Search Results for: 17 minuto (3)

Cazimi - sa puso ng Araw

18 Jan 2023

Ang Cazimi ay isang medieval term, ito ay nagmula sa Arabic na termino para sa "sa puso ng Araw". Ito ay isang espesyal na uri ng dignidad ng planeta at nagmamarka ng isang espesyal na sandali kapag ang isang planeta ay malapit na kasabay ng Araw...

Cazimi - no cora��o do Sol

18 Jan 2023

Cazimi � um termo medieval, vem do termo �rabe para �no cora��o do sol�. Este � um tipo especial de dignidade planet�ria e marca um momento especial quando um planeta est� em estreita conjun��o com o Sol.

Cazimi - en el coraz�n del sol

18 Jan 2023

Cazimi es un t�rmino medieval, proviene del t�rmino �rabe para �en el coraz�n del sol�. Este es un tipo especial de dignidad planetaria y marca un momento especial cuando un planeta est� en estrecha conjunci�n con el Sol.