar�n nuestras vidas

21 Feb 2023

La Luna es una de las luminarias y rige nuestras emociones y sentimientos, mientras que el Sol es la otra luminaria que representa nuestra personalidad y c�mo interactuamos con los dem�s.

Paano gamitin ang enerhiya ng Bagong Buwan sa 2023

16 Feb 2023

Bawat buwan, pumapasok ang Buwan sa pagitan ng Earth at ng Araw nang isang beses. Sa panahong ito, tanging ang likurang bahagi ng Buwan

Como aproveitar a energia das Luas Novas em 2023

16 Feb 2023

Todos os meses, a Lua fica entre a Terra e o Sol uma vez. Nessa �poca, apenas a parte de tr�s da Lua